Sağlık

Hızla dönüşen bir sektör: Sağlık

Sağlık sektörü dünya genelinde çok büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Müşteri tabanlı, sonuç odaklı, önleyici tedbir almaya dayalı “Sağlık 2.0” aşamasına geçiş sürecindeyiz.

Bu geçiş iki nedenden kaynaklanıyor. Birincisi nüfusun yaşlanması ve gelişen ülkelerin büyümesi sonucunda kronik hastalıklar global bir salgına dönüşüyor, sağlık maliyetlerindeki artışlar sürdürülemez seviyelere tırmanıyor. Ödeme yapanlar ve hükümetler maliyetleri düşürmek için teşvik önlemlerini değer ve sonuç temelinde yeniden düzenliyorlar.

İkincisi, sağlık konusunda nihayet dijital çağa geçiliyor; bilgiler açıklanıyor, hastalar güç sahibi oluyor, gerçek zamanlı analitik metotlar uygulanıyor ve çok gerekli olan önleyici tedbirlere odaklanılıyor.

Bütün bu değişiklikler sağlık ekosisteminin tüm bileşenlerinin – hastalar, ödeme yapanlar, hizmet sağlayıcılar, hükümetler ve yaşam bilimleri şirketlerinin – sağlık konusuna yeni bir perspektiften bakmalarını gerektiriyor. Kaliteli, etkin ve uygun maliyetli sürdürülebilir sağlık sistemleri kurabilmek için işbirliği odaklı bir yaklaşım geliştirmek gerekiyor.


Nasıl destek olabiliriz?

EY olarak sağlıkla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları, hizmet sağlayıcıları, ödeme yapanlar ve sağlık sigortacıları ile ortak çalışmalar yürütüyoruz.

Global Sağlık Sektörü ekibimiz maliyet yönetimi ve etkinlik iyileştirme konularında müşterilerimizle birlikte çalışarak dijital sağlık çözümlerinin sunumuna destek oluyoruz. Tıbbi sonuçları iyileştirmek için büyük veri ve analitik çözümlerden yararlanıyoruz. Sağlık hizmetlerinin sunumunda dönüşüm gerçekleştirmek için işbirliği yapıyor, müşterilerimizin hızla değişen dünyada daha iyi rekabet edebilmeleri için yeni iş modelleri geliştirmelerine destek oluyoruz.

Sağlık, yaşam bilimleri, teknoloji, telekomünikasyon, tüketici ürünleri gibi farklı sektörlerde uzmanlaşan profesyonellerimizi aynı çatı altında toplayan “Health Reimagined” adlı programımız kapsamında Sağlık 2.0 için sektörler arası görüşler ve çözümler geliştiriyoruz. Ekiplerimizde sağlık bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda görev yapmış olan eski yöneticiler, klinik çalışmalarda uzmanlaşan hekimler, sağlık stratejisi ve politikası danışmanları, hizmet ve program yöneticileri yer alıyor. Müşterilerimizin uluslararası ölçekte isim yapmış sağlık otoritelerine erişimlerini sağlayarak inovasyon ile karar almayı kolaylaştırmalarına ve uygulamalarını hızlandırmalarına destek oluyoruz.

Sağlık sektöründeki müşterilerimize geniş bir yelpazeye yayılan alanlarda (denetim, bağımsız denetim, vergi, uyum, risk yönetimi, iç denetim, BT danışmanlığı, siber güvenlik, strateji) hizmet sunuyor ve giderek karmaşıklaşan bir alanda yön çizmelerine yardımcı oluyoruz. Bu temel hizmetlerin yanı sıra, ilgili uzmanlarımızla müşterilerimizin en zorlu konularını çözmelerine de destek oluyoruz.
    Bizi takip edin

    Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, iPhone ve iPad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.