Enerji ve Altyapı

 • Share

Enerji & Altyapı Sektörü Danışmanlık Hizmetleri

EY’de üstün performans gösteren ekipler görev yapmaktadır. Yeni fikirler üretmekte, geniş kapsamlı sektör bilgisi olan deneyimli yeteneklere yatırım yapmakta ve müşteri hizmetleri ile müşterinin elde ettiği sonuçlara odaklanmaktayız.

Enerji ve Altyapı Danışmanlığı grubumuzda farklı alanlarda deneyimli kişiler yer almaktadır. Ekibimiz, müşterilerimizin belirsizlik ortamlarına da uyum sağlamalarına ve başarılı olmalarına destek olmak için ölçülebilir ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşılmasını her şeyin önünde tutmaktadır.

Gerek işletmesini günümüzün önemli risklerine karşı koruması gereken, gerekse performansını iyileştirmeyi ve operasyonel mükemmeliyete ulaşmayı amaçlayan işletmelere yardımcı olabilmekteyiz. 

Dağıtım şirketlerine, üretim şirketlerine, kamu kurumlarına, sektör organizasyonlarına ve derneklere:

 • Yeni üretim yatırımı için teknoloji seçimi
 • Fiyat tahmini
 • Şirketlerin yeniden yapılanması (satın-alma ve birleşme, ayrışma, süreçlerin yeniden tasarımı, organizasyon ve görev tanımları)
 • BT mimarisi ve sistem tasarımı
 • BT sistemleri ve iş birimleri arasındaki arayüzler
 • Gelir güvence
 • Benchmarking (Kıyaslama) çalışmaları

Gibi geniş bir çerçevede danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Danışmanlık hizmetlerimiz işletmenin korunmasına, performansın iyileştirilmesine ve değişimin başarılmasına destek sağlayabilmektedir:

 • Kritik BT altyapısının korunması: BT risklerinin değerlendirilmesine ve yönetilmesine destek olmaktayız.
 • Yeni teknolojiler ve değişen müşteri ilişkisi: Risklerin anlaşılmasına ve yönetilmesine destek olmaktayız.
 • Operasyonel mükemmeliyetin sağlanması: Finans fonksiyonu ve tedarik zincirinde etki ve etkinliği artıracak önlemlerin tespit edilerek, planlanarak ve uygulanarak ölçülebilir sonuçlara ulaşılmasına destek olmaktayız. Ayrıca müşteri tanımlama, segmentasyon ve süreç verimliliği çalışmalarıyla fırsatların sonuçlara dönüştürülmesine katkıda bulunmaktayız.
 • Değişimin başarılması: Aşağıdaki konularda sunduğumuz hizmetler ile değişimin başarılmasına katkıda bulunmaktayız:
  • BT Danışmanlığı  
  • Çalışanlar ve Organizasyon  
  • Stratejik Yön  
  • Proje yönetimi

Stratejinin hayata geçirilmesine destek sağlayarak fark yaratmaktayız.

Çalışmalarımızdan bazı örnekler:

 • Kamu uhdesinde bulunan bir enerji şirketinin stratejisinin oluşturulması. Stratejik önceliklerin ve inisiyatiflerin belirlenmesi, yol haritasının hazırlanması. Programın performansının takibi için başarı göstergelerinin tanımlanması.
 • Avrupa ülkelerinden seçilmiş elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinin ek gelirlerinin analizi
 • Bir özel elektrik dağıtım şirketinin yeniden yapılandırılması. Dağıtım ve perakende ayrışmasının yapılanması, bir ERP yazılımının, SCADA, OSOS, coğrafi bilgi sistemi vb. BT sistemlerinin göz önünde buludurularak tüm iş süreçlerinin ve organizasyon yapısının tasarlanması.
 • Önde gelen bir özel Türk elektrik üretim firmasının yeni kombine çevrim doğal gaz elektrik üretim santrali yatırımı için teknoloji seçiminin gerçekleştirilmesi.