4 minuters lästid 1 okt. 2019
Flygbräda jet ski blått hav

Hur teknik kan ge dina avyttringar en konkurrensfördel

Av Tony Qui

EY Global Strategy and Transactions, Chief Innovation Officer

Passionate digital leader and innovator transforming companies in disruptive growth through M&A, partnership and JVs. Connector of corporates and start-ups. Proud father of two children.

Delaktiga
4 minuters lästid 1 okt. 2019

På en marknad där bara de starkaste överlever gäller det att utvecklas snabbt. Då är teknik både en katalysator och något som möjliggör förändring i samband med avyttringar.

För att behålla en stark position granskar företag sina portföljer oftare. De fokuserar på möjligheter som håller verksamhetens strategiska, operativa och kommersiella prestationer på topp, samtidigt som de bygger och upprätthåller en konkurrensfördel.  

Teknikdrivna strategiska avyttringar kan möjliggöra tillväxt

Branschkonvergens som drivs av teknik fortsätter att vara en drivande kraft bakom många företags tillväxtstrategier. För att företag ska kunna agera snabbare i sin jakt på nya tillväxtmöjligheter måste de effektivisera sina operativa modeller.

Att genom förvärv få tillgång till ny teknik, talang, produktionskapacitet, marknadstillträde eller ett innovativt, nystartat företag kan ge en konkurrensfördel, men också vara kostsamt. Företag som behöver kapital för att investera i tillväxt säljer allt oftare tillgångar av strategiska skäl, inte på grund av dåliga affärsresultat. Men kostnaden för en avyttring kan bli högre än vad företaget räknat me.

Trots volymen på M&A-aktiviteter och hårdare konkurrens om de bästa tillgångarna uppgav hälften (51 procent) av företagen i EY Global Corporate Divestment Study,att deras avyttring tog fem månader eller mer. Det var långt bortom den tremånadersperiod som aktieägarna hade förväntat sig. Mer än hälften (56 procent) menade att bristen på förståelse för hur arbetsflödena hängde ihop gjorde att deras senaste avyttring tog längre tid än beräknat. När företagsaffärer blir allt mer komplexa att pussla ihop, behövs teknik för att slutföra pusslet med minsta möjliga drag.

EY Capital Edge är en webbaserad plattform som är speciellt utformad för komplexa avyttringar. Plattformen erbjuder lösningar som tar fasta på alla aspekter av en avyttringsprocess: realtidsdata från ekonomi till projektledning, från juridiska personer till fastigheter och från drift till analys.

Datatransparens och effektivitet optimerar värdet vid avyttringar

Dataanalys är ett exempel på område där EY Capital Edge tillför värde. Det är tre gånger så troligt att kunder som använder analys i samband med avyttringen får ett högre försäljningspris och ökar värdet på den återstående verksamheten. I EY Capital Edge finns användarvänliga verktyg för analyser och visualiseringar. Kunderna får en tydlig bild av ekonomiska förutsättningar, själva genomförandet och konsekvenser för det bolag som avyttrar tillgången.

Dataanalysen blir en systematisk del av processen och fördelarna integreras sömlöst i resultatet.

I min senaste artikel How to power-up your growth strategy through data and technology skriver jag om mängden data som genereras med en häpnadsväckande hastighet, uppskattningsvis 2,5 triljoner byte data varje dag. EY Capital Edge erbjuder datatransparens i flera parallella arbetsflöden. Det ger en tydlig och säker översikt som omfattar team, aktiviteter, dokument, risker och deras inbördes beroenden.

Plattformen effektiviserar processer och främjar de samarbeten som krävs för att alla parter ska arbeta i samma riktning över flera gränser. Att automatisera manuella processer i EY Capital Edge sparar tid, ökar styrningen och förbättrar spårbarheten.

Faktum är att ju mer effektiv och transparent din avyttringsprocess är, desto bättre kan du optimera dess värde och desto snabbare kan du finansiera investeringar och få ditt företag att växa.

På en marknad där tid är pengar och dina konkurrenter utvecklas i snabb takt, har du råd att avstå från tekniken som ger dig en fördel?

Summering

Fler företag överväger att avyttra tillgångar för att frigöra kapital till investeringar som utvecklar deras flexibilitet och förbättrar deras konkurrenskraft.

När förseningar och processmisstag hotar försäljningen, använder företag i allt större utsträckning teknik för support. EY Capital Edge är en webbaserad plattform som håller din avyttringsprocess på rätt spår. Redan innan affären påbörjas förbereder EY Capital Edge ditt företag inför avyttringen och tar verksamheten ett steg närmare tillväxt.

Om artikeln

Av Tony Qui

EY Global Strategy and Transactions, Chief Innovation Officer

Passionate digital leader and innovator transforming companies in disruptive growth through M&A, partnership and JVs. Connector of corporates and start-ups. Proud father of two children.

Delaktiga