2 minuters lästid 11 sep. 2023
Bild pa Två unga par sitter utanför ett fritidshus med ett stort panoramafönster.

Dags för fastighetstaxering av Sveriges alla småhus

Författare
Veronica Nensén

Partner, Tax, EY Sweden

Specialist inom fastighetsbeskattning och fastighetsskatt. Bygger långvariga relationer på öppenhet och pålitlighet.

Karolina Silvén

Director, Tax, EY Sverige

Specialist inom fastighetstaxering och fastighetsskatt. Älskar fastigheter och drivs av att utveckla fastighetstaxeringen. Passionerat intresserad av hälsa och friskvård.

Karin Dagsgård

Senior Manager, Tax, EY Sweden

Skattejurist med extra kärlek till fastighetsbranschen. Stort fokus på fastighetstaxering. Mamma till tre. Älskar pyssla och vara i naturen.

2 minuters lästid 11 sep. 2023

Nu får alla småhus nya taxeringsvärden. Fastighetsdeklarationerna ska vara inlämnade till Skatteverket senast den 1 november.

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder. I fastighetstaxeringen görs det ingen skillnad på om småhuset används för permanentboende eller om det är ett fritidshus. Ett småhus beläget på en fastighet som även innehåller åker-, betes- eller skogsmark räknas dock som ett småhus på lantbruk och taxeras i stället vid lantbrukstaxeringen.

Taxeringsvärdet påverkas av tidigare fastighetsförsäljningar och marknadsvärdebedömningar och ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i värdeområdet två år före taxeringsåret. Vid småhustaxeringen 2024 är det prisutvecklingen under åren 2020 - 2022 och prisnivån under 2022 som har avgjort om taxeringsvärdena gått upp eller ner sedan förra taxeringen.

Trots det osäkra världsläget har priserna på landets småhus ökat under åren 2020 - 2022, i vissa fall påtagligt. Det innebär att många fastighetsägare kommer att få höjda taxeringsvärden vid 2024 års förenklade småhustaxering även om det råder ett osäkert världsläge.

Taxeringsvärdet ligger inte enbart till grund för fastställande av fastighetsskatt eller fastighetsavgift utan kan även påverka exempelvis värdering, försäkringsfrågor samt belåning varför det är viktigt att uppgifterna som ligger till grund vid fastställandet av taxeringsvärdet är korrekta.

Skatteverket skickar ut fastighetsdeklarationerna i början av oktober. Redan den 11 september öppnar dock Skatteverkets e-tjänst där man kan se sitt föreslagna taxeringsvärde eller sin fastighetsdeklaration. Besluten om de nya taxeringsvärdena kommer i början av juli 2024.

Läs gärna mer på Skatteverkets webbplats - Deklarera småhus | Skatteverket

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Författare
Veronica Nensén

Partner, Tax, EY Sweden

Specialist inom fastighetsbeskattning och fastighetsskatt. Bygger långvariga relationer på öppenhet och pålitlighet.

Karolina Silvén

Director, Tax, EY Sverige

Specialist inom fastighetstaxering och fastighetsskatt. Älskar fastigheter och drivs av att utveckla fastighetstaxeringen. Passionerat intresserad av hälsa och friskvård.

Karin Dagsgård

Senior Manager, Tax, EY Sweden

Skattejurist med extra kärlek till fastighetsbranschen. Stort fokus på fastighetstaxering. Mamma till tre. Älskar pyssla och vara i naturen.