Photographic portrait of Qaisar Mahmood

Qaisar Mahmood

EY Sverige, managementkonsult mot offentliga sektorn och förändringsledning

Qaisar har över 20 års erfarenhet av offentlig verksamhet genom ledande befattningar inom samtliga nivåer inom den statliga sfären. Han har skrivit ett flertal böcker och är en flitigt anlitad talare.

Kontor Stockholm, SE

Qaisar är specialist inom statlig förvaltningspolitik. Under sina yrkesverksamma år har han arbetat med utvärderings- och utredningsfrågor, att leda organisationer, att bedriva förändringsarbete inom organisationer samt såväl att beställa som att genomföra utredningar och analysera.

Kontakta Qaisar