3 minuters lästid 25 juni 2024
Människor promenerar på rad på en kartbild

Nya visumregler till Schengenområdet för indiska medborgare

Av Andreas Bråthe

Chef och partner på avdelningen för skatteteknik, omvandling och skatt, EY Sverige

Skattejurist och certifierad skatterådgivare. Ledande inom området global rörlighet samt inom skatteteknik och transformation.

3 minuters lästid 25 juni 2024
Relaterade ämnen Tax Consulting

I april i år antog Europeiska kommissionen nya regler som tillåter indiska medborgare att lättare resa ofta till Schengen.

Kortfattat:

  • Nya regler för Schengenvisum för indiska medborgare
  • Möjlighet till fler inresor på samma visum
  • Oförändrade regler gällande arbetstillstånd och undantag

Nuvarande visumregler inom Schengen

Schengenområdet består av 29 europeiska länder som ingått avtal med varandra för att förenkla fri rörlighet och handel inom området och på många sätt avskaffa de nationella gränserna och istället tillämpa en gemensam jurisdiktion för hela området med en gemensam visumpolicy. Personer som kommer från länder som behöver visum för att besöka Schengenområdet kan ansöka om ett visum för kortare resor upp till 90 dagar inom en period om 180 dagar till ett Schengenland. Visumet beviljas baserat på syftet med resan och tillåter inte personen att arbeta inom Schengenområdet. 

I Sverige kan visumet beviljas på följande grunder: (1) hälsa på vänner och familj; (2) affärsresor eller konferenser; (3) turism; (4) medicinsk behandling; (5) religiöst syfte; (6) studier, forskning eller utbytesprogram för doktorander; (7) volontärarbete eller praktik. Kraven för att beviljas ett visum på nämnda grunder kan variera mellan olika ambassader och bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet. Längden och restriktioner för visumet är en bedömningsfråga från fall till fall.  

Nya regler 

De nya reglerna är mer förmånliga än den generella visumkodexen för Schengenländerna. Tanken är att underlätta för indiska medborgare boende i Indien som ofta reser till Schengenområdet i tjänsten och kan visa på att de genomfört minst två resor med beviljade visum de senaste tre åren. Indiska medborgare ska kunna beviljas ett visum för en period om upp till fem år och som tillåter flera inresor till Schengen, giltighetstiden förutsätter att passet är giltigt för minst samma tid. 

De nya, förmånliga reglerna tillåter indiska medborgare att vid första tillfället erhålla ett visum giltigt i två år för att därefter kunna beviljas ett visum som gäller i fem år. Visumet tillåter samma frihet som medborgare som kommer från länder som inte behöver ha visum för att besöka Schengen. 

De förändrade reglerna kommer av det arbete som pågår mellan EU och Indien i syfte att främja och förbättra samarbetet kring migrationsfrågor mellan Europeiska unionen och Indien (Common Agenda on Migration and Mobility, CAMM). 

Hur de nya reglerna kommer att påverka Sverige

De nya förbättrade visumreglerna för indiska medborgare kommer att innebära att Sverige troligen kommer att se en ökning av affärs- och turismsresor från Indien. Frekventa resenärer så som affärsmän, akademiker och turister kommer att ha stor nytta av det minskade behovet att ansökan om visum för varje resa. Detta kan även påverka det akademiska och vetenskapliga samarbetet vilket potentiellt kan leda till samarbeten inom olika områden. Det är dock viktigt att notera att det nya långtidsvisumet inte ger någon rätt för personerna att bosätta sig i Sverige eller ta anställning här. 

Personer som ofta reser till Sverige och etablerar ett affärsnätverk här kan ändå antas vara mer benägna att överväga möjligheten att långsiktigt bosätta sig här. Ett resultat kan då bli en ökning av ansökningar om uppehålls- och eller arbetstillstånd från indiska medborgare långsiktigt. 

Affärsvisum vs arbetstillstånd eller undantag

Medan det nya regelverket gör det enklare för affärsresenärer att resa från Indien till Sverige mer ofta är det viktigt att notera att huvudregeln är att arbetstillstånd krävs för att arbeta, oavsett längden på vistelsen. Affärsvisum avsedda för affärsmöten eller konferenser och aktiviteter som genererar ersättning kräver oftast ett arbetstillstånd. 

Det finns dock en lista på undantag från krav på arbetstillstånd i utlänningsförordningens 5 kapitel 2 § . De undantagna yrkena och omständigheterna är också tillgängliga på Migrationsverkets hemsida.

Det är upp till resenärerna och deras arbetsgivare att bedöma och argumentera för (om resenären skulle ifrågasättas av svenska myndigheter) om ett undantag föreligger. Då det inte är möjligt att motta ett förhandsbesked eller intyg från svenska myndigheter att en individ är undantagen krav på arbetstillstånd konsulteras EY ofta för att bedöma affärsresor och vilka aktiviteter som är tillåtna inom ramen för dessa.

Medan de nya visumreglerna för indiska medborgare öppnar för större professionellt nätverk är det viktigt att notera att det finns ett ökat krav från regeringen gentemot myndigheter att utöva tillsyn och kontroller gällande om utländska anställda har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom har regeringen tidigare i vår presenterat ett förslag gällande ökade sanktioner mot arbetsgivare där individer jobbar utan rätt typ av tillstånd. EY vill därför betona vikten av regelefterlevnad när det kommer till affärsresor och är tillgängliga för rådgivning gällande affärsresor och undantag från krav på arbetstillstånd.

En engelsk version av artikeln finns här.

Författare:
  • Andreas Bråthe - Partner Global Immigration, 073-397 24 33
  • Elsa Tirén - Manager Global Immigration, 076-853 19 79
  • Karin Falkman Lundberg - Assistant Manager Global Immigration, 072-186 11 65
  • Thao Vu - Consultant Global Immigration, 072-160 25 30

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Av Andreas Bråthe

Chef och partner på avdelningen för skatteteknik, omvandling och skatt, EY Sverige

Skattejurist och certifierad skatterådgivare. Ledande inom området global rörlighet samt inom skatteteknik och transformation.

Related topics Tax Consulting