Yaşam Bilimleri

  • Share

Yaşam Bilimleri Sektörü Vergi & Hukuk Hizmetleri

Vergi danışmanları ağımız yaşam bilimleri pazarının karmaşık yapısını çok iyi bilmektedir.  Bireysel ve kurumsal vergi müşterilerimize geniş kapsamlı danışmanlık ve uyum hizmetleri sunmaktayız.  

Kurumlar Vergisi  

Vergi sürecinin tüm aşamalarında – planlama, muhasebe, uyum ve uyuşmazlık çözümleri – kurumlar vergisi ve “işle bağlantılı” bireysel vergi danışmanlığı ve raporlama hizmetleri sunmaktayız.  

İnsan Kaynakları  

İşletmelere ve uluslararası/yerel temsilci ve çalışanlarına vergi danışmanlığı ve uyum hizmetleri sunmaktayız. Çalışanlarla bağlantılı risklerin teşhisi ve azaltılması yönünde de destek sunabilmekteyiz.

 Başlıca hizmetlerimiz:

  • Global mobilite danışmanlığı
  • Temsilci/personel görevlendirme danışmanlığı
  • Süreç riski değerlendirmeleri
  • Kurumsal göçmenlik
  • Yabancı uyruklu personelin vergi beyannamesi işlemleri

Ayrıca, global yetenek yönetimi, performans ve çalışanlara sağlanan faydalarla ilişkin programlara yönelik danışmanlık hizmetleri de sunmaktayız. 

Dolaylı Vergiler

Katma Değer Vergisi (KDV), mal ve hizmet, gümrük ve çevre vergilerini de içeren tüm dolaylı vergilerle ilişkili danışmanlık ve uyum hizmetleri sunmaktayız.  

Tedarik zincirini ve finansal sistemi etkileyen dolaylı vergilerin hatasız bir şekilde ve gerçek zamanlı olarak yönetilmesi gereği, çok uluslu firmaların vergi departmanları için çok önem arz eden bir konudur.

Uluslararası Vergiler

Sınır ötesi finansman ve yapılanma, planlama, risk yönetimi, transfer fiyatlandırması ve vergi-etkin tedarik zinciri yönetimi ile bağlantılı olarak kurumlar vergisi danışmanlık hizmeti sunmaktayız.  

İşlem Vergileri  

Risklerin azaltılması ve fırsatlardan azami değer sağlanması amacıyla, durum tespitlerinden işlem sonrası uygulamalara kadar kurumsal finansman işleminin tüm aşamalarında vergisel etkilere odaklanmaktayız. Yatırımcı hassasiyetlerinin, çıkışa hazır olmanın ve getiri artışı sağlayacak fırsatlar yakalamanın dengelendiği alternatif yapılanma sistemleri önerebilmekteyiz. 

Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, Iphone ve Ipad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.