18 maj 2023
Bild på Kvinne som bruker bærbar PC hjemme

Lönekartläggning skapar bra underlag för lönesättning och lönerevision

Av Patricia Lindström

Auktoriserad lönekonsult, Assurance, EY Sverige

Auktoriserad lönekonsult med fokus på processer, utredningar och lönekartläggningar.

18 maj 2023
Relaterade ämnen Assurance EY Private

Alla arbetsgivare måste enligt lag göra en lönekartläggning varje år. Det kan vara en tidskrävande process, men fördelarna är många.

Enligt diskrimineringslagen måste alla företag göra en lönekartläggning varje år. Syftet är att upptäcka och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Den grundläggande frågan under arbetets gång är om kön på något sätt haft betydelse vid lönesättningen.

Vad ska kartläggas och analyseras?

Vid en lönekartläggning ska du kartlägga och analysera följande:

  • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas i företaget.
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete.
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete.
  • Löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön.

Om ditt företag har tio eller fler anställda behöver du även dokumentera arbetet med kartläggningen och analysen. Dokumentationen ska omfatta:

  • Redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts.
  • Redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen.
  • Redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att åtgärda löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.
  • Beräkning av kostnader och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver genomföras ska ske så snart som möjligt och senast inom tre år.

Fördelar med lönekartläggning

En lönekartläggning kan vara tidskrävande och komplicerad, men en av de största fördelarna är att du får en god överblick över företagets lönestruktur och förmåner. Lönekartläggningen ger dig också bra underlag för lönesättning och lönerevision. Ett företag som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor och rättvisa löner skapar dessutom trygghet för anställda och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.

Första steget

Första steget är att kartlägga och analysera vilka löner och förmåner dina anställda har. Ett exempel på förmån kan vara bilförmån.

Lika eller likvärdigt arbete?

De anställda delas upp i grupper utifrån lika eller likvärdigt arbete. Med lika arbete menas att de anställda har samma eller nästan samma arbetsuppgifter. Det kan vara enklare att se vilka anställda som har lika arbete. För att kunna se vilka anställda som har ett likvärdigt arbete kan det behövas en mer noggrann uppdelning. Uppdelningen utgår från vilket ansvar och vilken kunskap och färdighet som respektive roll kräver.

De olika grupperna inom lika arbete ska också analyseras och jämföras, både inom gruppen och mellan grupperna. Om en grupp innehåller minst 60 procent kvinnor räknas den som kvinnodominerad. Den gruppen ska då jämföras med en likvärdig grupp som inte är kvinnodominerad, för att se om det finns osakliga löneskillnader mellan grupperna.

När ska lönekartläggningen göras?

Ett bra tillfälle att göra den årliga lönekartläggningen kan vara i samband med lönerevisionen. Företagets lönemodell blir också en del av kartläggningen, eftersom man tittar på hur lönerna sätts, vilka kriterier som ligger till grund för de nya lönerna eller om en anställd får en ny förmån.

Vad gör du vid löneskillnader?

Om det framkommer att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som inte kan förklaras på ett könsneutralt sätt såsom utbildning och yrkeserfarenhet, ska företaget motivera varför löneskillnaderna finns och hur de ska åtgärdas.

Vem ska ha informationen?

Diskrimineringsombudsmannen gör årliga stickprov på enskilda arbetsgivare. Om företaget inte har gjort en lönekartläggning kan det leda till vite. Är ditt företag anslutet till ett kollektivavtal kan den fackliga organisationen vilja ta del av lönekartläggningen.

EY kan förenkla och effektivisera din årliga lönekartläggning. Boka ett kostnadsfritt möte med oss redan i dag.

Kontaktpersoner – lönekartläggning:

Summering

Som företagare ställs du ofta inför nya utmaningar och beslut. När besluten handlar om företagets ekonomi kan vi ge dig råd. Det gäller oavsett om ditt företag är stort och väletablerat eller litet och växande. Vår dagliga kontakt med tusentals företagare i hela Sverige har givit oss kunskap om vilka frågor som är viktiga för dig som äger och driver företag. Vi är lokala, kan din marknad och finns nära dig. Vi har kontor på 43 orter i Sverige och är en del av EY:s globala organisation med kontor i 150 länder.

Om artikeln

Av Patricia Lindström

Auktoriserad lönekonsult, Assurance, EY Sverige

Auktoriserad lönekonsult med fokus på processer, utredningar och lönekartläggningar.

Relaterade ämnen Assurance EY Private