16 nov. 2022
Modern ecological city

EY är huvudpartner till Hållbart Näringsliv

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

16 nov. 2022

Hur kan näringslivet lösa utmaningar kopplade till klimat och hållbarhet?

Den 23–24 november är det dags för konferensen Hållbart Näringsliv som arrangeras av Aktuell Hållbarhet och Dagens Industri. EY är founding partner och några av våra medarbetare kommer att medverka som talare och seminarieledare.

Årets upplaga av Hållbart Näringsliv är ett tvådagarsevent på Clarion Hotel i Stockholm. Syftet med konferensen är att diskutera utmaningar kopplade till klimat och hållbarhet. Vilka krav ställer kunder, medarbetare och ägare? Hur påverkar en osäker omvärld, en eventuell lågkonjunktur och höga elpriser näringslivets förmåga att ställa om? Vilka pusselbitar behövs för att rusta bolag för framtiden?

Konferensdagen den 23 november erbjuder ett gemensamt program och möjligheten för deltagare att skräddarsy dagen genom att välja mellan flera olika ämnen. Den 24 november startar med en summering av viktiga slutsatser från föregående dag. Därefter kan deltagarna välja att fördjupa sig inom ett av fyra områden. EY kommer att medverka under båda konferensdagarna.

Världen står inför enorma utmaningar när det gäller hållbarhet. För att lyckas är partnerskap och innovation nyckeln. EY är ett företag med stora hållbarhetsambitioner för vår egen verksamhet och vi hjälper också våra kunder med omställningen till en mer hållbar värld. Därför vill vi vara med i forum som fokuserar på de utmaningar som näringslivet står inför.
Magnus Kuchler
EY Sverige, Country Managing Partner och Nordic Markets Leader

EY:s medverkan under Hållbart näringsliv

23 november
Kl. 9.00 – Lagstiftningen som du behöver förstå och ha koll på

Mänskliga rättigheter, biodiversitet, redovisning – få en uppdatering över den policy som du förväntas agera på nu och framöver. Vad får denna tillsammans med tuffare hållbarhetskrav från finanssektorn för konsekvenser för näringslivet?

Talare:
Marianne FöranderAssociate Partner, specialist hållbarhetsredovisning, EY
Lars Söderfjell, chef kapitalförvaltningen Ålandsbanken och ordförande i SFF, Sveriges Finansanalytikers Förening.

Kl. 14.15 – Scoping social sustainability

Social hållbarhet är en utmaning som växer i samma takt som klimatkrisen. Jämfört med klimatområdet är det sociala hållbarhetsarbetet svårare att ta helhetsgrepp på, utvärdera, mäta och målsätta. 

Talare:
Anna Högberg, vd, Mission Anew
Robert Ekqvist, enterprise account executive, EcoVadis
Daniel Brämhagen, partner inom People Advisory Services, EY
Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm

24 november
Kl. 9.15–10.00 Vad är viktigast nu och framåt?

En summering av de viktigaste slutsatserna från föregående konferensdag och en nulägesanalys med olika omvärldsspanare. Medverkar från EY gör Magnus Kuchler, Country Managing Partner, EY Sverige.

Kl. 10.35–16.00 Ledarskap för att driva förändring

Ett framåtlutat ledarskap är nödvändigt när nya affärsmodeller, produkter och tjänster ska mejslas fram, men har svenska ledare de verktyg som krävs? Vad behöver de för att kunna driva verksamheten i rätt riktning i en föränderlig värld? Seminariet leds av Ellen Lannerström och Marcus Jarl, båda inom People Advisory Services på EY

 

Vill du läsa mer om hur företag agerar mot klimatförändringar och hur en genomtänkt hållbarhetsstrategi kan ge konkurrensfördelar?

Ladda ner EY 2022 Sustainable Value Study

 

Summering

EY är founding partner till konferensen Hållbart Näringsliv som arrangeras av Aktuell Hållbarhet och Dagens Industri.

Den 23–24 november är det dags för årets konferens och några av våra medarbetare kommer att medverka som talare och seminarieledare.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.