3 minuters lästid 10 juli 2024
Bild på Kvinna arbetar på ett tåg med en bärbar dator.

Generativ AI: Ett kritiskt vägval mellan innovation och stagnation

Av Charlotta Kvarnström

EY Norden, Partner, Market Segment Leader Technology, Media and Telecommunications & Consulting Leader

Brinner för ledarskap och mångfald. Talesperson för Women in Tech. Kundcentrerad. Älskar att umgås med familj och vänner. Hästar är en passion. Övar karatestilen Shito-ryu med sina barn.

3 minuters lästid 10 juli 2024

Generativ AI innebär utmaningar och möjligheter. Företagens investeringar i generativ AI kan avgöra Sveriges framtida konkurrenskraft.

När generativ AI och molntjänster snabbar på den teknologiska revolutionen, står svenska företag inför ett kritiskt vägval. Utan investeringar i generativ AI riskerar svenska företag att hamna på efterkälken.

Enligt EY:s undersökning "Reimagining Industry Futures Study 2024" är generativ AI ett hett område globalt. Men i Sverige är investeringstakten betydligt lägre. Bara 25 procent av svenska företag satsar på generativ AI jämfört med 43 procent på global nivå. Det innebär att svenska företag kan gå miste om nya affärsmöjligheter. Framgång i morgondagens industri kommer att bero på förmågan att skala upp och skapa värde genom ny teknik.  

Undersökningen pekar även på en paradox. Företag i Sverige är mer riskmedvetna när det gäller generativ AI. Samtidigt är hanteringen av risker inte ett prioriterat område. Det är en oroande trend. Att navigera i den digitala framtiden kräver inte bara mod att investera, utan även klokhet för att hantera riskerna. Säkerhetsfrågor och riskhantering bör inte ses som administrativa hinder. De är fundamentala byggstenar för att kunna integrera generativ AI i affärsmodeller på ett hållbart och framgångsrikt sätt.  

Brist på kunskap bromsar utvecklingen

Kunskapsgapet är också påtagligt. Majoriteten av företagen i undersökningen, både i Sverige och globalt, uppger att de saknar kunskap om hur man bäst kombinerar och utnyttjar teknologier som AI, IoT (Internet of Things) och 5G. Denna brist på kunskap kan bli en bromskloss för innovation och tillväxt. Även för generativ AI är kunskapsgapet stort. Ungefär sju av tio företag anser att de saknar kunskap om användningsområden och risker kopplade till generativ AI. Dessutom ser 65 procent av de nordiska bolagen ett behov av bättre harmonisering mellan strategier för hållbarhet och teknologi. 

Det är dags för svenska företag att ta sig an den globala utmaningen och omfamna den kunskap och de kompetenser som krävs för att navigera i den nya teknikens landskap. Svenska företag behöver inte bara förstå hur olika tekniker kan samverka. De behöver även inse potentialen för skalning och affärsvärde. Partners, leverantörer, kunder och andra aktörer i företagets ekosystem kan ha insikter i olika affärsmodeller och risker. Genom att samarbeta med partners, myndigheter och universitet kan företag optimera och förnya sin verksamhet för att skapa mervärde. 

Generativ AI är här för att stanna och kommer att forma framtiden på sätt vi ännu inte kan föreställa oss. Svenska företag står därför inför ett kritiskt vägval: att anamma och leda i den generativa AI-eran eller riskera att hamna på efterkälken. För att säkra en plats i framtidens affärsvärld måste svenska företag våga investera, hantera risker och förnya sina digitala strategier. Det är en utmaning, men också en möjlighet som inte får gå förlorad. 

Artikeln publicerades först i ”AI & Molnet”, en tematidning i Dagens Industri och på Företagsverige.se

Summering

Företagen i Sverige riskerar att bli omsprungna om de inte investerar i generativ AI. Det är endast 25 procent av företagen som satsar på generativ AI jämfört med 43 procent globalt, vilket gör att Sverige kan missa affärsmöjligheter. Kunskapsbrist och otillräcklig riskhantering försvårar utvecklingen. För att konkurrera globalt måste svenska företag förstå tekniken, skala upp och integrera generativ AI i affärsmodeller. Dessutom är olika samarbeten avgörande för att skapa värde.

Om artikeln

Av Charlotta Kvarnström

EY Norden, Partner, Market Segment Leader Technology, Media and Telecommunications & Consulting Leader

Brinner för ledarskap och mångfald. Talesperson för Women in Tech. Kundcentrerad. Älskar att umgås med familj och vänner. Hästar är en passion. Övar karatestilen Shito-ryu med sina barn.