Petrol ve Gaz

  • Share

Petrol & Gaz Sektörü Kurumsal Finansman Hizmetleri

Kurumsal finansman danışmanlık hizmetleri sunan uluslararası ekibimiz dünyanın önde gelen birçok petrol ve gaz şirketi, hızlı büyüyen şirketler ve özel sermaye fonu firmalarıyla karmaşık sınır ötesi işlem konularında birlikte çalışmaktadır. Müşterilerimizin değişen koşullarda büyümelerini, kârlılıklarını ve rekabet güçlerini iyileştirmeleri için bağımsız ve uzun dönemli destek ve görüş sunuyoruz.

Petrol ve gaz sektöründeki müşterilerimizin stratejiden portföy değerlendirmesine, optimizasyon ve yönetimden uygulamaya kadar tüm faaliyetlerinde destek olacak sektörel bilgi ve deneyime sahibiz. Global kaynaklarımızla müşterilerimizin faaliyette bulundukları her yerde yatırımcıların beklentilerini karşılayacak değeri yaratmalarına destek oluyoruz.

Değişen regülasyonlar, koşullar ve sektörel gereksinimler doğrultusunda sürekli olarak hizmetler geliştirmeye odaklanıyoruz. Stratejik ve uygulamaya yönelik hizmetlerimiz:

  • Kurumsal gelişme danışmanlığı — Şirket, portföy ve varlık değerlemeleri, iç karar destek sistemlerinin değerlendirmesi; portföylerarası farkların giderilmesi için seçeneklerin tespiti ve müşterilerin rekabet gücü kazanmalarına veya güçlerini korumalarına destek
  • Kurumsal finansman işlemlerinin yürütülmesi — Birleşme, devralma, tasfiye işlemleri ile iş ortaklıkları ve işbirlikleri konularında danışmanlık, alıcı taraf/satıcı taraf durum tespiti çalışmaları, kısmi hisse satışlarıyla (carve-out) ilgili muhasebe konularında danışmanlık
  • Entegrasyon — Devralma/birleşme sonrası entegrasyon koşullarının belirlenmesi ve analizi, bazı durumlarda portföyün yeniden düzenlenmesi
  • Sermaye gündemi — Kurum, portföy, varlık, proje ve iş birimi bazında sermaye gereksinimlerinin optimizasyonu (işletme sermayesi ve nakit akışı iyileştirmeleri ile kredi ve özsermaye temini veya refinansman dahil)
  • Vergi danışmanlığı — Ülke bazında maliye politikaları, vergi yapılandırması, kurumsal finansman işlemlerinin planlaması ve kurumsal risk yönetimi faaliyetleriyle ilgili danışmanlık; vergi planlaması stratejilerinin operasyonlarla uyumlandırılması, işlem vergilerinin etkin bir şekilde yapılandırılması, vergi yükünün yönetimi, sürdürülebilir büyümenin iyileştirilmesi, alternatif enerjinin vergisel etkilerinin tespiti, anahtar konumdaki çalışanların uluslararası ölçekte görevlendirilmelerinin yönetimi, yeni ülkelerde faaliyete geçmenin vergisel sonuçlarının tespiti

Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, Iphone ve Ipad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.