Dünya sigorta talebi büyük bir potansiyel vaat ediyor.

Dünya sigorta pazarı finans krizinden olumsuz etkilenmekle birlikte dikkat çekecek kadar güçlüdür. Düşük faiz oranları ve oldukça zayıf yatırım getirileri büyümeyi engellese de, sigortacılık ürün ve hizmetlerine talebin yüksek seviyesi korunmaktadır.

EY pazardaki nüanslara ve sektörü etkileyen küresel gelişmelere ilişkin görüşler sunarak sektördeki oyuncuların hazırlıklı olmalarını sağlamaktadır.

Risklerin ve yasal düzenlemelerin karşısında temkinli davranılmalıdır

Yasal düzenlemelerin dünya genelinde dalgalar halinde yığılması şirket yönetimlerinin baskı altında kalmasına, ek kaynak ve zaman harcanmasına yol açmaktadır.  Rekabetçi bir piyasadaki inovasyon gereği buna eklenince, bazı sigortacılar uzun zamandan beri faaliyette bulundukları ana pazarlardan ve branşlardan çekilmek zorunda kalmaktadır.

Bununla birlikte, sigorta işletmeleri teknolojiden yararlanarak ve Solvency II’ye uygun işleyiş modelleri geliştirerek uyum sağlayabilmektedir. Yeni işleyiş mimarisi daha iyi ve daha ucuz ürünleri, daha hızlı bir şekilde sunmalarına olanak sağlayacaktır.

Pazarla ilgili bilgi edinilmelidir

Türkiye gibi çok hızlı büyüyen, Sigortacılık ihtiyaçları çok hızlı artan ve değişen bir pazarda sigorta şirketlerinin de ihtiyaçlarının aynı hızda değişmesi kaçınılmaz. EY olarak biz değişimin ve gelişimin getirdiği fırsatlar kadar riskler de olduğunu bu riskleri yönetmek ve bertaraf etmek konusunda ihtiyaçları anladığımızı ve sizlere bu değişim sürecinde yardımcı olabileceğimizi biliyoruz.


 • Solvency II sigorta sektörü yatırımcılarını nasıl etkiliyor?

  Sigortacıların Solvency II’nin kar paylarını etkilemeyeceği ve makroekonomik olumsuzluklara rağmen kazanç ve getirilerinin artacağı yönünde yatırımcıları ikna etmeleri gerekiyor. "Nakit, sermaye ve kar payı: Solvency II’nin sigorta sektörü yatırımcılarına etkileri” başlıklı raporumuza göz atın.

   

 • Aktüerya ve risk yönetimi stratejileri

  Değişen iş ortamına uyum sağlamak hiç olmadığı kadar kritik bir önem kazanmıştır. İşletmeler rekabet gücü kazanmayı ve değişen iş ortamına hızla uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Öte yandan, uygulanan risk yönetimi teknikleri işletmelerin yüz yüze kaldıkları risklerin çokluğu ve karmaşıklığı karşısında yetersiz kalmaktadır. EY’nin hizmetleri işletmelerdeki karar alma süreçlerini iyileştirebilecek ve hızlandırabilecektir.

  Yerel ve uluslararası kaynaklarımızı birleştirerek, finansal hizmetler ve sigorta sektörlerinde faaliyette bulunan müşterilerimizin doğru kararlar almak için strateji geliştirmelerine, kanıtlamalarına ve başarıya ulaşmalarına katkıda bulunabilmekteyiz.  

  Yerel olarak son yıllarda Sigortacılık alanına verdiğimiz özel önem neticesinde Aktüerya, Sigortacılık BT ve Yazılım çözümleri , Risk Yönetimi ve Performans Geliştirme gibi alanlarda geniş bir bilgi birikimi ve insan kaynağıyla sigortacılık sektöründeki her alanda hizmete hazırız.

  Hizmetlerimizde aşağıdaki alanlara odaklanmaktayız:

  • Aktüerya birimlerinde iyileştirme ve dönüşüm  
  • Aktüerya incelemeleri  
  • Aktüerya işlemleri  
  • Finansal raporlama yöntemlerinde değişiklikler  
  • Performans iyileştirme
  • Risk Yönetimi

  İlgili içerik:

   

 • Müşteri gündemi

  Sigorta müşterilerinin satın alma tercihleri, tutum ve davranışları dünyanın her yerinde değişmektedir. Bu değişim karşısında, sigorta şirketleri müşteri çekmek, müşteri ilişkilerini güçlendirmek ve korumak için neler yapacaklarını tespit etmelidir.

   

 • Sektörde kurumsal yönetim

  EY, Tapestry Network ile birlikte, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki en büyük sigorta işletmelerinden bazı bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı Sigorta Sektörü Yönetim Liderleri Ağını (IGLN) kurmuştur. IGLN dünya genelinde sektörü etkileyen konular hakkında görüş alışverişinde bulunulan bir platform görevi görmektedir.  

  Bu platform esas olarak bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için kurulmasına rağmen, üst düzey yöneticiler (özellikle üst düzey risk yöneticileri) ve düzenleyici kurum temsilcileri de katılabilmektedir.  Üyeler güçlü, kalıcı ve güvenilir sigorta kurumlarının geliştirilmesi yönündeki misyon doğrultusunda güçlü kurumsal yönetim ve gözetim ilkelerinden ödün vermemektedir.  

   Bize ulaşın

Damla Harman    Damla Harman 
   Finansal Hizmetler
   Sektör Lideri