Müşterilerimiz için daha iyi bir iş ortamı yaratmak

EY olarak kalite anlayışımızdan ödün vermeden Bağımsız Denetim, Danışmanlık, Kurumsal Finansman ve Vergi alanlarında hizmet sunuyoruz. Müşterilerimiz için daha iyi bir iş ortamını nasıl yarattığımızı merak ediyor musunuz?

  • Share

İşletmelerin başarı düzeyini, dünya genelinde giderek artan ve karmaşık bir hale gelen mevzuat gerekleri ile hissedarlar ve diğer çıkar sahiplerinin talepleri belirlemektedir. Güçlü bağımsız denetim; yatırımcıların, hissedarların ve diğer çıkar sahiplerinin önemli konularda bilgi edinmelerine, denetim komitelerinin doğru ve net görüş sahibi olmalarına ve şirket yönetimlerine zamanında, yapıcı bilgi sağlanmasına hizmet etmektedir.

Daha fazla bilgi için

İşletmelerin tam potansiyellerini kullanabilmeleri amacıyla, vergi ile ilgili birimlerin uzun vadeli vergi planlaması yapmaları; ayrıca, güçlü bir raporlama sistemi geliştirmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Vergi stratejileri, şeffaf bir raporlama sistemi çerçevesinde ve mevzuat şartlarını yerine getirecek şekilde, ana işin lokomotifi olan temel faktörler dikkate alınarak planlanmalıdır. Yakın bir işbirliği içinde çalışan EY ekipleri, planlama, mevzuata uyum ve raporlama; ayrıca vergi yetkilileriyle iyi ilişkilerin sürdürülmesi konularında görüş vermektedirler.

Daha fazla bilgi için

Bugünün başarısını, gelecek ile ilgili hedefler belirlemektedir. Ancak, hedefler arttıkça, riskler de artmaktadır. EY, müşterilerinin çevrelerindeki değişikliklere hızla uyum sağlayarak, işlerini kalıcı bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Daha fazla bilgi için

Doğru bir kurumsal finansman işlemi (şirket satın alma, birleşme, elden çıkarma, stratejik işbirliği, vb.) mevcut işin büyütülmesine, geliştirilmesine veya yeniden yapılandırılmasına destek olabilmektedir. EY, çeşitli fırsatların değerlendirilmesine, kurumsal finansman işlemlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine ve stratejik hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak amacıyla tarafsız danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için