Picture of Pamela A Strinning

Pamela A Strinning

Director, EY Sweden, Managementkonsult inom offentlig sektor, Supply chain, förändringsledning och styrning och uppföljning

Vill underlätta för svenska myndigheter att få bort allt brus, så att de kan koncentrera sig på att hjälpa medborgarna.

Kontor Stockholm, SE

Pamela arbetar med supply chain strategi, förändringsledning och styrning och uppföljning inom både privat och offentlig sektor. Hennes expertis är att hjälpa svenska myndigheter att få ordning på sina processer och styrning och uppföljning för att på bästa sätt maximera nyttan för allmänheten.

Kontakta Pamela