2 minuters lästid 24 mars 2020
Fastighetsmäklare visar ritning för ungt par

Fastighetsskatten påverkar likviditeten – betalar du rätt fastighetsskatt?

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

2 minuters lästid 24 mars 2020

Den globala pandemin innebär att det nu är viktigare än någonsin att man som fastighetsägare arbetar aktivt med taxeringsvärdena för sina fastigheter. Om man ser över sina möjligheter att få taxeringsvärdena nedsatta kan man nämligen också sänka den fastighetsskatt som hyresgästerna ska betala.

Covid-19 påverkar stora delar av vårt samhälle och slår hårt mot näringslivet runt om i landet. Flera företag har initierat förhandlingar med fastighetsägare för att erhålla tillfälliga nedsättningar av hyran till miniminivåer för att kunna överleva de kommande månaderna. Fastighetsskatt ingår normalt som ett tillägg till hyran för kommersiella lokaler.

Det är därmed viktigare än någonsin att man som fastighetsägare arbetar aktivt med taxeringsvärdena för sina fastigheter och ser över vilka möjligheter som finns att sänka taxeringsvärdena och därmed även den fastighetsskatt som hyresgästerna ska betala. Vid ett felaktigt taxeringsvärde finns det ofta möjlighet att ompröva taxeringsvärdet även för tidigare taxeringsperioder och på så sätt erhålla en återbetalning av felaktigt inbetalad fastighetsskatt, vilket kan stärka hyresgästernas ekonomiska position.

Enligt vår erfarenhet finns det ofta möjlighet att sänka taxeringsvärdet av fastigheter på grund av följande:

  • En felaktig hyra har deklarerats (hyran är inte marknadsmässig)
  • Hela eller del av byggnad kan indelas som skatte- och avgiftsbefriad specialenhet (gäller även under uppförandeskedet och vid genomgripande ombyggnation)
  • Byggrätten är felaktig eller kan inte nyttjas
  • Det finns lokaler eller hela byggnadskroppar som inte kan hyras ut men ändå har åsatts en hyra
  • Byggnaden har färre butikslokaler eller en högre vakansgrad än vad som är normalt inom området där fastigheten är belägen

Tveka inte att höra av dig så kan vi titta på vilka möjligheter du har. Vi har lång erfarenhet av fastighetstaxeringsfrågor och bestämmer gärna ett möte (virtuellt eller fysiskt) med dig som fastighetsägare för att gå igenom just din situation och hur du kan hjälpa dina hyresgäster. Kanske finns det möjlighet till likviditetstillskott!

Författare:
  • Veronica Nensén – Partner – Business Tax Services / Real Estate – 073-023 29 27
  • Karin Dagsgård – Manager – Business Tax Services / Real Estate – 073-305 55 34

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.