"Vissa företag ser fortfarande hållbarhet som ett nödvändigt ont"

18 okt. 2021
Av Magnus Kuchler

EY Sverige, Country Managing Partner och Nordic Markets Leader

Magnus har tidigare varit ansvarig för EY:s största nordiska segment Advanced Manufacturing & Mobility (AM&M)

18 okt. 2021

Den 16 november är det dags för konferensen Hållbart Näringsliv, arrangerad av Aktuell Hållbarhet och Dagens Industri. EY är founding partner och kommer därtill medverka i tre seminarier. 

ÅÅrets upplaga av Hållbart Näringsliv är ett hybridevent. Den fysiska konferensen pågår hela dagen den 16 november på Clarion Hotel i Stockholm, samtidigt som det går att följa seminarierna och diskussionerna via en digital medverkan. Under konferensen kommer EY medverka i sammanlagt 3 seminarier, där såväl kapital för grön omställning som nya regleringar och ett framåtlutat ledarskap kommer avhandlas.

–Vi är ett företag med väldigt stora hållbarhetsambitioner, och då ingår det att vara med och synas och höras i forum som adresserar de utmaningar som näringslivet står inför. Svenska företag är generellt sett duktiga, men det finns fortfarande många som ser hållbarhet som ett nödvändigt ont, något som man måste göra. Vi vill vara med och påverka det synsättet, och få företag att se hållbarhet som en konkurrensfördel inbyggt i både organisation och affärsmodell. Det kommer ge resultat, genomslaget hos kunderna blir ett helt annat, samtidigt som man kommer attrahera, och bibehålla de främsta medarbetarna. Ska vi tillsammans nå de globala klimatmålen så krävs det gemensamma insatser, säger Magnus Kuchler, Sverigechef EY. 

Svenska företag är generellt sett duktiga, men det finns fortfarande många som ser hållbarhet som ett nödvändigt ont, något som man måste göra. Vi vill vara med och påverka det synsättet, och få företag att se hållbarhet som en konkurrensfördel inbyggt i både organisation och affärsmodell.
Magnus Kuchler
EY Sverige, Country Managing Partner och Nordic Markets Leader

EY under Hållbart Näringsliv:  

9.10-9.25 Tsunamin av ny reglering – tvångströja eller effektiv katalysator

En flod av ny reglering väller in över Europa och Sverige. Finanssektorn ska bli en katalysator genom ökad transparens och företags rapportering av värderelevant hållbarhetsinformation. Med taxonomin och en skarp och uppdaterad hållbarhetsredovisningslag ska risker och möjligheter tydligare åskådliggöras. Vad får det för konsekvenser för näringslivet?

Talare:
Christian Danielsson, Chef EU representationen i Sverige
Marianne Förander, expert hållbarhetsredovisning och bolagsstyrning  EY

11.10-12.00 Så hittar du kapital för grön omställning

Finansbranschen ställer allt tuffare krav på transparens när det gäller hållbarhetsdata.
Vad är det som händer just nu och vad behöver ett bolag ha på plats för att locka finansiärer?

Lyssna till en diskussion om finansmarknadens ny krav, men också om vilka intressanta finansieringsformer som nu växer fram och riktar sig mot bolag som behöver ställa om verksamheten. Kan exempelvis spacar och hållbarhetslänkade obligationer vara ett sätt att hitta kapital när produktionslinjer ska utvecklas och nya affärer byggas som svarar på hållbarhetsutmaningarna?

Talare:
Pehr Ambuhm, partner EMEIA Financial Services, EY
Mark Sanctuary, sustainable Finance,  Vice director, Sustainable finance lab, senior researcher IVL Svenska Miljöinstitutet
Cecilia Fryklöf, hållbarhetsexpert, Nordea
Mats Olausson, senior advisor, sustainable products, SEB

15.00-16.30 Det krävs av ledarskapet i tider av stor förändring

Ett framåtlutat ledarskap är nödvändigt när nya affärsmodeller, produkter och tjänster ska mejslas fram, men har svenska ledare de verktyg som krävs? Vad behöver de för att kunna driva verksamheten i rätt riktning i en föränderlig värld?

Träffa experter på förändringsledning, samt finalisterna i Aktuell Hållbarhets utnämning “Sveriges bästa hållbarhetschef”

Talare:
Andreas Miller, förbundsfordförande, Ledarna
Lisa Lindström, EMEIA consulting chief experience officer, EY
Pernilla Bonde, vd, HSB Binette Seck, Co-Founder & CSR Space Academy at Space Stockholm. Finalister 2021 i  Aktuell Hållbarhets tävling “Sveriges bästa hållbarhetschef”

Summering

EY är founding partner till konferensen Hållbart Näringsliv, arrangerad av Aktuell Hållbarhet och Dagens Industri och medverkar i tre seminarier under dagen.

Om artikeln

Av Magnus Kuchler

EY Sverige, Country Managing Partner och Nordic Markets Leader

Magnus har tidigare varit ansvarig för EY:s största nordiska segment Advanced Manufacturing & Mobility (AM&M)