Kurumsal finansman

  • Share

Şirketler pazar paylarını artırmak amacıyla, varlıklarını rekabetçi fiyatlarla elden çıkarmayı veya yeni varlık satın almayı hedefleyebilir.

Her iki durumda da, geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmek için, söz konusu işlemin yaratacağı değer ve riskler analiz edilmelidir. EY olarak, düşük performanslı şirket analizi, borç sözleşmesi incelemesi, likidite analizi ve işletme sermayesi optimizasyonu konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Bu kapsamda, yeni yapılanma ve finansman modeliyle bağlantılı olan muhasebe, hukuk ve vergi konularını inceliyoruz. Kurumsal finansman strateji ve süreçlerinin genel şirket hedefleriyle uyumlu olup olmadığı ve etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirerek, doğru kararlar alınmasına destek oluyoruz.

Detaylı bilgi için Kurumsal Finansman sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.