Hur tar du ditt dataspelsföretag till nästa nivå?

Av John Harrison

EY Americas Media & Entertainment Leader

Transformative leader with a passion for media and entertainment. Identifying the opportunities afforded by convergence and disruption. Executing strategies to succeed in a fast-moving market.

Delaktiga
1 minuters lästid 25 juli 2019
Relaterade ämnen Technology, Media and Telecom

Dataspelsbranschen har haft en hög tillväxt under det senaste decenniet. Men en ny tid är på väg och företag förväntar sig att de kommande fem åren kommer att bli mer utmanande än tidigare.

Är vintern på väg? Är dataspelsbranschen på väg att bli mogen? Är branschen på väg in i en mörkare period med lägre tillväxt, hyperkonkurrens och ett färre antal aktörer? Vad måste spelföretag göra för att överleva?

EY har genomfört en global undersökning med över 200 ledande befattningshavare från dataspelsbranschen. Undersökningen kartlägger utmaningar som ökade produktionskostnader, tuffare konkurrens, kundbortfall, högre cyberrisk och utsikterna till hårdare reglering. Eftersom nästan hälften av företagen ökar sina investeringar i 5G, undersöker vi även teknikens effekter och relaterade affärsmodeller, till exempel streaming, virtuell verklighet och blockkedjor.

En hörnsten i EY:s undersökning är slutsatser om hur enskilda dataspelsföretag och branschen som helhet kan agera för att möta dessa utmaningar. Vilken roll spelar tekniken och är den ett universalmedel för att lösa branschens utmaningar? Hur ska affärsmodeller omdefinieras för att skydda verksamheten och driva tillväxt?

Denna undersökning, som är klar i september, är en omfattande studie av branschen. Den sammanfattar också vilka möjligheter som e-sport, blockkedjor och cybersäkerhet erbjuder och hur detta påverkar branschen. Specialrapporter kommer att beskriva dataspelsbranschen i Kina, Japan och Sydkorea och belysa lokala skillnader som exempelvis det starka intresset för virtuell verklighet i Asien.

Kontakta oss

Beställ vår kommande rapport.

Summering

Under de senaste tio åren har dataspelsbranschen blomstrat. Men efter ett decennium med mycket stark tillväxt behöver dataspelsföretag anpassa sig till nya tider. Tillväxten avtar, riskerna ökar, kostnaderna stiger och affärsmodeller måste ses över.

Om artikeln

Av John Harrison

EY Americas Media & Entertainment Leader

Transformative leader with a passion for media and entertainment. Identifying the opportunities afforded by convergence and disruption. Executing strategies to succeed in a fast-moving market.

Delaktiga
Relaterade ämnen Technology, Media and Telecom