Porträttfoto av Sara Källeskog
Rådgivare till klienter i ett brett spektrum av fastighetsrättsliga frågor – Fusioner och förvärv, marktilldelning, fastighetsutvecklingsavtal, joint venture-avtal, hyresavtal, detaljplaner och infrastruktur.

Sara Källeskog

Associate Partner Real Estate and Corporate Law

Rådgivare till klienter i ett brett spektrum av fastighets- och infrastrukturprojekt, arbetar med fastighetsrätt, fusioner och förvärv av fastigheter och fastighetsutveckling för bostäder, både för kommersiella eller sociala ändamål.

Sara leder EY Law Real Estate-teamet i Stockholm. Hon ger råd till företag och kommuner inom fastighetsrätt och fokuserar särskilt på bostadsprojekt och kommersiella utvecklingsprojekt samt fusion och förvärvs-relaterad fastighetsverksamhet.

Sara hjälper klienter i samband med tilldelning av mark och med komplexa utvecklingsavtal. Hon ger också råd vid förvärv och försäljning av fastigheter och byggrätter. Vidare ger Sara råd om planeringsfrågor, hyresrätter och infrastrukturfrågor.

Saras tidigare erfarenhet som intern jurist i både en kommun och ett stort fastighetsutvecklingsbolag ger henne en särskild förståelse för båda sidorna i fastighetsutveckling och projekt. Hon har också stor kunskap om lagstiftning för den offentliga sektorn efter att ha arbetat många år inom detta område.

Sara är en mycket uppskattad föredragshållare i ämnen som kommunernas marktilldelning, fastighetstransaktioner och fastighetsutvecklingsprojekt samt offentlig lagstiftning.

Hon har en juristexamen från Lunds universitet och har 20 års arbetslivserfarenhet inom sitt område och är meriterad notarie från Stockholms tingsrätt.

Så bidrar Sara till a better working world

Att lyssna noga på klienternas behov, tänka strategiskt och utöver de dagliga frågorna när man ger råd om hur man kan optimera ett utvecklingsprojekt eller en fastighetstransaktion är nyckeln till att skapa verkligt värde. I detta sammanhang är personalplanering och team med olika kompetenser av grundläggande betydelse. EY Law utmärker sig genom att kunna samarbeta med EY:s hela nätverk av experter inom alla sektorer och verksamhetsområden.

Kontakta Sara