2 minuters lästid 13 nov. 2023
EY medverkar på Hållbart Näringsliv 2023

Data, designfiktion och CSRD i fokus för EY på Hållbart Näringsliv

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

2 minuters lästid 13 nov. 2023

EY är huvudpartner till konferensen Hållbart Näringsliv som arrangeras av Aktuell Hållbarhet och Dagens Industri den 22–23 november. 

Den 23 november deltar EY för tredje året i rad på konferensen Hållbart Näringsliv. Syftet med konferensen är att diskutera utmaningar kopplade till klimat och hållbarhet. Hur kan företagsledare styra företag in i en mer hållbar framtid och förändra sina verksamheter för att bli en del av lösningen? Under konferensen finns EY på plats med både talare och EY-monter. Vi kommer diskutera hur kreativitet och data kan forma bolagens hållbarhetsarbete, hur framtiden kan utforskas med hjälp av designfiktion och vad företag behöver tänka på vid implementeringen av CSRD.

EY vill spela en nyckelroll i arbetet med att driva på hållbara arbetssätt. Vi förändrar ständigt vår egen verksamhet och hjälper också våra kunder att accelerera deras omställning. Konferensen Hållbart Näringsliv är ytterligare en möjlighet för oss att uppmärksamma de utmaningar som näringslivet står inför.
Magnus Kuchler
EY Sverige, Country Managing Partner och Nordic Markets Leader

EY:s talarpass på Hållbart Näringsliv 2023

10.00 Hur formar kreativitet och data bolags hållbarhetsarbete?

Hållbarhet och affär går hand i hand och kräver nya angreppssätt. Men företag, marknaden och världen i stort lider inte brist på lösningar. Vi lider av brist på fantasi och kreativitet. De ledare, varumärken och organisationer som på riktigt lyckas fånga den kraften är de som kommer leda oss framåt.

Talare: Lisa Lindström, EY Global Consulting Innovation and Experience Design Leader.

11.00 Utforska framtiden med hjälp av designfiktion

I denna workshop använder vi nya typer av format för att tänka på framtiden — från en tidsresa till så kallad designfiktion — för att utforska visioner av en mer hållbar framtid, och vad er roll skulle kunna vara i att forma den framtiden.

Moderator: Tove Blomgren, creative director på EY Dobermans framtidslabb SALLY.

Frågor om CSRD?

I vår EY-monter presenterar vi bland annat årets Sustainable Value Study och svarar på frågor om CSRD-förberedelser och implementering. Våra medarbetare ser fram emot många givande diskussioner om hur näringslivet i ännu högre grad kan påskynda den gröna omställningen.

Ladda ner våra rapporter:

 

Vill du läsa mer om hur EY kan hjälpa dig att ta din hållbarhetsresa till nästa nivå?

Läs mer

 

Summering

Den 23 november deltar EY på konferensen Hållbart Näringsliv. EY är huvudpartner till konferensen som arrangeras av Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet. Vi kommer bland annat diskutera designfiktion och hur data och kreativitet kan användas för att skapa mer hållbara affärer. Vi finns även på plats i vår EY-monter för att diskutera CSRD och presentera insikter från vår senaste hållbarhetsrapport.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.