Otomotiv

 • Share

Otomotiv Sektörü Vergi & Hukuk Hizmetleri

Otomotiv sektörüne yönelik vergi hizmetlerimizi, sektör dinamiklerini yakından takip ederek, bu alandaki uzman kadromuzla müşterilerimizin ihtiyacına yönelik olarak sunuyoruz.

Aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere, günümüzde dünya genelindeki otomotiv şirketlerinin karşı karşıya olduğu öncelikli konularda çözümler sunuyoruz.

 • Teşvik Danışmanlığı
  • İhtiyaç
   Hızla değişen teknoloji ve bunun getirdiği yüksek rekabet ortamında sektör temsilcilerinin oyun dışında kalmaması ve rekabet avantajı yakalayabilmeleri için Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunmak ve modernizasyon ile teknoloji alanlarında sürekli yeni yatırımlar yapmak ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaç, yüksek maliyetler oluşturduğu gibi, söz konusu faaliyetlerin mevzuat ve hukuki düzenlemelere de uyumlu şekilde yürütülmesi ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

   Çözüm
   Yatırım teşvikleri, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin teşvikler, sosyal güvenlik alanında teşvikler, ihracat ve pazarlama alanında teşvikler ile sektöre özel diğer destek ve teşvikler ile ilgili mevzuat kapsamında danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Müşterilerimizin bu teşviklerden en efektif şekilde faydalanması için gerekli adımları planlıyoruz. Aynı zamanda söz konusu teşvik ve desteklerin uygulanmasında ilgili mevzuata uyumun sağlanması konusunda denetim ve danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz.
 • Transfer Fiyatlandırması
  • İhtiyaç
   İşletme yapılarının değişmesi, sektörel eğilimler gibi değişiklik ve gelişmeler; Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkenin, vergi gelirlerini artırmaya ve vergi kayıplarını engellemeye yönelik olarak hukuki düzenlemelere gitmelerine ve bir takım yeni dokümantasyon gereklilikleri üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmalarına neden oldu. Ayrıca, OECD’nin bir inisiyatifi olarak ortaya konan, Matrah Aşındırması ve Kar Aktarımı (BEPS) projesi kapsamında yayımlanan eylem planları ile yapılacak raporlamalarda şeffaflık ve tutarlılık ön plana çıkarıldı. Böylece raporlama standartlarının yükseltilerek, çok uluslu işletmeler tarafından kazancın vergisi veya düşük vergili ülkelere aktarılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

   Bu kapsamda özellikle otomotiv sektörü firmalarında mevcut transfer fiyatlandırması raporlamalarına ilave olarak yeni ve daha şeffaf raporlama ve bildirim ihtiyaçları zorunlu hâle geliyor.

   Çözüm
   Transfer fiyatlandırması ve etkin işletme modeli konusunda yerel ve global tecrübemizle hizmet sunuyoruz. Birden çok disiplinde bilgi sahibi olan ekiplerimiz; işletme modeli tasarımı, iş yapılandırması, sistem sonuçları, transfer fiyatlandırması, doğrudan ve dolaylı vergi, gümrük, insan kaynakları, finans ve muhasebe alanlarında müşterilerimizle işbirliği içerisinde çalışarak işletmeler için en uygun yapının kurulmasına ve uygulanmasına, süreç geliştirilmesine ve maliyetlerin yönetilmesine katkı sağlıyor.

   Transfer fiyatlandırması uzmanlarımız, müşterilerimizin transfer fiyatlandırması politikalarının oluşturulmasında, yönetilmesinde, belgelendirilmesinde, raporlanmasında, inceleme ve savunmasında ve bunların iş stratejilerine uyarlanmasında rol alıyor. Müşterilerimizle işbirliği içerisinde çalışarak, günümüz iş dünyasındaki vergi risklerine dair proaktif, entegre ve fayda sağlayan stratejiler oluşturulmasına ve müşterilerimizin işletme potansiyelinin en yüksek seviyede kullanılmasına katkı sağlıyoruz.
 • İnsan Kaynağı Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri
  • İhtiyaç
   Rekabetin giderek yoğunlaştığı küresel piyasalarda, insan faktörü şirketleri başarıya götüren en kritik unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda, uluslararası görevlendirme programlarının efektif olarak yönetilmesi, düzenlemelerin giderek karmaşık hâle geldiği küresel piyasada mevzuata uygunluğun sağlanarak risklerin azaltılması, şirket çalışanlarının ücretlerine ilişkin gelir vergisi ve sosyal güvenlik prim maliyetlerinde optimizasyon sağlanması konularında uyum ve danışmanlık hizmetleri ihtiyacı ortaya çıkıyor.

   Çözüm
   Yurt dışından Türkiye’de veya Türkiye’den yurt dışında çalışmak üzere görevlendirilen çalışanların vergi ve sosyal güvenlik mevzuatlarına uyumlarının sağlanması, vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından maliyetlerin doğru yönetilerek uluslararası görevlendirmelerin şirketler açısından efektif olarak yönetilmesi konusunda denetim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
 • Gümrük ve Dolaylı Vergi Danışmanlığı
  • İhtiyaç
   Günümüz iş dünyası şirketlere yüksek kalite-düşük maliyet stratejisi ile harekete geçmelerini gerekli kılıyor. Maliyet avantajı elde edebilmek için bazı şirketlerin hammaddeleri dış kaynaklardan tedarik etmeyi tercih ettiği görülüyor. Bu avantajlar bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Alınması gerek tedbirler arasında, şirketlerin gümrük idareleri tarafından kontrol anında sunması gereken bazı belgeler ve sertifikalar yer alıyor. Bu durumda şirketler için ayrıcalık sunan sertifikaları alma prosedürleriyle ilgili danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç ortaya çıkıyor.

   İthalat sürecindeki her adımda karşılaşılabilecek riskleri en aza indirgemek veya tamamen ortadan kaldırmak için gümrük kanunlarıyla ilgili ayrıntılı araştırma yapılması gerekiyor.

   Çözüm
   Geleceğin potansiyel ihracatçı statüsünde olan yerel üreticiler için dünyadaki hammadde fiyatlarında görülen farklılıklardan faydalanmaya ve onların maliyet yükünü azaltmaya yönelik mekanizmalar mevcut. Dahilde işleme rejimiyle devlet geçici olarak ithal edilen ürünler için vergi muafiyeti imkanı sağlıyor. Bunun yanı sıra, menşe konusu da vergi muafiyetlerinin uygulanması için önem arz ediyor. Ürünlerin menşe ülkelerinin belirlenmesinde ve Türkiye'nin bu ülke ile ticaret anlaşmasının olup olmadığının teyit edilmesinde müşterilerimize destek oluyoruz. Yetkili Yükümlü Sertifikası sürekli ithalat-ihracat yapan şirketlere gümrükte ek avantajlardan yararlanılmasını sağlar. Ek olarak, finansal raporlar ve gümrük beyannamelerinin denetimi, müşterilerimizin sonradan kontrol durumuna hazırlıklı olmalarını sağlıyor.

 • Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlık Hizmetleri
  • İhtiyaç
   Vergi mevzuatının sıklıkla ve kapsamlı şekilde değiştiği ülkemizde, gerekli uyumun sağlanması, mevzuatın sistematik olarak takibi ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Otomotiv sektöründeki firmaların vergilendirilmesi sürecinde gerek vergi gerekse gümrük mevzuatı kapsamında uygulamada idare ile yaşanan görüş farklılıkları firmalar nezdinde önemli bir finansman yükü oluşturuyor. Bu uyuşmazlıkların efektif şekilde çözülmesi gerekliliği doğuyor.

   Çözüm
   Vergi ve gümrük mevzuatındaki değişikliklerin takibi yapılarak müşterilerimize söz konusu değişikliklerin mevcut uygulamaya etkilerine yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin vergi veya gümrük idaresi ile yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümü için stratejiler geliştirilerek ve alternatifler değerlendirilerek; hukuki ve idari yollara başvuru yolları ve bu başvuruların takibi kapsamında dava takip hizmeti sunuyoruz.

 • Dijital Vergi Hizmetleri
  • İhtiyaç
   Dijitalleşme tüketiciden başlayıp, iş dünyasındaki işleyişe ve devlet idaresine kadar ilerleyerek, iş yapış şeklimizi değiştiriyor. Teknoloji ilerledikçe işlenmesi gereken verinin hem kapsamı hem de hacmi artıyor. Bu verilerden vergiyi doğru şekilde hesaplamak, giderek zorlaşıyor. Vergi otoritelerinin yaptığı elektronik dönüşüm projeleri ile mükelleflerden daha fazla bilgi elektronik ortamda talep ediliyor. Firmalar hem kendi vergi süreçlerini yürütmek de hem de yeni çıkan vergi ile ilgili düzenlemelere uyum sağlamakta zorlanıyor.

   Çözüm
   Vergi ile ilgili süreçlerin optimize edilebilmesi için “Robotik Süreç Otomasyonu” gibi teknolojiler; raporların doğru ve hızlı alınabilmesi için farklı analitik çözümler; vergi otoritelerinin yürürlüğe koyduğu elektronik dönüşüm düzenlemelerine (örneğin e-fatura, e-defter, e-irsaliye, vb.) uyum amacıyla, dönüşüm öncesi ve sonrası danışmanlık ve kontrol hizmetleri sunuyoruz. 

Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, Iphone ve Ipad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.