The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Büyük verinin geleceği büyük kararlarda mı saklı?

Analitik

Şirketler büyük veriye erişebiliyorlar, ancak azami değeri nasıl yaratabileceğini bilenlerin sayısı çok az.

İşinizde en doğru kararları veriyor musunuz? Veriyle dolu bu altın madeninden yararlanma vaktinin geldiğini düşünüyoruz.

EY Danışmanlık Hizmetleri ekibi için daha iyi bir çalışma hayatı demek, büyük ve karmaşık sektörel sorunlara çözüm geliştirmek ve müşterilerimizin işlerini korumalarına, optimize etmelerine ve büyütmelerine hizmet edecek fırsatlardan yararlanmalarına destek olmak demektir.

Analitikten gerçek anlamda bir değer yaratmak için organizasyon süreci, kültür ve insan faktörünün de teknoloji kadar önemli olduğunu bildiğimizden daha akıllı sorular sorabiliyoruz. Fırsatların keşfedilmesi, risklerin yönetimi, usulsüzlüklerin azaltılması ve tüketicilere gerçekten istediklerinin verilmesi için müşterilerle birlikte çalışıyor, çözümler geliştiriyoruz.

Konu odaklı bir yaklaşımla ve teknolojiden yararlanarak, veriye dayalı bir dönüşümün nasıl gerçekleştirilebileceğine ışık tutuyor; süreç, kültür ve insan faktörlerini yakından inceliyoruz.

Gerçek değer, analitiğin karar alınan noktalarda iş süreçlerine entegre edilmesiyle yaratılır.

img01

Burak Kırcalı, 'Şimdi: Çok Sektör, Tek Platform' başlıklı sunumu ile Teknoloji Platformu'ndaydı

EY EMEIA Danışmanlık Merkezi, Nesnelerin İnterneti & Bireysel Hizmetler Lideri Burak Kırcalı, platform şirketlerin yasal düzenlemelerini anlatıyor!

Videoyu izleyin
img01

Günümüzde veri ve analitiğin önemi nedir?

Forbes Insights ve EY, Veri ve Analitik Danışma Kurulu Toplantısı’nı sunar; Baker Hughes Inc., Bristol-Myers Squibb ve Merck temsilcileri analitik odaklılık hakkında görüş bildiriyorlar.

Videoyu izleyin
img01

Sağlık sektöründe verinin gücü

Veriye dayalı karar almak, Intermountain Healthcare'in süreçlerinde hasta sonuçlarının iyileşmesini ve tedarik zinciri ile satın almada milyonlarca dolar tasarruf edilmesini sağladı.

Daha fazla bilgi için
img01

"İnsan faktörü" analitik başarı sağlayabilir mi?

Analitik stratejisinde insan faktörünü başarıyla yöneten Intermountain Healthcare, doktorlara ve diğer kullanıcılara, hasta ve iş sonuçlarını iyileştiren veri odaklı süreç değişikliği yapma yetkisi veriyor.

Daha fazla bilgi için
img01

Tüm bu karmaşa arasında müşterinin sesini nasıl duyarsınız?

Bir video oyunu şirketinin çok miktarda sosyal medya verisi toplamasına, derlemesine ve müşterilerin sesi doğrultusunda bir dijital strateji geliştirmesine destek olduk.

Bize ulaşın
img02

Müşteriye satış maliyetleri (cost-to-serve) en etkin şekilde nasıl düşürülür?

Bir FMCG şirketinin geleneksel olarak yüksek maliyetli ve karmaşık bir faaliyetinin müşteriye satış maliyetlerini düşüren, kullanımı kolay bir karar destek modeli geliştirmesinde yardımcı olduk.

Bize ulaşın
img03

Farklı finans sistemleri olan ve birden çok ülkede faaliyette bulunan şirketler, analitik sistemleri nasıl uygulayabilirler?

Uluslararası bir imalat şirketinin faaliyet gösterdiği ve 50 değişik finans sisteminin uygulandığı 25’i aşkın ülkede ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Olayları Kanunu’na (Foreign Corrupt Practices Act) uyumu değerlendirdik ve ilgilenilmesi gereken noktaları tespit ettik.

Bize ulaşın
img03

Büyük veri ile nasıl büyük bir tasarruf sağlanabilir?

Bir müşterimizin büyük veri analizi ile iyileştirme yaparak 100 milyon ABD$ vergi tasarrufu sağlamasına destek olduk.

Bize ulaşın
img04

Alacaklı hesapları en etkin olarak nasıl iyileştirilir ve nakit akışı artırılır?

Büyük bir telekomünikasyon şirketinin “müşteriden nakit akışına” (customer-to-cash flow) analitik yöntemini uygulayarak 1,8-2,3 milyar ABD$ iyileştirme sağlamasına destek olduk.

Bize ulaşın
img04

Personel ihtiyaçlarını önceden tahmin etmek için analitik nasıl kullanılabilir?

Bir polis servisinin, işgücü taleplerini yönlendiren şeyleri anlamak için analitiği kullanmasına yardımcı olarak daha iyi çalışmasına ve gelecek için seçenekleri modellemesine destek olduk.

Bize ulaşın
 • Neden varız

  EY olarak hedefimiz müşterilerimiz, çalışanlarımız ve içinde bulunduğumuz çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturmak.

  Kurumsal performansların iyileştirilmesini, güvenli ve güvenilir bir iş ortamının tesis edilmesini hedefliyoruz.

  Müşterilerin heyecanlı olduğu kadar öngörülemeyen ve belirsiz bir dünyada fırsat arayışlarında daha geniş bir perspektiften bakabilen danışmanlara ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz.

 • Nasıl çalışıyoruz

  Daha inovatif cevaplar bulmak için müşterilerimizle global ölçekte birlikte çalışıyoruz. EY danışmanları ile müşterilerimiz arasında süregelen yapıcı işbirliği şirketlerin daha iyi çalışmalarına yardımcı oluyor.

  Analitiğin etkisi çok yaygın olduğu için ekibimizde, dünya genelinden ve Global Analitik Mükemmellik Merkezi’mizden çalışanlarımız yer alıyor.

 • Ne yapıyoruz

  Müşterilerimizin işlerini korumalarını, optimize etmelerini ve büyütmelerini sağlayarak, fırsatlardan yararlanmalarına ve önemli karmaşık sorunları çözmelerine destek oluyoruz.

  En yüksek değeri yaratmak ve tedarik zinciri, finans ve müşteri gibi temel alanlarda fırsatlar bulmak için verileri derinlemesine inceliyoruz.

  Adli veri analitiği ile usulsüzlüklerin tespitine, müşterilerin gerçekte ne istediklerini öğrenmeye, yeni iş modellerinin geliştirilmesine, risk yönetimine, çalışanlarla bağlantılı vergi konularının analizine ve karmaşık işlem kararlarının verilmesine destek oluyoruz.

  Önce şu soruyu soruyoruz: “En çok nerede desteğe ihtiyacınız var?” Daha sonra verilerde cevap arıyoruz. Böylece analitikten doğru kararlar vermenizi sağlayacak şekilde yararlanıyoruz.

  Analitik konusunda teknolojinin, denklemin yalnızca bir tarafını oluşturduğunu biliyoruz. İnsanların karar aldığı noktalarda analitiğin iş süreçlerine entegre edilmesine destek oluyoruz. Çünkü analitikten gerçek anlamda bir değer yaratmak için organizasyon süreci, kültür ve insan faktörü de teknoloji kadar önemli.

Daha fazla bilgi için

Biz kimiz

Farklı geçmiş ve kültürleri temsil eden, global bir perspektif ve ortak çalışma temelli bir yaklaşımla hareket eden danışman ve sektör uzmanlarından oluşan bir ekibiz.

Müşterilerimizin gereksinimlerini anlamak için çalışıyor ve daha başarılı olmaları için daha iyi sorular sormaya dikkat ediyoruz.

Örnek sorular:

 • Analitik yaklaşımın başarıyla içselleşmesi için “insan faktörünü” dikkate alıyor musunuz?
 • Mevcut verilerinizden nasıl değer yaratıyorsunuz?
 • Daha büyük miktar ve çeşitlilikteki veriyi yolsuzlukla mücadele, rüşveti önleme ve mevzuata uyum programlarında nasıl kullanıyorsunuz?
 • Müşterilerinizin gerçekte ne istediklerini öğrenmek için analitikten nasıl yararlanabilirsiniz?
 • Yeni ürün, hizmet ya da deneyim inovasyonunda analitikten nasıl yararlanabilirsiniz?

Bize ulaşın

Global yayınlar