Telekomünikasyon

 • Share

Telekomünikasyon Sektörü Danışmanlık Hizmetleri

Çoğu operatörün en temel iki hedefi işletme performansını iyileştirmek ve maliyetleri düşürmektir. Bu iki hedefin başarılması önemli avantajlar yaratabilecek ve işletmenin ekonomideki durgunluk döneminden daha güçlü, güvenli ve rekabetçi bir konumda çıkmasını sağlayabilecektir. 

Gerek işlerini dönüştürmeyi, gerekse performans başarılarını kalıcı kılmayı hedefleyen müşterilerin performanslarını iyileştirmelerine ve etkinliklerini güçlendirmelerine, ağ yönetimi ve iş süreçlerinden stratejik yön ve büyüme fırsatlarına kadar her konuyu inceleyerek yardımcı olabilmekteyiz. 

Performans iyileştirme 
Finansman, tedarik zinciri, müşteri, proje yönetimi, stratejik yön, çalışanlar ve organizasyon ile Bilgi Teknolojileri danışmanlığı konularındaki bilgi ve deneyimlerimizden yararlanarak müşterilerin performanslarını iyileştirmelerine destek olacak hizmetler sunmaktayız.

Telekomünikasyon sektöründeki müşterilerimizi ilgilendiren konulara ilişkin spesifik görüşler de sunmaktayız:

 • İş planlama ve büyük ölçekli sermaye harcamalarında karar desteği
 • Nakit ve işletme sermayesi yönetimi
 • Maliyet etkinliği  
 • Müşteri kârlılığı ve elde tutma stratejileri  
 • Ağ (network) verimlilikleri  
 • Ağ işletim hizmetinin dış kaynaktan sağlanması (network outsourcing)
 • Mevzuat
 • Tedarik zinciri

Risk Yönetimi
“Değerlendirerek, iyileştirerek ve izleyerek” değer yaratan risk yönetimi modelimiz çerçevesinde sunduğumuz hizmetler stratejik destek, dış kaynak kullanımı ve sektör-odaklı operasyonel destek gibi riskle bağlantılı çeşitli alanları kapsamaktadır.  

Telekomünikasyon sektöründeki müşterilerimize sunduğumuz özel risk yönetimi hizmetleri aşağıdaki alanları içermektedir:

 • Gelir güvencesi  
 • Müşteri yaşam döngüsü laboratuvarı (müşteri deneyiminin bağımsız denetimi)
 • Kurumsal risk yönetimi
 • Sabit varlık yönetimi

Bilgi Teknolojileri risklerinin yönetimi ve BT denetimi
Bilgi Teknolojileri risklerinin yönetimi ve denetim uzmanlarımız işletmelerin BT risklerini kurumsal stratejileri doğrultusunda yönetmelerine yardımcı olabilmektedir.

Bilgi Teknolojileri risklerinin değerlendirilmesi ve yönetimi, güvenlik ve mahremiyet, belirli kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri ve üçüncü taraflar üzerindeki kontrollerin incelenmesi konularında müşteriye özel hizmetler sunmaktayız. Müşteriyle en uygun çalışma biçimini tespit etmekte ve gerek müşterinin ilgili birimlerine bağımsız dış ekiplerle destek sağlayarak, gerekse işletmeye objektif görüş ve tavsiyeler sunarak hizmet verebilmekteyiz.  

Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, Iphone ve Ipad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.