The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Düzenleyiciler, müşteriler ve kazanımlarınız arasında ilişki kurabiliyor musunuz?

Aktüerya

Sigortacılar riskleri yönetirken ve gelişen mevzuat gereksinimlerini karşılarken aynı zamanda değer yaratmak için yeni seçenekler bulmak ve bunları değerlendirmek zorundalar.

Büyük mevzuat değişiklikleri, gelişen pazarların yükselişi, süregelen ekonomik belirsizlik, teknoloji odaklı sorunlar, artan tüketici beklentileri...

Bu zorluklar; doğru strateji, yatırım, kurumsal ve operasyonel değişim içinde olan sigortacılar için gelecekteki karlılık konusunda göstergeler sunuyor.

Alanında uzmanlaşmış aktüerya ve risk çalışanlarımızın deneyimi ve EY genelinde ilgili konularda süregelen yakın ortaklıklarımızın birleşimiyle, sigorta sektörünün tüm alanlarında bütünleşmiş hizmetler sunuyoruz.

Global deneyimimizle, dünya genelinde kurumların bu zorlukların başarıyla üstesinden gelmelerine destek oluyoruz. Hızla değişen sigortacılık sektöründe ihtiyaç duyulan aksiyon planlarının tanımlanması, önceliklerin belirlenmesi ve doğru soruların sorulması konularında size yön gösterebilir, strateji safhasından uygulamaya kadar, daha iyi çıktılar ve kalıcı sonuçlar ortaya koymanıza destek oluruz.

Nasıl destek olabiliriz

Aktüeryal Dönüşüm ve Dış Kaynak Kullanımı

Sigortacılar, risk ve finans raporlamalarını bütünleştirdikleri gibi aktüeryal sistemlerini de düşük maliyetli şekilde konsolide etmek için arayıştadır. Aktüeryal sistem ve süreçlerini gelecek için yapılandırma adına ciddi miktarlarda yatırım yapan sigortacıların bu yatırımlarları, standardizasyon ve otomasyonun geliştirilmesini, dış kaynakların dikkatli seçimini ve paylaşımlı hizmet merkezlerini kapsar.

EY olarak, şirketlerin kendi aktüeryal ve finansal raporlama süreçlerini kolaylaştıracak veya bunları dışarıdan temin edebilecek yolları belirleyip, daha sonrasında bunları uygulayarak, şirketlere aktüeryal altyapılarının sadeleştirilmesi ve maliyet uygunluğuna ulaşılması konularında destek olabiliriz.

Veri Analitiği

İstatiksel eğitimimizi ve uygulamalı sektör deneyimimizi kullanarak büyük hacimli verileri (finansal hizmetlerden yaygınlaşan diğer sektörlere) tahlil eden analiz ve modelleme çözümleri sağlıyoruz.

Analitik kabiliyetimizi ve iş deneyimimizi, karmaşık ve birbirinden farklı iş başlıklarını, verileri, bilgileri ve yönetim konularını kavramak, senaryo modellemelerini tamamlamak ve müşterimizin iş konularında karar almasını iyileştirmek amacıyla kullanıyoruz.

Analiz ve modelleme, aşağıdaki konularda bilgi edinmenize destek olur;

  • Stratejik doğrultu ile finansal ve finansal olmayan ölçeklerdeki değişimlerin durumu
  • Aktüeryal yatırım modelinin uygulanması yoluyla değerdeki değişim de dahil olmak üzere dönüşümün tasarımı
  • Sayısallaştırma, göstergeler ve diğer performans /risk yönetimi ve fayda yönetimini destekleyici ölçüler vasıtasıyla değişimin uygulanışı ve izlenmesi
  • Kontrol döngüsü ve raporlamalarda uygun birimlerin kullanılması gibi olağan işler

Bağımsız Denetim

Aktüerlerimiz, sigorta şirketlerinin mali tablolarında kayıtlı aktüeryal maddelerin denetlenmesinde teknik destek sağlar.

Geçmiş denetim projelerinde finansal raporlama konusunda kapsamlı deneyim kazanan aktüerlerimiz, mevcut aktüeryal hesaplamaların ve süreçlerin verimliliği, doğruluğunun gözden geçirilmesi, yeni sistemlerin uygulanması, yeni standartların adaptasyonunu da içeren finansal raporlamanın teknik ve yöntemsel açıdan başarılı bir şekilde yapılabilmesi için denetim müşterisi olmayan müşterilere de destek sağlarlar.

Sermaye

Sürecin; düzenleyici, yatırımcı, değerlendirme kuruluşu veya paydaşlardan hangisi tarafından yürütüldüğüne bakılmaksızın sigortacının sermaye ihtiyaçları çok sayıda ve karmaşıktır.

Firmalar, değerlendirme kurumları, analistler ve hatta yerel ve uluslararası düzenleyiciler tarafından yürütülen bir dizi sermaye kıstaslarına tabidir. Müşterilerimizin bu kıstasları anlamasına ve yönetebilmesine, sermaye ihtiyaçlarındaki perspektiflerini oluşturmalarına destek oluyoruz.

Artan sayıda sigortacıdan sermaye gereksinimlerini hesaplamak için kurum içi modeller yürütmeleri beklenirken, EY olarak müşterilerimizle bu modelleri kurmaları, test etmeleri ve sürdürmeleri ve sonuçların iletişimi ile de müşterilerimize destek oluyoruz.

Müşterilerimizle birlikte çalışarak onların yönetmelikleri yorumlama ve yönetmeliklere uygunluk sağlanmasında ve her türlü kurum içi modelin kalitesi ile ilgili üst düzey memnuniyet sağlanması ve paydaş yönetimi konularında yön gösteriyoruz.

Siber Risklerin Yönetimi ve Sigorta

Şirketler, artan siber saldırı vakalarının belirsiz etkileriyle karşı karşıya kaldıkları için, potansiyel bir siber güvenlik ihlali kaynaklı finansal riski daha etkin ölçmenin ve yönetmenin yollarını arıyorlar.

Standartlaşmış güvenlik ihlali verisinin ortaya çıkması ve daha ileri risk ölçüm ve yönetim teknikleriyle; siber risk konuları, kurumlar ve sigorta yüklenicileri için çok daha önemli olmaya başladı. Deneyimli Siber Risk takımımız, yüklenici ve risk finansman stratejileri ile şirketlere destek olmak için bütünleşik hizmet sağlıyor.

Finansal Raporlama

Belirgin finansal raporlama değişimleri IFRS 4 Faz 2, IFRS 9 ve FAS 60 çok yakında gelecek. Peki kurumlar bu değişimlere hazır mı?

Yeni raporlama gerekliliklerinin makro ve mikro ölçekteki etkilerini, raporlanmış rakamların önemini, strateji ve operasyonlar için daha geniş çıkarımları ve yeni yönetim hedeflerinin paydaşlara nasıl bildirileceğini anlamak şirketler için çok önemlidir. Bütünleşik çok disiplinli yaklaşımın parçası olan aktüeryal hizmetleri sağlayarak, şirketlerin etkin dış ve iç raporlama yapıları hazırlamalarına ve anlamalarına destek oluyoruz.

Hayat dışı rezerv incelemeleri

Muallak hasar karşılıkları çoğu sigorta şirketinin bilançolarında en önemli ve en büyük kalemdir. Karşılık rakamının yıldan yıla hareketleri sigortacının karının önemli bir kısmını oluşturur.

Ek olarak, muallak hasar karşılıklarının tahmini, özellikle sonradan ihbar olunan hasarlar için fiyatlandırma süreçlerinin bütünleyici parçasıdır ve sigortacının düzenleyici ve ekonomik sermaye hesaplarının önemli bir bileşeni olabilir.

Muallak hasar hesaplarının tahmini veya şirket tarafından yapılan tahminin incelenmesi bağımsız bir proje veya denetimin bir parçası olarak sunulmakla birlikte, EY olarak müşterilerimize muallak hasar karşılıklarında daha doğru ve güvenilir tahminler sağlamak için dünya çapında öncü süreçleri ve yöntemleri istikrarlı bir şekilde uyguluyoruz.

Sağlık

Artan maliyetlerin temeline, yaşlanan nüfusa, yıpranmış altyapıya, doğal olmayan kaynaklara ve değişen düzenlemelere karşın, sağlık sigortacıları yeni teklifler geliştirmek ve bunları işletmek için yeni yollar bulmak zorundadırlar.

Çok uluslu sağlık hizmetleri pazarında, emsalsiz riskler olduğu gibi aynı zamanda teknolojideki yenilikler, ileri veri kullanım ve analizi sayesinde büyük fırsatlar da vardır.

Canlı bilimi, devlet sağlık hizmetleri, sigortacılık, tüketim malları, mühendislik ve ileri teknoloji de dahil olmak üzere tüm projelerimizde sağlık hizmetlerini yeniden kurgulamak için strateji uzmanları ve uygulayıcıları ile birlikte çalışıyoruz.

Yatırım Danışmanlığı

Günümüzdeki düşük verim ve dengesiz piyasa ortamında, Sigortacı ve Emekli maaş şemaları daha yenilikçi yatırımlar yoluyla riske dayalı iadeyi optimize etmeye çare aramakta ve Varlık Yöneticileri değer yaratmak için sigortacılarıyla hiç olmadığı kadar yakın ortaklık kuruyor.

EY’nin Global Yatırım Danışmanlığı takımı Finans, Aktüerya, Muhasebe, Vergi, Sayısal, Değerleme ve Kurumsal Finans geçmişli uzmanları bir araya getirerek yatırım portfolyolarından daha çok değer üretmek için bu sektörlerin her biriyle çalışma konusunda uzmanlaşmıştır.

Uzun Ömürlülük

Birçok Hayat Sigortası Şirketi’ndeki irat ürünleri için kilit risk, bireylerin beklenilenden uzun yaşaması olan ‘Uzun Ömürlülük Riski’dir.

Denetleme ve sigortalama amaçlı uzun ömürlülük riskini incelemede veya uzun ömürlülük riskinin transfer edilmesi ile ilgili çözümlerin üretilmesinde şirketlere yardım etmek için güncel trendlerin ve piyasa uygulamalarının bilgilerini onlarla paylaşıyoruz.

Yönetim Hizmetleri

Yönetim Hizmetlerimiz müşterilere, emek yoğun ve/veya günlük aktüeryal hizmetler için gerekli olmayan işler ve/veya poliçe operasyonlarının dışardan veya ortak kaynaktan alınması konularında strateji geliştirilmesine destek olur.

Potansiyel dış kaynak ve ortak kaynak kullanım düzenlemeleri aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla şunları içerir:

  • Ürün: Oran ayarlamaları, deneyim çalışmaları, yönetim desteği
  • Finansal raporlama: Yürürlükteki değerlemeleri uygulama, mutabakat ve raporlama kontrolleri
  • Modelleme: Model bakımı, uygulama desteği (tahminler, ALM, CFT)
  • Risk yönetimi: Mevcut model tasdiki ve müşteri analizleri

Birleşme & Satın Almalar

Gruplar, portföylerini gözden geçirip, optimize ettikçe, daha cazip şirketler bularak bunları almayı ve konsolide etmeyi, rekabet edemeyecekleri piyasalarda da ellerindeki şirketleri satmayı tercih ediyorlar.

Çoğu sigorta piyasasındaki karamsar değerlemelerle ve çok uluslu şirketlerin strateji değiştirmesiyle birlikte, birleşme ve şirket alım piyasası daha aktif olmaya başlamıştır. Deneyimli Kurumsal Finansman Danışmanlık Hizmetleri takımımız ve piyasa lideri aktüerya ekibimiz şirketlere değerleme ve birleşme sonrası entegrasyon gibi bütünleşmiş hizmetler sağlar.

Modelleme

Finansal raporlamada yükümlülük ayırma, sermaye yeterliliği ve mevzuatla ilgili sermaye modelleme konuları hariç aktüeryal modelleme; risk yönetimi, aktif-pasif yönetimi, iş planlaması, fiyatlama, gömülü değer hesabı ve diğer modelleme ihtiyaçları da dahil olmak üzere birçok alanda önem kazanıyor.

Modelleme danışmanlık hizmetlerimiz, modelin tasarlanması, uygulanması, incelenmesi, doğrulanması da dahil süreç ve yönetimi ile verimliliğinin iyileştirilmesi vs. konularını kapsar. Müşterilerimize, modellerini amaçlarına uygun, finans ve risk fonksiyonlarının ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayacak ve gelecek için ölçülebilir olacak şekilde tasarlamalarına destek oluyoruz.

Emeklilik Sistemi ve emeklilik fonları

Emeklilik şirketleri, hükümet ve emeklilik fon yönetim şirketleri, fonların tasarımı, maliyet yönetimi, risk azaltma yöntemleri ve en iyi yönetişim uygulaması alanlarında destek arayışındalar. EY olarak, tüm bu alanlarda sağladığımız danışmanlık hizmetleriyle, kurumların yanındayız.

Ürün Yenilikleri

Karmaşık teknolojiler, ‘oyun değiştiren’ yenilikler ve sigorta eğilimleri ile ilgili müşterilerimize piyasa bakış açısı kazandırıyoruz.

Geleceği düşünen vizyonumuz, müşterilerimize bu değişimler karşısında müşteri analizi, yeni üretim teknikleri ve fiyatlandırma optimizasyonu açısından avantaj sağlamalarına imkân veriyor.

Risk Hizmetleri

Risk yönetimi, şirketlerin sermaye esnekliğini sağlamak ve etkinliğini garantiye almak için firmaların işlerini iyileştirmeleri ve dünyadaki yasal gelişmeler içinde öne çıkan bir konu olmaya devam ediyor.

Müşterilerimizi, daha iyi karar almayı sağlayan orantılı, ticari olarak etkin risk yönetimi yapısını tasarlama ve uygulama konularında yönlendiriyoruz. Çözümlerimiz; risk tespiti, ölçümü, azaltılması ve gözlemlenmesi için süreçler, modeller, risk tespit araçları da dahil olmak üzere risk yönetimi stratejisini içeriyor. Bu risk yönetim stratejisinin, tasarım ve uygulaması, risk iştahı ve çerçevesinin çizilmesi konularında da danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Kurtarma ve Çözüm Planı

Sigortacının, esnekliğini arttırarak başarısız olma etkisini azaltmak için kurullar ve düzenleyiciler büyük pazarlardaki sigortacılardan kurtarma planları, çözüm planları ve giderek gelişen likidite risk yönetim yapısı istiyorlar.

Birçok global sistem içerisinde önemli sigortacılara, çok uluslu aktif sigorta gruplarına ve büyük yerel sigortacılara bu önemli konularda destek veren öncü danışman şirketiz. Sigortacılar en iyi şekilde bu konuları nasıl mobilize edeceğini ve adresleyeceğini düşündüklerinde, biz onlara denenmiş ve test edilmiş araçlar, sağlam metodolojiler ve yasal düzenleyicilerle olan deneyimimizi aktarıyoruz. Ayrıca, plan geliştirme ve/veya güvenilirliğini test etme, çözüm değerlendirmelerini yürütme, operasyonel devamlılığı sağlama ve geliştirmeleri uygulama konularında destek vermeyi teklif ediyoruz.

Optimizasyon

Son zamanlarda sigortacıları; getiriyi maksimum yapma, riskleri yönetme, fiyatlardaki dalgalanmaları azaltma ve bilançonun aktif kısmını, aktif-pasif dengesini en iyi hale getirme konusunda değişiklikler yapmaya iten bir güç var.

Müşterilerimize daha etkin yapıları meydana çıkarma konusunda desteklemek için finans, risk, aktüerya, muhasebe, vergi ve şirket değerleme alanlarını birleştiren eşsiz bir uluslararası uzmanlık sunuyoruz. Aynı zamanda sermaye risklerini analiz etme konusunda tavsiyeler veriyor ve yatırımcı iletişiminde destek sağlıyoruz.

Biz kimiz

Farklı geçmiş ve kültürleri temsil eden, global bir perspektif ve ortak çalışma temelli bir yaklaşımla hareket eden danışman ve sektör uzmanlarından oluşan bir ekibiz.

Müşterilerimizin gereksinimlerini anlamak için çalışıyor ve daha başarılı olmaları için daha iyi sorular sormaya dikkat ediyoruz.

Bize ulaşın

Global yayınlar