Otomotiv

 • Share

Otomotiv Sektörü Bağımsız Denetim Hizmetleri

İş dünyası, değişim ve dönüşüme yol açan trendler ve uygulamalarla yeniden şekilleniyor. Bunun sonucunda finans ve raporlama çevrelerinde önemli değişiklikler oluşurken, şirket yönetimleri, yönetim kurulları, denetim komiteleri ve denetçiler bazı zorluklarla karşı karşıya kalabiliyor.

EY Türkiye olarak, şirket yönetimlerinin günümüzün en kritik finans ve raporlama değişikliklerini hızlıca kavramalarına ve gereken şekilde ele almalarına destek oluyoruz.

 • Bağımsız Denetim
  • İhtiyaç
   Otomotiv şirketlerinin uyguladıkları işlemlerin hissedarlara, yatırımcılara ve kamuoyuna açık ve anlaşılır bir şekilde raporlanması ve düzenleyici kurumların taleplerine uygun finansal raporların sunulması gerekiyor.

   Çözüm
   Otomotiv sektörünün en büyük oyuncuları ile çalışan bağımsız denetim ekibimizin derin sektör tecrübesiyle müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek kapsamda hizmet sunuyoruz.

   Örneğin değişken piyasaların etkisi altında olan otomotiv şirketleri risklerden korunmak için her geçen gün daha karmaşık finansman modellerine ve finansal araçlara ihtiyaç duyuyor. Müşterilerimizin uyguladığı risklerden korunma yöntemleri ve kullandıkları türev araçlar gibi karmaşık işlemlere istinaden finansal tablolarda doğru ve açıklayıcı bilgileri yatırımcılarına sunmalarını sağlıyoruz. Bu bilgiler ışığında müşterilerimiz, değişken piyasaların olası olumsuz koşullarının kendilerine etkisinin sınırlı olduğunu sunarak yatırımcılarına güven vermeye devam ediyor.
 • Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürler Çalışması
  • İhtiyaç
   Sektördeki birçok şirket tam kapsamlı bağımsız denetim veya sınırlı incelemenin dışında finansal tabloları üzerinde önceden mutabık kalınan bazı prosedürlerin uygulanmasına ihtiyaç duyabiliyor. Belirli bir amaca yönelik, istenilen noktaların altını çizen ve daha hızlı ortaya konulabilen raporlara şirket yönetimleri tarafından ihtiyaç duyulabiliyor.

   Çözüm
   Önceden mutabık kalınan prosedürler üzerinde şirketler ile anlaşarak, bu özel çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor ve tespit ettiğimiz bulguları detaylı bir şekilde sunuyoruz.
 • Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri
  • İhtiyaç
   CFO'lar ve finans departmanlarından; raporlama sürecini sürekli iyileştirmeleri ve organizasyon geneline daha az kaynakla daha fazla destek sağlamaları bekleniyor. Paydaşlar, finansal raporlama sürecinde daha fazla şeffaflık bekliyor ve finansal raporları daha ayrıntılı ve yakından inceleme eğilimi gösteriyor. Değişen raporlama dünyasına ve yeni muhasebe standartlarına uyum sağlamak, ay sonu kapanışını daha kısa sürede tamamlamak, muhasebe ve raporlama personelinin bilgi seviyesini üst seviyede ve güncel tutmak günümüz finans dünyasında görülen başlıca sorun ve ihtiyaçlar olarak öne çıkıyor.

   Çözüm
   Söz konusu ihtiyaçlar doğrultusunda Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri bölümü olarak, alanında tecrübeli ve yetkin bir ekiple hizmetlerimizi sunuyoruz. Yeni yayınlanan muhasebe standartlarına (UFRS 15, UFRS 16 ve UFRS 9 vb.) geçiş sürecinde şirketlere; teşhis, etki analizi ve geçiş uygulamaları konusunda -istenirse teknolojik çözümler sunarak- danışmanlık sunuyoruz. Ayrıca, ay sonu kapanış sürecinin daha kısa sürede tamamlanması ve süreçteki olası iç kontrol eksikliklerinin tespiti konusunda danışmanlık desteği veriyoruz. UFRS, Konsolidasyon vb. alanlarda şirkete özel veya bireysel açık sınıf içi eğitimler sunuyoruz. Tüm eğitimlerimiz yoğunlaştırılmış konu anlatımı, karşılıklı tartışma ortamı ile birçok örneği ele alan vaka çalışmalarının bir kombinasyonudur.
 • İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri
  • İhtiyaç
   Günümüzde şirketler, sürdürülebilirlik raporları, stratejik raporlar, yönetim raporları ve entegre raporlar gibi finansal olmayan bilgileri içeren çeşitli raporlar yayınlıyor. Buna ek olarak, otomotiv sektöründe bilginin etkileşimli bir şekilde kullanılmasına ve özelleştirilmiş raporlamaya olanak tanıyan dijital raporlama ihtiyacı da artıyor.

   Şirketle ilgili güncel gelişmeler, küresel girişimler, finansal olmayan bilgilerin özellikle de çevresel, sosyal ve yönetişim bilgilerinin yatırım kararlarında giderek daha etkili bir rol oynadığını gösteriyor. Bununla bağlantılı olarak, finansal olmayan bilgiye dayanan yatırımcıların oranının arttığı gözlemleniyor.

   Paydaşlar, şirketlerin uzun vadeli hedeflerini değerlendirmek için finansal sermayenin yanı sıra insan, çevre ve toplum gibi farklı değer sermayeleri etrafında daha fazla şeffaflık ve raporlama talep etmeye başladı. Buna karşılık, otomotiv sektöründe giderek artan sayıda şirket, raporlama kapsamını genişleterek finansal olmayan performansın iletişiminde yeni yollar arıyor.

   Çözüm
   Finansal ve finansal olmayan verilerin birbiriyle ilişkilendirilmesi, yatırımcılara ve diğer paydaşlara güçlü bir araç sağlanması, şirketlerin iş stratejisi, fırsatları ve risklerinin daha iyi İlişkilendirilmesi, tüm paydaşları kapsayan dengeli ve entegre kararlar verilmesine destek oluyoruz.

   Finansal olmayan bilginin kalitesinin artırılmasına ve raporlamanın tam zamanında, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir olması yönünde hazırlanarak yatırımcıların beklentilerinin karşılanmasına katkı sağlıyoruz.

   Şirketleri finansal olmayan verilere dair anahtar paydaşların ve öncelikli alanların değerlendirilmesi, performans göstergeleri ve süreçlerin gözden geçirilmesi, sürdürülebilirlik performansının doğru raporlanması ve belirlenen öncelikli konular kapsamında denetim faaliyetleri yürütülmesi konularında hizmetler sunuyoruz.

 • Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı
  • İhtiyaç
   Bayi ve teknik servis ağı ilişkileri otomotiv şirketlerinin itibarını etkileyebilecek düzeyde operasyonel ve finansal riskler barındırır. Bu risklerin uzaktan tespiti mümkün değildir. O nedenle ilgili riskler nedeniyle yaşanan kayıpların tespit edilebilmesi için bayilerin bünyesinde yapılacak gözlem ve incelemelere ihtiyaç duyulur.

   Çözüm
   Otomotiv sektöründe tecrübeli uzmanlarımız ile bayiler ve teknik servisler tarafından yürütülen operasyonların incelenmesine ilişkin çeşitli hizmetler sunuyoruz. Hizmet alanlarımızdan bazıları:
   • Bayi ve teknik servis firmaları ve ortakları/yöneticileri ile ilgili halka açık ve yarı açık kaynaklar üzerinden özgeçmiş araştırması yapılması
   • Bayiler tarafından satışlara ilişkin raporlamaların fiili satışlara uyumu
   • Teknik servisler tarafından yürütülen garanti, bakım-onarım süreçleri ve yedek parça satışlarının otomotiv firmasının kriterlerine uyumu ve bu hizmet ve satışlara ilişkin raporlamaların doğruluğu
   • Bayi/teknik servis satış verisi ve destekleyici dokümanları incelenerek yapılan satışların otomotiv firması tarafından uygulanan kampanya kriterlerine uyumu
   • Bayilerin, otomotiv firmaları ile bayiler arasında imzalanan sözleşmelere uyumu

   

Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, Iphone ve Ipad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.