Denetim Komitesi

  • Share

Günümüzde denetim komiteleri kurumsal yönetişimde, dolayısıyla paydaş güveninin korunmasında önemli bir rol üstlenirken; finansal raporlama, uyum ve risk yönetimi uygulamalarının gözetiminden sorumlu oldukları için karmaşık konularda zorluklar yaşayabiliyorlar. 

EY'nin Denetim Komitesi programı, Denetim Komitesi üyelerini önemli konularda bilgilendirecek kaynakları ve araçları kapsıyor. Mevzuat düzenlemeleriyle ilgili ve muhasebe alanındaki sirkülerimizi, güncel konulara ilişkin görüşleri, üyelerin görüş alışverişinde bulunmalarını ve en iyi uygulamaların paylaşımını sağlayan forumları içeren güncel kaynak ve uygulamalarımızı aşağıda görebilirsiniz.