Devlet ve Kamu Sektörü

Dönüşen devletler

Politikaları belirleyenler hızla değişen bir dünyada faaliyet gösteriyor. Değişen demografik yapılar, şehirleşme ve iklim değişiklikleri 21. yüzyıldaki devletleri yeniden şekillendiren uzun vadeli ve sistemsel eğilimlerden yalnızca birkaçı.

Azalan mali kaynaklar, yavaşlayan büyüme ve artan işsizlikle beraber, mali krizin kalıntıları sınırları aşarak varlığını sürdürüyor. 

Devlet ve Kamu Sektörü uzmanlarımız, devletlerin dönüşüm projelerinde tercih edilen ortak olmayı hedefliyor.  İster gelişmiş, ister gelişmekte olsun,  faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki hususları anlıyor ve kalıcı etkileri olan hizmetler geliştirmeye çalışıyoruz. 

Değişen dünyada devlet ve kamu sektörüne yardımcı olmaktayız. Hizmetlerimiz:

 • Kamu politika program tasarımı ve gözden geçirimi
 • Ekonomik ve Sosyal Etki analizi çalışmaları
 • Düzenleyici etki analizi çalışmaları
 • Strateji geliştirme çalışmaları
 • Sistem analizi
   

 • Savunma

  Kamu sektörü borcunun pek çok ülkede artmasıyla, bütçe açıklarını azaltma isteği  politika belirleyicilerinin en büyük önceliği haline geldi. Devletlerin tüm alanlardaki harcamaları baskı altında, savunma da bunlardan biri.

  Ancak, yetkinliklerine talep çok fazlayken bile silahlı kuvvetler muhtemelen bütçelerini azaltmaya devam etmek zorunda. Burada göze çarpan iki eğilim bulunuyor. Batı dünyasında yıllar boyunca savunma alanında baskınlığını sürdüren gelişmiş ülkelere özgü harcama artışları bitti. Gelişmekte olan ülkelerde savunma harcamaları önemli derecede artış gösteriyor. Bu ülkelerin çoğu, daha düşük kamu borçlarından dolayı savunma yetkinliklerinin genişletilmesini başarılı biçimde finanse ediyor. 

  EY; organizasyon yapısı, satın alma ve kaynak yönetimi gibi konularda devletlere hizmet vererek, harcamaların etkinliğinin artırılmasına destek oluyor.
   

 • Sağlık

  Sağlık sektörü zorluklarla dolu. Sağlık sektöründeki çalışanlar, yaşlanan nüfustan, alım gücüne ve artan hasta beklentilerine varan çok kapsamlı ve çeşitli hususları göz önüne bulundurmalı – temelde devam eden bütçe baskılarına karşın.

  Demografik, kültürel ve ekonomik değişimlerin yanı sıra artan karmaşık ve kronik hastalıklar, sağlık sistemlerinin gelecekteki sürdürülebilirliğinin önünde bir engel olarak ortaya çıkıyor ve gelecekteki sağlık ihtiyaçları ve beklentilerinin karşılanmasını sağlamak için yeni ve yenilikçi çözümler gerekiyor.

  Sağlık sektörü uzmanlarımız; performansı artırmak, riski yönetmek ve gelişimi sürdürmek için sağlık kuruluşlarına destek oluyor. 170’den fazla ülkede faaliyet gösteren bir şirket olarak sağlık alanındaki tanınmış uzmanlardan oluşan uluslararası bir çevreye erişim sağlıyoruz.

  EY olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlara danışmanlık hizmeti veriyor ve iş birliği yapıyoruz; bu kuruluşlardan bazıları sağlık bakanlıkları, sağlık sigortacıları, kamu sektörü ve özel sektördeki hizmet sağlayıcıları. Mevcut durumu sorgulamakta ve müşterilerimizin düşünce şekilleri ve çözümlerine yeni bakış açıları ve görüşler geliştiriyoruz.

  Hizmetlerimiz:

  • Sistem mimarisi ve dönüşümü
  • Verimlilik ve performans gelişimi
  • Klinik ve kalite yönünden gelişim
  • Hizmet ve sermaye planlaması
  • Örgütsel risk yönetimi

   

 • Eğitim

  Dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri eğitim. Küreselleşme, yeni teknolojiler, kaliteli ve etkin bir eğitime dayalı bir bilgi ekonomisi, sektörü hızla dönüştürüyor.

  EY olarak müşterilerimizin sunduğu hizmetlerde ve kendi faaliyet performanslarında ilerleme kaydetmelerini sağlamak için özel çözümler, pratik bilgi ve görüşler ve sektör deneyimi sunuyoruz. Hizmetlerimiz;

  • Kurum çapında paylaşılan hizmet uygulamaları
  • Pazar fırsatları ve hizmet sağlama modelleri
  • Büyük dönüşüm projeleri
  • Büyük reform projeleri
  • Finansman modelleri dahil, ekonomi ve mevzuat analizi
  • Veri bütünlüğü ve bilgi etkinliği dahil olmak üzere işletme zekası
  • Performans geliştirme  / maliyet azaltımı
  • Sermaye planlama / varlık yönetimi
  • İç denetim / risk yönetimi / yönetim çerçeveleri
  • Programların değerlendirilmesi
  • Yolsuzluk soruşturması

  EY yakın zamanda Parthenon Grubu’nu satın alarak global uzmanlığını kamu sektörü ve kâr amacı gütmeyen eğitim sağlayıcılar, vakıflar, özel şirketler ve hizmet sağlayıcılar ile yatırımcıları kapsayacak şekilde genişletti.

  Eğitim stratejisi, reform, yenilik ve uygulamaya ilişkin olarak pek çok sektör ve proje genelinde uygulamalı deneyimine sahip uzmanlardan oluşan özel bir ekibimiz bulunuyor. Hem kamu sektörü hem özel sektörde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, yüksek, mesleki ve profesyonel eğitim de dahil olmak üzere, tüm eğitim düzeylerine yayılan bilgimiz ile eğitim sektörünün stratejik danışmanları olarak deneyimimizin büyüklüğü ve hizmetlerimizin derinliği benzersizdir.

 • İstihdam yaratma ve girişimcilik

  İşsizlik sorunu, özellikle gençler başta olmak üzere, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Son yıllarda işsiz insanların sayısının 200 milyonu geçtiği tahmin ediliyor.

  Devletler, istihdam yaratma ve ekonomik büyümenin lokomotifi olduklarını kabul ederek girişimcilere ve özel sektöre yöneliyor. Kayıp bir neslin önüne geçmek için devlet, girişimci ve şirketlerin iş birliği yapması gerektiğine inanıyoruz.

  Devletlerin özel sektördeki gelişimi kontrol altına almalarına yardımcı olmak için bir çerçeve oluşturduk. Bu çerçeve federal ve bölgesel yönetimlerin, bağışçı kurumların ve uluslararası ekonomik kalkınma kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların istihdam yaratma yoluyla kapsamlı büyümeyi desteklemelerine yardımcı oluyor. Büyüklüğüne bakılmaksızın tüm kurumlarda girişim faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve yurtiçi ve yurtdışı yatırımın çekilmesi için tasarlanmıştır. 

   

 • Vergi ve gümrük

  İş ve vergi ortamları hızlı bir şekilde değişirken, değişimin hızı ve karmaşıklığı da artmaya devam ediyor. EY tüm dünyadaki müşterilerin bu değişen ortamda yönlerini bulmalarına destek oluyor.

  Devletler gelir ihtiyacını işgücü ve sermayede artan rekabet ile dengede tutuyor. Vergi idareleri ise icra stratejilerini, odak ve politikalarını değişen iş dinamiklerine göre adapte ediyor. Global Devlet ve Kamu sektörü Vergi ekibimiz, vergisel uygunluk ve danışmanlık hizmetleri ile vergi politikası oluşturma hizmetlerinin yanı sıra vergi ve gümrük idarelerinin güçlendirilmesi ve modernleştirilmesini destekliyor.  

   

   Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, Iphone ve Ipad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.

Devlet ve Kamu Sektörü Hizmetlerimiz Hakkında

About EY’s Global Government & Public Sector

İnsanlar ve hükümetler için daha iyi bir çalışma dünyası nasıl inşa edilir.