Bild på Rebecka Norberg

Rebecka Norberg

Senior Consultant & Sustainability Coordinator, Climate Change and Sustainability Services, Assurance & EY Sweden

Passionerad människorättsjurist. Drivs av att bekämpa orättvisa. Entusiastisk matlagare och djurälskare. Erbjuder rådgivning inom hållbart företagande inriktat mot mänskliga rättigheter.

Kontor Stockholm, SE

Rebecka är seniorkonsult vid EY Sveriges Climate Change & Sustainability Services (CCaSS) med fokus på social hållbarhet. Hon är dessutom hållbarhetskoordinator för EY Sverige.

Inom CCaSS arbetar hon främst med ESG Due Diligence, impact assessments och med affärsutveckling inom Human Rights samt med kommande EU Direktivet Corporate Sustainability Due Diligence.

I rollen som hållbarhetskoordinator för EY Sverige arbetar Rebecka med bland annat med EY Sveriges hållbarhetsrapport, leda EY Sveriges CSR-initiativ samt är projektledare för EY Nordens Human Rights Due Diligence projekt. I nära samarbete med EY Sveriges interna hållbarhets- och miljöspecialister samt styrelsen driver teamet EY Sveriges hållbarhetsarbete.

Tidigare erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och jämställdhet vid myndighet samt från arbete vid Ambassad  med bl.a. rapportering kopplat till folkrätt och mänskliga rättigheter.

Rebecka har en juristexamen (LL.M.) vid Lunds Universitet med specialisering inom mänskliga rättigheter och företagande. Dessutom har hon gjort en utbytestermin vid China University of Political Science and Law i Beijing och tagit fristående kurser i hållbart företagande och CSR vid Uppsala Universitet.

Contact Rebecka