25 mars 2020
Forest - left or right

Likviditetshjälp via skatten i pandemitider

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

25 mars 2020
Relaterade ämnen Tax

Idag har regeringen presenterat ytterligare åtgärder för att dämpa de ekonomiska effekterna av Covid-19. Ett av förslagen är likviditetshjälp för hela företagssektorn i form av anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på anställdas löner. Reglerna föreslås dessutom göras retroaktiva från årsskiftet, vilket innebär att redan inbetald skatt kommer kunna begäras tillbaka.

B
ranscher av alla slag har drabbats av stora ekonomiska problem med anledning av det virusutbrott som nu växt sig till en pandemi, och företag med stora fasta kostnader står med i det närmaste obefintliga intäkter. Vi är i en extraordinär situation som kräver extraordinära åtgärder, vilket återspeglas i det krispaket som idag presenterats av regeringen.

Vad händer nu?

Lagrådet har redan hanterat förslaget och lämnat det utan synpunkter. Härefter ska det vidare till riksdagen genom en extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars. De nya reglerna föreslås dock som ovan nämnts träda i kraft den 7 april.

Samtidigt har Skatteverket i ett pressmeddelande klargjort vad som gäller till dess att den nya lagstiftningen är på plats. Företag och privatpersoner kan nämligen söka anstånd med sina skatteinbetalningar redan nu med stöd av de befintliga reglerna i skatteförfarandelagen. För att få ett sådant anstånd krävs dock att man kan visa att betalningsproblemen uppstått som en direkt konsekvens av virusutbrottet och att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden löpt ut. Anståndstiden är dessutom kort, och regeringen bedömer att bestämmelserna inte är tillräckliga för att hantera de likviditetsproblem som företagen står inför i dagsläget.

Vi hjälper naturligtvis till på alla sätt vi kan, så kontakta oss för mer information, råd och assistans vid anståndsansökan.

Lina Persson
E-post: Lina.Persson@se.ey.com
Mobil: 073-204 74 01 

Klicka här för att läsa den engelska versionen av den här artikeln.

Uppdatering 2020-03-24

Finansutskottet har nu föreslagit att de nya anståndsreglerna ska träda i kraft den 30 mars, istället för den 7 april. I övrigt överensstämmer finansutskottets förslag med det som regeringen lagt fram och som beskrivs ovan. Beslut i riksdagen kommer att fattas den 26 mars.

Skatteverket har i ett pressmeddelande uppgett att man kommer att kunna ansöka om anstånd digitalt via Mina sidor, eller på pappersblankett. Någon möjlighet att i förväg ansöka om anstånd enligt de nya reglerna förefaller dock inte finnas ännu.

Summering

Regeringen har presenterat ytterligare åtgärder för att dämpa de ekonomiska effekterna av Covid-19. Ett av förslagen är likviditetshjälp för hela företagssektorn i form av anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på anställdas löner.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Relaterade ämnen Tax