Geçiş dönemindeki bir sektöre rehberlik

Türkiye’deki bankalar ve menkul kıymet şirketleri, son dönemde finansal sonuçlar açısından başarılı bir dönem yaşamakta olsalar da yoğun rekabet ortamı, piyasaya giren yeni oyuncular, değişen müşteri tercihleri ve yeni TTK ile SPK’nın 2011 tarihli 57 Nolu Tebliği gibi önemli mevzuat düzenlemeleri ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu değişikliklere ayak uydurabilmek için bankaların yönetim modelleri nasıl değişmelidir? En kritik büyüme fırsatları nerelerdedir? En etkin sermaye erişimi ve sermaye yönetimi yöntemleri hangileridir?  Bankalar bir yandan yeni düzenlemelere uyum sağlamaya, öte yandan müşterilerinin ve pay sahiplerinin hizmet, şeffaflık ve yatırım getirisi beklentilerini karşılamaya çalışırlarken bir yandan da bu sorulara yanıt aramaktadırlar.

Finansal Hizmetler sektörünün tüm alt sektörlerinde yer alan şirketlere bu soruları cevaplandırmalarında yardımcı olmak amacıyla EY olarak aşağıdaki alanlarda kapsamlı hizmetler sunmaktayız:
Bize ulaşın

Damla Harman    Damla Harman 
   Finansal Hizmetler
   Sektör Lideri