Mikael Bergsten
Rätt konsult på rätt plats vid rätt tidpunkt

Mikael Bergsten

EY Sverige, Financial Accounting Advisory Services Leader

Mikael leder Financial Accounting Advisory Services och arbetar inom en rad olika branscher med såväl svenska som internationella verksamheter.

Fokusområden Assurance
Kontor Stockholm, SE

Mikael är sedan år 2000 partner på EY och har mer än 25 års erfarenhet som konsult inom verksamhetsstyrning. Han är författare till flertal böcker och har en bakgrund som forskare inom redovisning.

Mikael är auktoriserad redovisningskonsult och är utbildad på Linköpings universitet, London Business School och Harvard Business School.

Så bidrar Mikael till a better working world

Mikael är en av grundarna till EY Sports Business Services, som stödjer idrotten och dess intressenter. Sports Business Services samarbetar med flera föreningar och organisationer för att skapa samhällsnytta kring frågor som utanförskap, integration och hälsa.

 

Kontakta Mikael