EY Peppi Jonsson

Peppi Jonsson

EY Sverige, Group leader/Senior Manager Forensic & Integrity Services

Har lång erfarenhet av att utreda ekonomiska oegentligheter, likväl av att hjälpa klienter med förebyggande arbete. Jag hjälper dig att förebygga korruption.

Fokusområden Forensics
Kontor Stockholm, SE

Peppi har tidigare arbetat som skatterevisor och som internrevisor på en stor conveniencekedja i Sverige. Hon har en ekonomie magisterexamen från Stockholms Universitet. 

Så bidrar Peppi till a better working world

Jag hjälper dig att förebygga korruption.

Kontakta Peppi