Petrol ve Gaz

 • Share

Petrol & Gaz Sektörü Bağımsız Denetim Hizmetleri

Dış denetim

Petrol ve gaz sektöründeki lider konumumuz ve dünyanın en inovatif şirketlerinin bazılarının denetçisi olmamız diğer şirketlere de fayda sağlayabilir. Bu şirketleri denetimlerimiz neticesinde geliştirdiğimiz bazı örnek uygulamalarımız:

Yönlendirilmiş denetim yaklaşımı: Önde gelen global denetim müşterilerimize etkililik ve etkinliğe daha çok odaklandığımız yönlendirilmiş denetim yaklaşımı uyguluyoruz.

Ortak hizmet merkezleri: Bazı küresel büyük müşterilerimiz Arjantin, Polonya, Malezya, Filipinler, Birleşik Krallık, İrlanda, Hindistan, Macaristan, Endonezya ve ABD’yi içeren ülkelerde ortak hizmet merkezleri çalıştırıyorlar.

Spesifik olarak ortak hizmet merkezleri için etkinliğin maksimize edildiği ve kapsamın daraldığı bir denetim yaklaşımı geliştirdik.

Mobilite: Petrol ve gaz sektöründeki lider konumumuz önemli petrol ve gaz bölgeleri genelinde fark yaratmamızı ve güçlü bir network oluşturmamızı sağladı. Global petrol ve gaz sektörü hizmet ağımızın büyüklüğü ekiplerimizin gereksinim duyulan her yere ulaşmalarını sağlıyor.

Emtia ticareti: Emtia ticareti sektöründe lider konumundayız ve bu sektöre özgü bir risk yönetimi ekibimiz bulunuyor. Önde gelen petrol ve gaz şirketleri, küresel altyapı şirketleri, yatırım bankaları ve emtia ticareti yapan bağımsız kuruluşlarla deneyimlerimiz sektördeki örnek uygulamaları ve yaşanan zorlukları derinlemesine anlamamızı sağladı. Bu sayede ticari işletmelerin hileli ticaret risklerini de içeren tüm önemli risklerini iyi görebiliyor ve nasıl azaltılabileceklerini biliyoruz.

Diğer bağımsız denetim hizmetleri

Petrol ve gaz sektöründeki şirketlere bağımsız denetimle bağlantılı olarak şu konularda da hizmet sunuyoruz: Yasal denetimler, Sarbanes-Oxley yasasına uyum, gizlilik ve mahremiyetle bağlantılı prosedür ve kontrollerin değerlendirmesi, performans ölçümleri, sistem güvenilirliği, bilgi güvenliği ve dış kaynaklardan alınan süreç kontrol hizmetleri.

Ekiplerimiz finansal olmayan risk değerlendirme süreçlerini ve sonuçlarını analiz ederek, ilgili finansal olmayan risklerin tespit edilip edilmediğini ve bu riskleri azaltmak için gerekli kontrollerin yapılıp yapılmadığını değerlendirirler. Yönetime raporlama ve iç raporlama sistemlerinin yeterliliğini ölçmek için iç izleme ve raporlama mekanizmalarını analiz ederler. Finansal olmayan önemli konuların nasıl denetlendiğini anlamak için çalışıyor, güçlü yönleri vurguluyor ve iyileşmeye açık alanları belirliyoruz.

İklim değişikliği ve kurumsal sorumluluk

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, çevresel etkiler, sosyal performans, etik ve insan hakları gibi konular petrol ve gaz sektöründeki müşterilerimizin ticari başarılarında kritik bir rol oynar. Yatırımcıların, hükümetlerin, düzenleyici kurumların, toplumun ve diğer paydaşların yakın takibi altında olan müşterilerimize aşağıdaki konularda hizmet sunmaktayız:

 • Sürdürülebilirlik danışmanlığı hizmetlerimizle finansal olmayan konuların ve risklerin iyi anlaşılması ve önceliklendirilmesi, strateji geliştirme ve uygulama, kurumsal yönetimin iyileştirilmesi, performans metriklerinin ve kontrollerinin tespiti
 • Bağımsız denetim hizmetlerimizle dış performans raporlamasına daha çok güven duyulması, şirket yönetimi nezdinde güvenin artması ve performans iyileştirmelerinin hayata geçirilmesine destek sunulması

Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

Geniş kapsamlı uzmanlık desteği ve entegre çözümler sunan ekibimiz karmaşık muhasebe ve finansal raporlama konularının yönetiminde destek sağlar. Sektör hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan global, mültidisipliner ekiplerimiz aşağıdaki alanlarda müşterilerimize özel çözümler sunuyor:

 • Muhasebe ve finans süreçleri – muhasebe ve finansal raporlama süreçlerinin tasarımı ve güçlendirilmesi, muhasebe el kitaplarının ve ilgili uygulama rehberlerinin hazırlanması
 • Muhasebe standartları ve regülasyon yükümlülükleri – yeni muhasebe standartlarının, regülasyonların ve muhasebe politikalarının uygulanmasında destek
 • Kurumsal hazine hizmetleri – mevzuata uyum, değer yaratma veya maliyet tasarrufu amaçlı olarak hazine, türev ürün değerlemesi, emtia ticareti ve risk yönetimi alanlarında muhasebe desteği
 • GAAP dönüşüm hizmetleri – muhasebe farklarının tespiti, ticari/mali etkilerin değerlendirmesi, yeni GAAP’a göre ilk finansal tablo setinin hazırlanması ve gerekli eğitimin verilmesi
 • Yeniden yapılandırma ve varlık finansmanı – yeniden yapılandırma veya varlık alım finansmanı konularında destek
 • Kurumsal finansman, halka açılma ve finansal raporlama desteği – işlemlerde optimizasyon sağlamak için birleşme, devralma, halka açılma, hisse satışı ve tasfiyelerle ilgili önemli muhasebe ve regülasyon konularında destek

Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Hizmetleri (FIDS)

Petrol ve gaz sektörünün global yapısı ve ölçeği ile hükümetler, ortaklar, tedarikçiler ve diğer yükleniciler ile imzalanan karmaşık sözleşmelerin ve rüşvet ile yolsuzlukla mücadele yasalarına uyumun yasal ve regülasyon konularında ortaya çıkardığı zorluklar şirket yönetiminin yakın ilgisini ve denetimini gerektirmektedir.

Yaptırımların artması, ilgili paydaşların yakın takibi; faaliyet, tedarik ve ödeme bilgilerinde şeffaflığın artması yönündeki baskılar sektördeki işletmelerin yasal ve regülasyon konularındaki destek gereksinimlerini hiç olmadığı kadar artırmaktadır. Adli bilişim danışmanlık hizmetlerimizle iş ortaklarıyla uyuşmazlık, yasal soruşturma, kurum içi soruşturma ve hatta muhtemel bir iş ortağının geçmişinin değerlendirmesi veya bir devralma durumunda ilgili şirketin rüşvet ve yolsuzuk risklerinin araştırılması konularında destek sunmaktayız.

Tedarik ve dağıtım zincirlerindeki risklerin yönetimi, silahlı çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin hüküm sürdüğü bölgelerde çıkarılan madenlerin kaynağının tespiti ve dokümante edilmesi, yabancı hükümetlere yapılan ödeme tutarlarının tespiti ve yolsuzluğun, suiistimal ve yakıt kaybının önlenmesi amacıyla operasyonların iyileştirilmesi konularında destek sunmaktayız.    Uluslararası Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı hizmet ağımızda görev alan ve ilgili coğrafyalarda müşterilerimizin faaliyetlerini, sektörü ve yerel düzeyde yaşanan zorlukları bilen ekip üyelerimiz müşterilerimizin gereksinimlerine hızla cevap verirler.

Başlıca hizmetlerimiz:

 • Usulsüzlük incelemesi ve uyuşmazlık danışmanlığı
 • Birleşme/devralma sonrası entegrasyon sürecinde durum tespit çalışmaları
 • Adli bilişim teknolojisi ve keşif hizmetleri (siber suçlar dâhil)
 • Usulsüzlükle mücadele hizmetleri
 • İş entegrasyonu ve kurumsal uyum danışmanlık hizmetleri
 • Sigorta hasarları danışmanlığı

Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, Iphone ve Ipad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.