9 juli 2024
En man som skissar på en ritning av en byggnad, skissen är uppsatt på en vägg

Hur kan vd:ar utnyttja AI för ökad tillväxt och minskat miljöavtryck?

Av Henrik Eriksson

Partner, ansvarig för EY-Parthenon och affärsområdet Strategy and Transactions i Sverige

Erfaren ledare med fokus på transaktionsrådgivning, operativa förbättringar och tillväxtstrategi. Starkt fokus på åtgärder för att skapa långsiktigt värde för kunder och aktieägare.

9 juli 2024

AI förändrar förutsättningarna för att driva företag. CEO Outlook Pulse visar hur vd:ar planerar för tillväxt och minskade koldioxidutsläpp.

Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) stöper om företag, branscher och samhället i stort. Vissa människor förfäras, medan andra fascineras av möjligheterna. AI används inom allt fler områden och har potential att förbättra företagens affärer. Så hur ser vd:ar på AI:s roll i företagens framtid?

En global undersökning från EY, CEO Outlook Pulse, visar att 24 procent av vd:arna i nordiska företag planerar att investera inom teknik och AI under det kommande året. Syftet med investeringarna är främst att öka tillväxt och produktivitet. Undersökningen visar också att hållbarhet toppar vd:arnas att-göra-lista. 27 procent tycker att det är viktigt att minska verksamhetens koldioxidutsläpp och uppnå nettonoll. Samtidigt uppger 38 procent att de har prioriterat ner initiativ inom hållbarhet. Orsaken är främst det osäkra ekonomiska klimatet. Undersökningens resultat speglar en av de svåraste utmaningarna för många vd:ar – att balansera kortsiktiga och långsiktiga prioriteringar.

I en värld där digitalisering är avgörande är AI ett kraftfullt verktyg. AI förändrar allt från sjukvård och finans till detaljhandel och tillverkningsindustri. AI kan inte bara effektivisera verksamheten, utan även snabba på den hållbara omställningen. Det innebär till exempel att AI kan förutspå maskinhaverier, vilket minskar risken för kostsamma driftsstopp. Eller finjustera leverantörskedjor för att minska utsläpp och effektivisera transporter. AI kan även hjälpa företag att leva upp till regelverk kopplade till hållbarhet och förändrade förväntningar från kunder och medarbetare.

Men AI är inte bara guld och gröna skogar. Utmaningarna är lika verkliga som möjligheterna. Som vid alla tekniska genombrott följer risker i kölvattnet av AI-utvecklingen. Bland riskerna finns exempelvis integritetsfrågor och fördomar i AI-algoritmer som kan leda till orättvisa och felaktiga beslut. Ett första steg innan företag kan skörda frukterna av sina AI-investeringar är därför att skaffa sig kunskap. Vilka användningsområden är lämpliga, vilka möjligheter kan AI erbjuda och vilka är riskerna? Ett universalsvar som passar alla företag finns inte. Faktorer som verksamhet, bransch och företagets digitaliseringsgrad i övrigt styr. Men en sak är säker. Företag som tar till sig AI och implementerar den på ett ansvarsfullt sätt kan få ett stort försprång. Investeringar i AI kan både boosta företagets arbete med hållbarhet och skapa konkurrensfördelar. Min uppmaning till vd:ar i svenska företag är därför: utforska AI:s potential redan i dag. Genom att balansera tekniska framsteg med fokus på hållbarhet kan du positionera företaget som en ledare inom såväl innovation som företagsansvar.

Artikeln publicerades först på Realtid.se

Summering

AI omformar näringsliv och samhälle och har potential att öka företagens tillväxt och produktivitet. EY CEO Outlook Pulse april 2024 visar att 24 procent av de nordiska vd:arna siktar på att investera i AI, medan 27 procent strävar efter att minska koldioxidutsläpp. Trots detta har 38 procent skjutit upp hållbarhetsåtgärder på grund av ekonomisk instabilitet. AI kan driva på hållbar utveckling men innebär också risker som kräver försiktighet. Företag som ansvarsfullt använder AI kan uppnå hållbarhetsmål och skapa konkurrensfördelar. 

Om artikeln

Av Henrik Eriksson

Partner, ansvarig för EY-Parthenon och affärsområdet Strategy and Transactions i Sverige

Erfaren ledare med fokus på transaktionsrådgivning, operativa förbättringar och tillväxtstrategi. Starkt fokus på åtgärder för att skapa långsiktigt värde för kunder och aktieägare.