Enerji ve Altyapı

Enerji ve altyapı sektöründeki dönüşüme destek

Dünya genelindeki enerji ve altyapı kuruluşları çevresel performansın iyileştirilmesi, tüketici fiyatlarının düşürülmesi ve sistem güvenilirliğinin korunması olmak üzere başlıca üç konuda yoğun çaba harcamaktadır.

EY’ın Global Enerji ve Altyapı Merkezi, müşterilerimizin gündemdeki değişikliklere hazırlıklı olmalarına ve zorluklara çözüm geliştirmelerine imkân sağlamaktadır. Geniş kapsamlı deneyime sahip olan 3.500’ü aşkın sektör uzmanımız işletmelerin büyüme stratejilerini belirlemelerine destek olmaktadır.

Enerji ve altyapı sektörünü etkileyen önemli güncel konular: