Metal ve Madencilik

 • Share

Metal & Madencilik Sektörü Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim – Riske dayalı denetim yaklaşımımızda madencilik ve metal sektörünün muhasebe ve ticari konuları ve bunların finansal tablolar üzerindeki etkileri tüm yönleriyle dikkate alındığı için daha çok güven sağlanmaktadır.

Geniş kapsamlı sektör bilgisi ve teknik deneyime sahip olan ekiplerimiz şirket yönetimine denetim görüşünün ötesinde, işin bütünüyle ilgili görüşler sunabilmektedir.

Uluslararası Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri – Muhasebe teknikleri konusunda geniş kapsamlı bilgi ve deneyime sahip olan Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri grubumuzun üyeleri madencilik ve metal işletmelerine aşağıdaki konularda zamanında, ihtiyaca yönelik hizmetler sunmaktadır:

 • Önemli muhasebe değişiklikleri ve GAAP(Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) dönüşümleri (UFRS dâhil)
 • Durum tespitlerinde muhasebe desteği  
 • Halka Arz (IPO) desteği  
 • Finans fonksiyonunun dönüştürülmesinde muhasebe desteği  
 • Yeni standartların uygulanmasında ve finansal iletişimin iyileştirilmesinde destek

Uluslararası hizmet ağımızda madencilik ve metal işletmelerini ilgilendiren spesifik UFRS konularını ve sektördeki öncü uygulamaları çok iyi bilen profesyoneller yer almaktadır. 

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik danışmanlık ve uyum hizmetleri – İşletme faaliyetlerinin toplum tarafından kabul görmesi çok önemlidir. İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Danışmanlık ve Uyum Hizmetleri grubumuz yeni gündeme gelen iş konularına odaklanmakta ve aşağıdakileri de kapsayan çeşitli alanlarda hizmet sunmaktadır:  

 • Sürdürülebilirlik raporlaması ve denetimi
 • Sürdürülebilirlik stratejisi
 • İtibar yönetimi  
 • Çevresel risklerin yönetimi  
 • Sera gazı emisyon danışmanlığı  
 • Yenilenebilir enerji  
 • Emisyon ticareti

Madencilik ve metal sektöründe çeşitli coğrafyalarda faaliyet gösteren müşterilerimizin iklim değişikliği stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktayız.

Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Hizmetleri – Artan metal talebini karşılamak için, işletmeler usulsüzlük ve yolsuzluk risklerine daha çok maruz kaldıkları gelişmekte olan bölgelerde faaliyette bulunmaktadır. Ekibimiz aşağıdaki konularda destek sunmaktadır:

 • Yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele çerçevesinin oluşturulması  
 • Yolsuzluk ve usulsüzlük farkındalık eğitimleri verilmesi  
 • Saha ziyaretlerinin yapılması
 • 7/24 temelinde işleyecek yolsuzluk ve usulsüzlük tepki protokolunun hazırlanması

Muhasebe Mevzuatına Uyum ve Raporlama – Muhasebe Mevzuatına Uyum ve Raporlama hizmetlerinde büyük, çok uluslu grupların uluslararası ölçekteki muhasebe ve yasal raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için dışarıdan sağlanan hizmetlere odaklanılmaktadır. Madencilik ve metal işletmeleri sıklıkla gelişmekte olan pazarlara yayılarak, Ortak Hizmet Merkezlerini kullanarak, sürekli bir biçimde verimlilik artışı ve maliyet tasarrufunu gözeterek finansal dönüşüm projeleri yürütmektedir.

Yasal raporlama, vergi mevzuatına uyum ve raporlama hizmetlerini EY’den alan müşterilerimize, ‘kayıttan rapora’ sürecinin tüm aşamalarında uluslararası ölçekte hizmetler sunmaktayız.

Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, iPhone ve iPad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.