Skattetjänster för privata klienter

I Tax

Vår team inom Private Client Services (PCS) hjälper klienter att hantera risker och rapporteringsskyldigheter inom både den affärsmässiga och personliga sfären. PCS erbjuder skattetjänster för privatpersoner, juridisk efterlevnad och företagstjänster till ägare, familjer, familjeföretag, privat egendom och kapitalförvaltare, samt HNWI.

Relaterade ämnen Tax

Vad kan EY göra för dig

För individer och familjer med stora tillgångar (HNWI) som verkar internationellt krävs en övergripande hantering av frågor kring mobilitet, integritet, förmögenhet och affärsverksamhet. Försäkra dig om att du har en rådgivare som kan ge dig det utbud av finansiella tjänster och skattetjänster som du behöver, i de jurisdiktioner där du har privata och affärsmässiga kontakter.

EY erbjuder ett brett utbud av tjänster kopplade till att äga, hantera och bevara privatägda företag och förmögenheter. Tjänsterna inkluderar tillgångsskydd, familjeförvaltning, affärsstrukturering, planering av fastigheter och successioner, känsliga förmögenhetsöverföringar, personlig skatt och skattemässig efterlevnad.

För att minska de administrativa utmaningar som ofta följer vid hanteringen av privata tillgångar kan vända dig till vårt internationella nätverk med fler än 200 medarbetare inom skatt som hjälper dig hantera de behov du har, lokalt och globalt.

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.