• Share

Global Etik Kuralları

EY'nin " Global Etik Kuralları", iş hayatında uyulması gereken davranış kurallarının açık bir şekilde ifade eden standartları kapsıyor ve iş ahlakı ile bağlantılı olarak davranışlarımıza yön veren çerçeveyi oluşturuyor. Tüm ilke ve değerlerimizde kapsanan global etik kuralları, yaptığımız her işin temelinde yer alıyor.

Global etik kuralları, aşağıda sıralanan 5 başlık altında tüm faaliyetlerimizde bize yol gösteren ilkeler bütünüdür:

  1. EY ekibinin birlikte çalışma ilkeleri
  2. Müşteri ve diğer paydaşlarla çalışma ilkeleri
  3. Dürüstlük
  4. Tarafsızlık ve bağımsızlığın korunması
  5. Entelektüel sermayeye değer verilmesi ve korunması
     

EY, global etik kuralları çerçevesinde hareket ederek; müşterilerinin, toplumun ve çalışanlarının başarı ve gelişimlerine katkıda bulunmak için ‘yaptığımız her işte kalite’ yaklaşımını kararlılıkla sürdürecektir.