Otomotiv

 • Share

Otomotiv Sektörü Danışmanlık Hizmetleri

Gerek bir dönüşüm gerçekleştirmeye, gerekse performans başarısını kalıcı kılmaya odaklanan otomotiv sektöründeki şirketlere global bakış açısıyla danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. İşletme performansını iyileştirmek ve etkinliğini güçlendirmek amacıyla tedarik zinciri yönetimi ile iş süreçlerinden, stratejik yönetim ve büyüme fırsatlarına kadar her konuda destek oluyoruz. Otomotiv şirketlerinin yaşadıkları zorluklara yönelik olarak aşağıdaki alanlarda çözümler sunuyoruz:

 • Müşteri ve perakende inovasyonu
  • İhtiyaç
   Otomotiv perakende iş modeli değişen müşteri davranışı ve beklentileri nedeniyle, üründen çok müşteriye odaklanan bir dönüşüm yaşıyor. Müşteriler için yeni mobil yaşam kavramları, müşteri beklenti ve öncelikleri, elektrikli araçlar, araba paylaşımı, kullanılmış araçlar ve filo yönetimi gibi araç üreticilerinin ve perakende kanalının mevcut iş modellerini tekrar düşünmelerine neden oluyor ve kendilerini yeni ticari yapıda tekrar konumlandırmaları gerekliliğini doğuruyor.

   Artık müşteriler mobil cihazlarla bilgiye çok daha yakın ve anlık olarak etkileşebiliyorlar. Bu sayede rezervasyon, varlık takibi ve paylaşım yapabilmek de çok daha kolay hâle geliyor. Kendi kendini sürebilen araçlar sayesinde bu etkileşimin artması ve model değişim ihtiyacını çok daha da yukarılara taşıması bekleniyor.

   Çözüm
   Perakende ve dağıtım kanallarını da kapsayan bu değişimi adreslerken artık araba üreticileri “birbirine bağlı araçlar”ın da ötesinde, müşteriyle temas eden tüm kanallarda daha zengin bir müşteri deneyimi sağlayacak bir yapı sunabiliyor.

   Fırsat alanları:
   • Müşteri deneyiminin bir üst seviyeye taşınması
   • BT yaklaşımının yeniden tasarımı ve geliştirilmesi
   • Araç paylaşımı ve alternatif mobilite çözümleri platformu
   • Birleşme ve satın alma işlemleri

   Çözüm önerilerimiz:
   • Deneyim kaynaklı dönüşüm ve güven
   • Çoklu kanallar, müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri veri yönetimi
   • Yeni dağıtım modeli ve mobilite
   • Perakende performans yönetimi
 • Mobilitenin geleceği
  • İhtiyaç
   Yıkıcı, güçlü; demografik, pazar ve teknoloji trendleri nedeniyle yakın gelecekte araç üreticileri büyük bir değişimin parçası olacaklar.

   Büyük sermaye yatırımı, bayi yatırımı, mühendislik ve tasarım yatırımı yapmadan rakip olabilecek iş modelleri ortaya çıkıyor. Bu rekabet farklı endüstrilerde önemli bir oyuncu iken otomotiv sektörüne yeni bir oyuncu olarak gelen ya da küçük bir start up olarak kabul edilen ancak otomotiv sektöründe temelleri sarsan bir şirket olabilir.

   Şehirlerin gelişen ihtiyaçları da (trafik, kirlilik vb.) üreticileri ve dağıtım kanallarını zorlayan değişimi tetikleyerek inovasyonu ve yeni iş modellerini gerekli hâle getiriyor

   Çözüm
   Mobilite, bir yandan müşterilerimizin geleneksel iş faaliyetleri üzerindeki yatırım ve ilgilerini dengelerken, diğer yandan da yeni iş modelleri ve ürünlerin geliştirilmesi ile yeni teknolojilerin öğrenilmesi ve geliştirilmesine de imkan sağlıyor.

   Müşterilerimizin siber risklerini yönetirken aynı zamanda inovasyon stratejilerinden, yeni yetenekler, Fikri Mülkiyet yapıları ve ortaklıkları ile çevik bir işletme modelinin uygulanmasına kadar, mobiliteye yönelik tüm öğeleri müşterimizle birlikte yeniden tanımlıyoruz.

   Karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelecek şekilde tasarlanmış çözümler sunuyoruz.

   Açık inovasyon
   Kapsamlı bir fikir portföyü geliştirilmesi, değerlerinin değerlendirilmesi, etkili piyasa içi deneylerinin tasarlanması, başarısızlıklardan ders çıkarılması ve doğru zamanda ölçülmesi konularında müşterilere destek olunması.

   Tüketicilerin anlaşılması
   Tüketiciye ilişkin bilginin toplanması ve anlaşılması yoluyla müşteri/son kullanıcı ilişkisinin geliştirilmesi. Aksayan noktaların belirlenerek neye ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi.

  • İhtiyaç
   Kendi kendine giden araçlar, şarj/enerji dolum altyapısı gibi yenilikler taşıtların/varlıkların sahibinin kimler olacağı, bu araçların kimler tarafından yönetileceği sorularını da beraberinde getiriyor.

   A’dan B’ye entegre edilen bir dünyada müşteriye uçtan uca rahat ve konforlu bir seyahat, tecrübe nasıl yaşatabiliriz? Bu seyahatte veriyi nasıl daha entegre hâle dönüştürebiliriz?

   Tüm tarafların fayda sağladığı güven sağlayan ticari ortamlar nasıl oluşturulabilir?

   Çözüm
   Ortaklık ekosistemi
   Teşvikleri, riskleri ve fırsatları değerlendirerek; teknoloji, veri ve uzmanlık konularında diğer paydaşlarla birlikte çalışmaya öncülük edilmesi.

   Bağlantılı araçlar – siber güvenlik
   Los Alamos Ulusal Labs ile olan işbirliğimiz sayesinde müşterilerimizin güven kriterlerini oluşturan; özgünlük, şeffaflık, dürüstlük ve tutarlılık alanlarının geliştirilmesi.

   İşletme modeli tasarımı
   Yeni iş modelleri oluşturarak, geri bildirim mekanizmalarının kurulması, sürekli gelişim için bilgi ve süreç yeniliklerinin planlanması.

 • Tedarik zincirinin yeniden düzenlenmesi
  • İhtiyaç
   Firmaların tedarikçi ve kapasitenin daha etkin yönetildiği, hızlı ürün geliştirme ihtiyaçlarına çeviklikle cevap verebilen, maliyet konusunda hassas ama kaliteyi de kaybetmeyen üretim sahasındaki işlemlere ve kalitelerine hakim bir tedarik zincir yapısını kurgulamaları gerekiyor.

   Her müşteri ihtiyacına yönelik farklılaştırılmış bir hizmet sunulurken aynı zamanda hem esnek hem de verimli olunması gerekiyor.

   Çözüm
   OEM ve tedarikçiler için tedarik zinciri artık kilit bir başarı faktörüne dönüşüyor. Segment bazlı farklılaştırılmış tedarik zinciri tasarımları ile karlılıkla büyümeyi desteklerken riski de yöneten bir altyapıyı müşterilerimizle birlikte kurguluyoruz.

   Çözüm alanlarımız:
   • Tedarik ağı optimizasyonu ile ne nerede üretilip nerede satılmalı ve nerede depolanmalı kararını tasarlanması
   • Kapasite en verimli nasıl kullanılabilir; envanter, talep ve tedariğin senkronize edilmesi
   • Daha az maliyetli bir lojistik ve sevkiyat yönetiminin kurgulanması
   • Geleceğin tedarik risk ve satın alma yönetiminin müşterilerimizin yapısına uygun şekilde entegre edilmesi
   • Tedarikçiler ile daha entegre bir tasarım ortamının oluşturulması
   • Üretim sahasında kalite kontrol aktivitelerinin ve günlük saha toplantılarının, aksiyonlarının daha etkin konuma getirilmesi
   • Kaynakların daha iyi yönetilmesi için IoT ve Dijital yetkinliklerin sahaya kazandırılması
   • Servis ve parça yönetiminde yeni yapıların kurgulanması
   • Tedarik zinciri ana veri yönetiminin güçlendirilmesi

Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, Iphone ve Ipad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.