Petrol ve Gaz

  • Share

Petrol & Gaz Sektörü Danışmanlık Hizmetleri

Petrol ve gaz sektörüne sunduğumuz hizmetlerde performans iyileştirme ve risk yönetimi konularına odaklanıyoruz.

Performans iyileştirme

Finans: Finans uzmanlarımız petrol ve gaz şirketlerinin başarılı kurumsal performansın belirleyici unsurlarını tanımlamalarına ve aktif bir şekilde izlemelerine destek olurlar. Finansal ve yönetime raporlama sistemini değerlendirerek ve iyileştirerek yönetici kadronun şirketi en uygun maliyetle yönetmesi için gerekli olan bilgiye erişimini sağlarlar. Sektörün global yapısı gereği, ekibimiz ortak destek hizmetlerinin sunumundaki son gelişmelerle ilgili bilgi birikimine ve önemli sermaye projelerinin değer zincirleriyle ilişkili deneyime sahiptir.

Müşteri: Sektörün rafineri ve dağıtım (downstream) segmentine odaklanan müşteri ilişkileri uzmanlarımız şirketlerin en değerli müşterilerini tanımlamalarına, belirlemelerine ve yönetmelerine; rekabetçi pazarlarda pazar payı kapmaları için güçlü işleyiş modelleri geliştirmelerine ve uygulamalarına destek olurlar.

Tedarik zinciri ve operasyonlar: Tedarik zinciri ve operasyon uzmanlarımız tedarik, lojistik, mühendislik, saha faaliyetleri, üretim ve dağıtım gibi petrol ve gaz şirketleri için kritik olan alanlarda tedarik zinciri iyileştirmelerine yönelik görüş sunarlar. Müşterilerin nakit akışlarını ve kârlılıklarını iyileştirmeleri için uçtan uca tedarik zincirlerini ve faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmelerine destek olurlar.

Bilgi teknolojileri ve risk yönetimi danışmanlığı

BT uzmanlarımız bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasıyla temel ticari ve operasyonel iyileştirmelerin gerçekleşmesine destek olurlar. Tüm yatırımın getirisini artırmak için BT birimlerinin BT etkinliğini ölçmelerine, sağlamalarına ve iyileştirmelerine destek olurlar. Bu hizmetler talep yönetimi, uygulama ve altyapı optimizasyonu, konsolidasyon, çözüm mimarisi ve BT güvenlik hizmetlerini kapsar.

Risk yönetimi

Program yönetimi: Etkin risk yönetimi şirketin korunmasından öte performansın iyileştirilmesini de kapsar. Bu doğrultuda, sektördeki şirketlerin iş risklerini anlamalarına ve bu riskleri kabullenmeleri, yönetmeleri ya da onlardan yararlanmak için plan yapmalarına destek oluyoruz.  Risk yönetimi hizmetlerimizde değerlendirmelere (risk potansiyelinin ve süreçlerinin değerlendirmesi), iyileştirmelere (iş hedeflerine ulaştıracak iyileştirmelerin tasarımı ve implementasyon desteği) ve izlemeye (süreç, girişim ve birimlerin öngörüldüğü şekilde işleyip işlemediğinin değerlendirmesi) odaklanıyoruz. Müşterilerimizle etkin iç denetim programlarının tasarımı ve yürütülmesi konusunda da çalışıyoruz.

Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, Iphone ve Ipad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.