Otomotiv

 • Share

Otomotiv Sektörü Kurumsal Finansman Hizmetleri

Kurumsal finansman alanında dünya genelindeki 9.000 profesyonel çalışanımızla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Böylece daha iyi karar alma süreçleri ile rekabet avantajı sağlanmasına ve hissedarlara daha fazla kazanç sağlanmasına destek oluyoruz. Başlıca hizmet alanlarımız:

 • Finansal durum tespit hizmeti
  • İhtiyaç
   Şirket satın alma ve birleşmeleri, azınlık pay satışları, tahsisli satışlar, halka arz veya proje finansmanı çalışmaları için; hedef şirket veya şirketler ile ilgili makul seviyede fırsat ve riskleri ortaya koymak, paylaşılan finansal verilerin güvenilirliğini yorumlamak, geçmiş finansal performansın sürdürülebilir olup olmadığına dair fikir edinmek gibi konular kritik önem arz ediyor.

   İlgili konularda bir bilgi birikimi oluşturmak ve işleme ilişkin planları sağlam bir temele oturtabilmek adına finansal durum tespit çalışması yatırımcılar için önemli bir kaynaktır.

   Bu kapsamda otomotiv sektörü firmalarında da, birleşme ve satın alma işlemlerinde finansal durum tespit çalışması, ileride karşılaşılacak risklerin de dahil olduğu bir değerleme mekanizması oluşturulması amacıyla dikkate alınmalıdır.

   Çözüm
   Şirket satın alma ve birleşme işlemlerinde uzman ve sektör özelindeki bilgi birikimi olan ekip liderlerimiz ile ilgili işlemlerde alıcı veya satıcı tarafa hizmet sunuyoruz.

   Satıcı tarafa sağlanan finansal durum tespit hizmeti ile potansiyel alıcıların yürütülen iş kolu hakkında finansal verilere dayanan bir anlayış oluşturması ve tahmin edilen risk ve fırsatların olabildiğince rakamsal verilere dayandırılması sayesinde satıcı tarafın potansiyel alıcılara karşı kredibilitesini muhafaza etmesine destek oluyoruz.

   Alıcı tarafa sağlanan benzer hizmetlerde uzman ekiplerimiz ile gelir ve gider analizleri (brüt karlılık ve FAVÖK seviyelerinde), nakit dönüşüm döngüsü ve işletme sermayesi analizleri, net borçluluk, nakit akışı analizleri ve rakamların güvenilirliğine ilişkin yorumlar sunarak potansiyel alıcılara önemli konulara odaklanma imkanı sağlayarak satış sürecindeki verimliliği artırmayı hedefliyoruz.
 • Ticari durum tespit hizmeti
  • İhtiyaç
   İlgilenilen sektöre ya da piyasa hakkında tecrübesi olmayan özellikle yabancı stratejik yatırımcının ve özel girişim sermayelerinin bu sektördeki önemli ticari konuları irdelemesi ve yatırımın geri dönüşünü etkileyebilecek riskleri ve fırsatları yatırım kararı vermeden önce ayrıntılı bir biçimde incelemesi gerekiyor.

   Satıcılar tarafından sağlanacak herhangi bir bilgi dokümanı veya yönetim sunumundan edinilebilecek piyasa ve iş bilgilerinden daha derin çalışmalara dayanan bilgi ihtiyacı ortaya çıkıyor.

   Yatırım yapılacak alanda önemli olan piyasa, müşteri, rekabet ve piyasaya giriş bariyerleri ve ikame konularının detaylı olarak incelenmesi ve değerlemenin önemli bir bazını oluşturan iş planı çalışmasının bu bilgilerden yola çıkılarak sağlam temellerden inşa edilip edilmediğinin doğrulanması gerekliliği karşımıza çıkıyor.

   Çözüm
   Türkiye otomotiv sektörüne hakim ekip liderlerimize ek olarak Avrupa ve Amerika ofislerimizdeki sektör uzmanlarımız ile otomotiv sektörüne ilişkin satın alma ve birleşme işlemleri ve strateji geliştirme konularında ticari durum tespit ve piyasa araştırması danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

   İlgilenilen sektördeki talep ve arz dinamiklerini, fiyat ve kar marjlarının sürdürülebilirliğini, uluslararası rekabete açık olması durumunda küresel sektör dinamiklerini, güncel piyasa eğilimlerini, şirketin hâlihazırdaki müşteri ve tedarikçi ilişkileri, yeni ürün, pazar konumundaki güçlenme gibi konuları irdeleyerek piyasa genelindeki riskler ve fırsatları da dikkate alarak müşterilerimizin yatırım veya strateji kararlarını mümkün olduğunca sağlam temellere dayandırılmasına destek oluyoruz.
 • İşletme sermayesi yönetimi hizmeti
  • İhtiyaç
   Otomotiv sektörü, Türkiye’deki birçok sektörden farklı olarak işletme sermayesi yönetimi konusunda; müşteri portföyünün dünya devlerinden oluşması, satış ve üretim planlamasının sözleşme bazında sağlam temellere dayanması sayesinde kayda değer avantajlara sahiptir.

   Bu avantajların yanı sıra, benzeri görülmemiş jeopolitik belirsizlik ve teknolojik değişim, sektördeki portföy ve tahsil stratejisini her zamankinden daha önemli bir hâle getiriyor.

   Çözüm
   EY olarak, işletme sermayesinin nakde dönüştürülebilir alanlarına odaklanarak şirketlerin operasyonel nakit akışı konusunda geliştirilebilir alanlarını tespit edip ilgili nakit akışı yönetimindeki kontrollerini artırmalarını sağlayacak çözümler sunuyoruz.

   Operasyonel nakit akışına ilişkin tespit edilen konular, şirketlerin ticari alacak, ticari borç ve stok yönetiminin iyileştirilmesi ve uygulanabilecek etkin kredi yönetimi stratejilerine yönelik görüşler sunuyoruz.
 • Şirket Birleşmeleri ve Satın Alma/Satış Danışmanlığı
  • İhtiyaç
   Artan potansiyeli ile Türkiye Otomotiv sektörü yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgisini çekmektedir. Stratejik veya finansal yatırımcıya hisse satışını değerlendiren şirketler, genellikle 6 ila 9 ay arasında süren bu zaman diliminde, süreç stratejisinin oluşturulması, yatırımcılarla görüşmelerin koordine edilmesi, şirkete ilişkin tanıtım dokümanlarının hazırlanması ve finansal projeksiyonların yorumlanması konularında yardıma ihtiyaç duymaktadırlar.

   Türkiye Otomotiv sektöründeki hızlı büyüme, yerli firmaların kendi aralarında ve uluslararası firmalarla olan rekabetinin artmasına sebep olmuştur. Bu artan rekabet ortamında; şirketlerin coğrafya, ürün ve müşteri portföylerinin çeşitlendirilmesinde, inorganik büyüme stratejileri en etkili yatırım seçeneklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, yurt dışında şirket satın almayı değerlendiren yerli firmaların, hedef şirketlerin bulunması ve iletişime geçilmesi, müzakere stratejisinin belirlenmesi, hedef şirketler tarafından sunulan finansal projeksiyonların irdelenmesi ve sürecin yönetilmesi konularında yardıma ihtiyaç duymaları olasıdır.

   Çözüm
   Şirket birleşme ve satın alma işlemlerinde, alıcı veya satıcı tarafa verilen EY danışmanlık hizmetleri, işlemlerin başarılı şekilde kapanışını kolaylaştırmakta ve doğru değerin yaratılmasını sağlamaktadır.

   EY Otomotiv Sektörü Birleşme ve Satın Alma ekibi, ortaklık değerlendiren firmalara bu uzun süreçte, derin tecrübesi ve global uzman ekipleriyle danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Yatırımcı araştırması sürecinden işlem kapanışına kadar olan tüm süreç boyunca şirket ortaklarına verilen danışmanlık hizmetlerimiz, işlemin en hızlı şekilde ve şirket ortakları için maksimum faydayı gözeterek kapanmasını kolaylaştırmaktadır.

   Tüm dünyada yer alan EY Otomotiv Sektör Ekipleri lokal uzmanlıkları ve derin ilişki ağları ile, doğru yatırım fırsatlarının belirlenmesi, analizi ve hisse veya varlık satın alma işleminde süreç yönetimi konusunda hizmet vermektedir. Bu tür işlemlerde, EY profesyonelleriyle çalışmak, en uygun yatırım fırsatlarının tespiti ve en iyi şekilde analiz edilmesi açısından önemli fark yaratmaktadır.
 • Değerleme Hizmetleri
  • İhtiyaç
   Şirket satın alma ve birleşmeleri, pay alım ve satımları, yeni projelerin değerlendirilmesi için fizibilite çalışmaları ile; hedef şirket/şirketler ve projeler için öngörülen bedelin ve/veya ayrılan kaynağın makul seviyede olduğu konusunda analiz yapmak kritik önem taşıyor.

   Değerleme ve fizibilite çalışmaları hedef şirket/şirketler ve projelerin makul değerinin belirlenmesi için bir gerekliliktir.

   Bu kapsamda otomotiv sektörü, olası birleşme ve satın alma işlemlerinde ve proje fizibilitelerinde değerleme/fizibilite çalışmaları gerçekleştirmelidir.

   Çözüm
   Alanında uzmanlık geliştirmiş, tecrübeli ekibimiz ve dünya çapında sektör uzmanlarımızın da desteği ile otomotiv şirketlerine şirket ve hisse değerlemesi, proje fizibilitesi ve yapılan değerleme/fizibilite çalışmasının incelenmesi alanlarında hizmet sunuyoruz. Ayrıca doğrudan/dolaylı vergilerin ve istisnaların önem arz ettiği bu sektörde Değerleme Ekibi olarak, vergi konusunda EY’nin uzman vergi danışmanlarından da destek alarak ihtiyaca yönelik kapsamlı çözümler sunuyoruz.

   Değerleme ve fizibilite hizmetlerine ek olarak, şirketlere karar alma süreçlerini kolaylaştıracak, bazlı finansal modelleri hazırlıyoruz.

   EY ekonomistleri ile birlikte, yapılacak olan yatırımların ve yeni girişimlerin otomotiv sektörüne ve genel olarak Türkiye ekonomisine katkılarını analiz ederek kamu kurumları ile yapılan görüşmelerde yatırımcı şirketlere destek oluyoruz.

Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, Iphone ve Ipad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.