Bild på Rebecka Norberg

Rebecka Norberg

Manager, Climate Change and Sustainability Services, EY Sweden

Passionerad människorättsjurist. Drivs av att bekämpa orättvisa. Entusiastisk matlagare och djurälskare. Erbjuder rådgivning inom hållbart företagande inriktat mot mänskliga rättigheter.

Kontor Stockholm, SE

Rebecka är Manager vid EY Sveriges Climate Change & Sustainability Services (CCaSS) med fokus på social hållbarhet. Hon leder även våra erbjudande kopplat till företag och mänskliga rättigheter.

Inom CCaSS arbetar hon främst med ESG Due Diligence, Human Rights Due Diligence, Human Rights Impact Assessments, rådigivare kopplat till EU direktiven Corporate Sustainability Due Diligence directive (CSDDD), Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och Minimum Safeguards I EU Taxonomin. Dessutom arbetar hon med affärsutveckling inom mänskliga rättigheter på lokal, regional och global nivå samt driver utvecklingen av strategi- och transformation erbjudanden.

Tidigare erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och jämställdhet vid myndighet samt från arbete vid ambassad med bl.a. rapportering kopplat till folkrätt och mänskliga rättigheter.

Rebecka har en juristexamen (LL.M.) med specialisering inom mänskliga rättigheter och företagande. Dessutom har hon gjort en utbytestermin vid China University of Political Science and Law i Beijing och tagit fristående kurser i hållbart företagande och CSR vid Uppsala Universitet.

Contact Rebecka