photographic portrait of Lena
Jag kan med glädje konstatera att jag och mina kollegor har gjort många insatser som bidragit till att stärka förtroendet för den offentliga sektorn. Vi har även bidragit till att utveckla och förbättra kvaliteten i tjänsterna.

Lena Joelsson

EY, branschansvarig för offentlig sektor inom Assurance i Norden

Konsult och verksamhetsrevisor. Vill bidra till en bättre offentlig verksamhet. Stimuleras av utveckling och förändring. Stort intresse för litteratur, teater, opera, dans och konst.

Fokusområden Assurance
Kontor Stockholm, SE

Lena är sedan flera år branschansvarig för offentlig sektor inom affärsområde Assurance i Norden.

Hon började på EY i slutet av 90-talet när EY i Sverige inledde sin satsning på offentlig sektor och har varit med och utvecklat den verksamhet vi har i dag där EY är en etablerad leverantör av revisions- och rådgivningstjänster.

Lena har arbetat med offentlig sektor i 30 år. Hon har forskat om ledning och organisation, haft ledningsfunktioner i kommun och kommunalt bolag och arbetat som konsult och verksamhetsrevisor i mer än 20 år. Den gemensamma inriktningen för Lenas arbete har varit att utveckla styrning, ledning och organisation.

Lena har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Så bidrar Lena till a better working world

Offentlig sektor är ett viktigt nav för ett väl fungerande samhälle. De välfärdstjänster som tillhandahålls har stor betydelse för att enskilda personer ska ha goda levnadsförutsättningar. Att mitt arbete bidrar till att sektorn har väl fungerande och kostnadseffektiva verksamheter känns är en stark drivkraft för mig. Det är också roligt att ha EY som plattform, eftersom vi med vår breda och varierande kompetens kan hjälpa till i många sammanhang. 

Jag kan med glädje konstatera att jag och mina kollegor har gjort många insatser som bidragit till att stärka förtroendet för den offentliga sektorn. Vi har även bidragit till att utveckla och förbättra kvaliteten i tjänsterna, liksom att befintliga resurser kan användas mer effektivt.

Kontakta Lena