Indirekta skatter och internationell handel

I Tax

Under de senaste åren har frågor relaterade till hantering av indirekta skatter — såsom moms, GST, tullar och punktskatter — prioriterats allt högre av många företag.

Relaterade ämnen Tax

Vad EY kan göra för dig

Att känna till reglerna för indirekta skatter för din affärsverksamhet och tillämpa dem på rätt sätt är nyckeln till att undvika skatterevisioner, påföljder och att få varor stoppade på flygplatser, i hamnar, på vägar etc. Och inte sällan går meningarna isär kring vilka regler som gäller.Komplex lokal lagstiftning, förändrade affärsmodeller och vitt skilda krav på efterlevnad i olika jurisdiktioner medför ytterligare risker för oenigheter.

Vi kan ge dig råd om vad du kan göra för att, på ett strategiskt sätt, uppfylla dina skatteskyldigheter och lösa dina skattetvister. Vi främjar en öppen dialog med tullmyndigheter, befattningshavare inom den offentliga sektorn, affärspartners och andra intressenter angående tull- och internationella handelsfrågor, effekter av politiska beslut och vikten av fri handel.

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.