photographic portrait of Paula
I en transformativ tid när digitaliseringen står högt på agendan är medarbetarfrågan viktigare än någonsin.

Paula Hogéus

EY, ansvarig för EY Law i Norden, Global Labor & Employment Law Leader

Affärsjurist med fokus på HR-juridiken. Nordiskt ansvarig för EY Law och ansvarig för EY:s globala erbjudande inom arbetsrättsområdet.

Fokusområden Law
Kontor Stockholm, SE

Paula är partner på EY och ansvarig för den nordiska EY Law-verksamheten. Hon är även ansvarig för EY Laws globala arbetsrättsteam med arbetsrättsspecialister i fler än 50 länder.

I en transformativ tid när digitaliseringen står högt på agendan är medarbetarfrågan viktigare än någonsin. Vid förändringsarbeten ställs höga krav på regelefterlevnad och det är ett område som Paula har lång erfarenhet av. Innan Paula började på EY, var hon partner på en advokatbyrå i Stockholm.

Paula har en jur.kand. examen från Göteborgs universitet.

Så bidrar Paula till a better working world

Paula har mer än 15 års erfarenhet av HR-juridik. Som jurist inom EY Law biträder hon arbetsgivare i samband med förändringsarbeten som påverkar personalen. Paula har gedigen erfarenhet av omstruktureringar, verksamhetsöverlåtelser och övertalighet på såväl nationell som global nivå. Paula har även lång erfarenhet vad gäller regelefterlevnad inom bland annat diskriminerings- och arbetsmiljöområdet.

Kontakta Paula