Porträttfoto av Tim Best
Organisationer måste lägga tid, pengar och energi på att upptäcka hot och sårbarheter som kan orsaka skada. Om antalet IT-incidenter minskar, så används pengarna på rätt sätt.

Tim Best

EY Sverige, Technology Consulting, Cybersecurity, Nokia Alliance Cybersecurity Leader, AEET Cyber Leader, AM&M Cyber Leader

Specialist på cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Har arbetat med många olika cybersäkerhetslösningar inom hela EMEIA-regionen.

Tim Best är partner inom Technology Consulting på vårt kontor i Göteborg. Han arbetar främst med sektorerna TMT och Advanced Manufacturing and Mobility (fordon och transport, skogsbruk och massa, metaller, mineraler och gruvdrift samt tillverkning). 

Tim har över 20 års erfarenhet av rådgivning inom IT och cybersäkerhet. Hans erfarenhet omfattar många olika cybersäkerhetslösningar, bland annat utformning och uppbyggnad av Security Operations Center (SOC), riskbedömning, hantering av cyberhot samt identitets- och åtkomsthantering (IAM). 

Tim arbetar för närvarande inom området integration av IT och OT (operational technology) och hjälper våra kunder att hantera de risker som kan uppstå när OT-systemen ansluts till internet. Tim är också Nokia Alliance Cybersecurity Leader.

Så bidrar Tim till a better working world

Tim leder ett pågående och mångårigt uppdrag med attack- och penetrationstester för ett globalt telekomföretag baserat i Europa. Arbetet omfattar alla områden inom hot- och sårbarhetshantering och målet är att skydda organisationen från ökande cyberhot.

Kontakta Tim