The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Eğer CFO’lar veriden değer üretmeye odaklanıyorsa, parayla kim ilgileniyor?

Finans Fonksiyonu

Finans dünyası bir kaç sene öncesine göre artık çok daha farklı bir noktada. Günümüzde finans fonksiyonunun, organizasyonun tamamının -hatta bunun da ötesinin- nihai finansal sonuçları nasıl etkilediğini incelemesi gerekiyor.

CFO’lar, finansal kontrol, muhasebe ve finans alanındaki üst düzey yöneticilerden oluşan global ekosisteme yön vererek kurumlarınıza sağladığınız katma değeri artırmanıza destek oluyoruz.

Sürekli daha güçlü sorular sormanın peşindeyiz. Ve bu şekilde, daha yenilikçi cevapları bulmak üzere kurum seviyesinde işbirlikleri kuruyor, finans ve muhasebe süreçlerinizi iyileştirmek ve bunu sağlayacak teknoloji çözümlerini sunmak için sizlerle birlikte çalışıyoruz.

Küresel ağımız, güçlü danışmanlık yetkinliklerimizi sektöre özgü önde gelen uygulamalarla birleştirmemiz anlamına geliyor. SAP gibi sektöre öncülük eden kuruluşlarla kurduğumuz işbirlikleri sayesinde sizler bu gibi tecrübelerden yararlanabilirsiniz. Süregelen bu gibi işbirlikleri aynı zamanda birlikte daha iyi ve uzun süre geçerli olacak neticeler almamız anlamına da geliyor.

img01

Türk CFO’lar büyük veri analitiği ve iş zekâsına odaklanıyor

EY, dünya genelinden 769 finans lideriyle birebir söyleşi yoluyla gerçekleştirdiği CFO’nun DNA’sı II raporunun sonuçlarını açıkladı.

Daha fazla bilgi için tıklayın
img01

CFO’lar stratejik önceliklere odaklanmakta güçlük çekiyor

İlki 2010’da yayınlanan ve dünya genelinde 769 finans lideriyle birebir söyleşi yoluyla gerçekleştirdiğimiz CFO’nun DNA’sı raporunun sonuçlarını açıkladık.

Daha fazla bilgi için tıklayın
img01

Para taşıyan bir şirket aynı zamanda para kazanabilir mi?

Multi milyar dolarlık bir güvenlik ve lojistik şirketinin bir düzineden fazla sistemini aynı ERP platformuna taşıması ile toplam finansal giderlerini %66 oranında, çalışan sayısını da %55 oranında azaltmasına destek olduk.

Bize ulaşın
img02

Organizasyonlar dönüşüm projelerinde ve canlıya geçişleri sırasında, pusulaya ihtiyaç duyar mı?

Küresel çapta faaliyet gösteren endüstriyel ürünleri şirketinde global transformasyon projesinin parçası olarak geçiş planının oluşturulması, süreçlerin uyumlandırılması, basitleştirilmesi ve düzenli hale getirilmesi konusunda destek olduk.

Bize ulaşın
img03

Finansal fonksiyonlar dönüşüm geçirirken, aynı zamanda kâr zarar tablosunu da etkileyebilir mi?

Küresel çapta faaliyet gösteren bir enerji ve altyapı şirketine, çift merkezli ortak hizmet merkezi yapısının tasarlanmasını da içeren önemli bir finans transformasyon projesinin başlatılması ve milyonlarca dolar kâr etmesine destek olduk.

Bize ulaşın
img03

Teknik bir bakış açısıyla, dip toplama etki edecek bir kazanımı nasıl sağlarsınız?

Küresel ortamda faaliyet gösteren bir teknoloji şirketinin daha iyi çalışmasına yıllık 35 milyon dolarlık bir kazanım sağlaması beklenen yeni bir finansal işletim modelinin tasarlanması ve uygulamaya alınmasına destek olduk.

Bize ulaşın
img04

Yepyeni bir yaklaşımın tanıtımını nasıl yaparsınız?

Önde gelen bir reklam ajansının bir dizi şirket satınalmayı takiben Dünya çapında ortak hizmet merkezleri kurmasına, operasyonlarını sağlamlaştırarak kolaylaştırmasına ve kâr realizasyonunu geliştirmesine destek olduk.

Bize ulaşın
img04

Planlama sürecinizin iyileştirilmesi için ne kadar hızlı karar verebilirsiniz?

Lider bira üreticisinin kararları daha hızlı ve daha güvenilir bilgilere dayanarak almasını sağlayacak esnek ve birbiriyle bağlantılı süreç ve planlama araçları geliştirip uygulamasına ve daha iyi çalışmasına destek olduk.

Bize ulaşın
img04

Başarınızın sonuçlarını nasıl ölçersiniz?

Bir profesyonel hizmet firmasının küresel ERP uygulaması ve finansal dönüşüm projeleri ile gelirlerini takip edebilmesini ve ölçmesini sağlayarak daha iyi çalışmasına destek olduk.

Bize ulaşın

 • Neden varız

  EY olarak müşterilerimiz, çalışanlarımız ve içinde yer aldığımız toplum için daha iyi bir çalışma dünyası yaratmak önceliklerimiz arasında. Biz, gelişmiş bir iş performansı ve güven yaratabilmek için çalışıyoruz.

 • Nasıl çalışıyoruz

  Daha inovatif cevaplar bulmak için müşterilerimizle global ölçekte birlikte çalışıyoruz. EY danışmanları ile müşterilerimiz arasında süregelen yapıcı işbirliği şirketlerin daha iyi çalışmalarına yardımcı oluyor.

  Biz doğru insanları seçiyor ve problemleriniz için en iyi fikirleri üretiyoruz.

  EY içinden ve dışından sektörü bilen, pazarı tanıyan ve teknik uzmanların birlikte olduğu güçlü bir ekip sunuyoruz. Buna danışmanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve Vergi, Bağımsız Denetim, ve Kurumsal Finansman Hizmetleri gibi alanlardaki EY Finansal Hizmetler profesyonelleri de dahildir.

 • Ne yapıyoruz

  Müşterilerimizin büyük ve karmaşık sorunlarını çözüp fırsatlardan yararlanmalarına destek olarak, şimdi ve gelecekte, işlerini büyütmeleri, optimize etmeleri ve korumaları konusunda daha sonuçlar elde etmelerine destek oluyoruz.

  Projelerimizde uyguladığımız metodolojimizi ve proje çıktılarımızı sizin çalışma prensipleriniz ile uyumlandırıyoruz.

  Kârlı bir büyüme sağlamanız, organizasyonel yapınızı yeniden değerlendirmeniz ve bilgiyi tam anlamıyla kullanabilmeniz için fırsatları yakalamanıza yardım ediyoruz.

  Size finans ve muhasebe alanındaki teknik bilgiyi, aynı zamanda iş problemleri hakkında geniş bir bakış açısını ve daha iyi iş sonuçları elde etmek adına pratik uygulama örnekleri ve yetkinlikler sağlıyoruz.

  Örnek olarak, HANA iç bellekli hesaplama gibi dönüşümü tetikleyen yeni teknolojilere adapte olmanızı ve bunlardan faydalanmanıza yardım ediyoruz. getiren yeni teknolojilere adapte olmanızı ve bunlardan kar etmenize yardım ediyoruz. Daha çok uygulama fırsatı sunabilmek için daha çok bilgi toplayan ve ortak kullanılan backoffice hizmetleri geliştirir; outsourcing hizmetlerini oluşturmak, işletmek ve transfer etmek için destek veririz.

  Ve aynı zamanda verilerinizden güvenli bir şekilde içgörü çıkarmanıza yardım etmek için bu verileri nasıl kullandığınızı tekrar değerlendirmenize yardım ediyoruz.

  Bunların hepsinden daha önemlisi, projelerimizde uyguladığımız metodolojimizi ve proje çıktılarımızı sizin çalışma prensipleriniz ile uyumlandırıyoruz. Örneğin, büyük dönüşüm projeleri için program değişiklikleri ve finansal yönetim becerilerini bir araya getirmek gibi…

  Ve örneğin bir üyelik modeli için online değerlendirme ve karşılaştırma (benchmark) hizmeti gibi sizin değişen ihtiyaçlarınıza cevap verebilmek adına kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Nasıl destek olabiliriz

EY Danışmanlık Hizmetleri ekibi için daha iyi bir çalışma hayatı demek, büyük ve karmaşık sektörel sorunlara çözüm geliştirmek ve müşterilerimizin işlerini korumalarına, optimize etmelerine ve büyütmelerine hizmet edecek fırsatlardan yararlanmalarına destek olmak demektir. Küçük bir alanda bile yapılan bir değişiklik çok daha büyük ve pozitif bir dönüşüme sebep olabilir.

Finans Süreci Mükemmelliği

İyi çalışan bir finans süreci, başarılı bir CFO için temel taştır. Kısıtlı kaynakları gerçekten önemli hususlara odaklamak yoluyla yenilikleri mümkün kılar.

Geçmişteki finansal dönüşümler öncelikli olarak maliyet kontrolü, süreç verimliliği ve doğru kontrollerin ve risk yönetim prosedürlerinin uygulanmasına odaklanmaktaydı. Bugün ise, bu ve bundan çok daha fazlası gerekli.

CFO pozisyonunun kendisi gibi, finans fonksiyonları da kurumsal strateji, sermaye gündemi, büyüme ve pazarda rekabet avantajı gibi pek çok yeni boyutu destekleyecek şekilde evrim geçirdi.

Büyüme tekrar pek çok şirketin gündemine yerleştikçe, maliyetlerin kontrolü ve verimlilik gibi kavramların CFO gözündeki önceliğini artık inovasyon almaya başladı. Lider şirketler artık inovasyonun başta CFO olmak üzere üst yönetimin öncülüğünü yaptığı ve herkesin sorumluluğunu gerektiren bir alan olduğunu kabul ediyor.

Sağlıklı işleyen bir finans süreci, kısıtlı kaynakların gerçekten önemli hususlara odaklanmasını ve zor problemleri çözmesini sağlayarak inovasyonu mümkün kılar.

Finans Süreç Mükemmelliği alanındaki hizmetlerimiz müşterilerimizde inovasyonu şu şekillerde destekler:

 • Bütün finans fonksiyonlarının transformasyonundan, bütçeleme ve tahminleme gibi birbiriyle ilişkili süreçlerin dönüşümüne kadar finansal dönüşüm programları
 • Raporların iyi uygulamalarla karşılaştırılması, kurumsal karne uygulaması, iş planlaması, bütçeleme ve tahminleme, iç ve dış paydaşlar için performans raporlaması gibi konuları içeren değerlendirme ve incelemeler
 • Süreç verimliliği ve etkinliğini iyileştirmek için ölçütlerin tasarlanmasını içeren süreç verimliliği değerlendirmeleri
 • Finans süreçlerinin tam potansiyeline ulaşmasına izin verecek şekilde teknolojik çözümlerin değerlendirilmesi ve uygulanması

Çalışan Mükemmelliği

Çalışan Mükemmelliği hizmetimiz, hali hazırda bulunan finans becerilerinin belirlenmesine, iyileştirme fırsatlarının belirlenmesine ve finans ekibini geleceğe hazırlamak adına bir yol haritası uygulanmasına destek olur.

CFO’lar sıklıkla finans ekiplerinin bugünün görevlerini yerine getirebilecek kapasitede olup olmadığını ve geleceğe hazır olup olmadıklarını sorgular. Kurumlarında kısıtlı insan kaynağını yeterince iyi kullanıp kullanmadıklarını merak etmek, geceleri uykularını kaçırabilir.

EY’de, biz bu zorluklara cevap bulabileceğimize inanıyoruz.

Çalışan Mükemmelliği hizmetimiz, hali hazırda bulunan finans becerilerinin belirlenmesine, iyileştirme fırsatlarının belirlenmesine ve finans ekibini geleceğe hazırlamak adına bir yol haritası uygulanmasına destek olur.

Ekiplerimiz,

 • Finans fonksiyonunun mevcut beceri setinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek,
 • Rol ve sorumlulukları düzenlemek,
 • Bu alanda beklenen yetkinlikler ile karşılaştırmalı değerlendirmeler yapmak,
 • Eksikliği duyulan yetkinlikleri belirlemek,
 • İyileştirilmeler için önerilerde bulunmak için,

kanıtlanmış yaklaşımlardan yararlanmaktadır.

Bu yaklaşımlardan yola çıkarak, müşterilerimizin finans ekiplerine yatırım yapmaları için gereken öğrenme ve gelişme yetkinliğini artırmak, onları geleceğe hazırlamak ve iyileşmeleri sürekli kılmak için müşterilerimize destek oluyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin vizyonlarına ulaşmaları için gerekli olan yetenek yönetimi süreçlerinin tanımlanması ve uygulanması konusunda da kendilerine destek olmaktayız.

Öğrenme ve gelişim bir varış noktası değil; bir yolculuktur. Başarılı olmak için kanıtlanmış ve tekrarlanabilir bir süreç ile finans fonksiyonunun sürekli etkileşimi ve bütün bunları nasıl gerçekleştireceğini bilen bir danışmana ihtiyaç vardır.

Finansal Kontrol Mükemmelliği

Finansın diğer fonksiyonlarla daha uyumlu olmasını sağlamaya ve risk ile fırsatların entegrasyonunun sağlanmasına destek oluyoruz.

EY’de, finansal kontrol fonksiyonunun varlık sebebini, hesapları dengelemek, finansal kontrolü sağlamak ve mali riskleri azaltmak için hızlı ve verimli çalışan bir ekiple yapılması gerekenleri biliyor ve anlıyoruz. Bununla birlikte, başarılı finans liderlerinin geleneksel finans perspektifinin ötesine baktıklarını ve sadece raporlama, izleme, risk yönetimi açısından değil iş planlaması, stratejik kararlar için de diğer iş fonksiyonlarıyla yakın işbirliği içerisinde olduklarını kabul ediyoruz.

Finans’ı güvenilir bir iş ortağı haline getirmek, finans ve diğer fonksiyonlar arasında sıkı bir uyum yaratmak ve temel risk ve fırsatların entegrasyonunu sağlamak için yardımcı oluyoruz. Bunu yaparken, farklı sektörlerdeki en iyi uygulamaları bulmaya ve bu araçları müşterilerimizle buluşturmaya, bu sayede daha hızlı, akılcı ve daha az riskli çözümler üretmeye gayret ediyoruz.

Finansal Kontrol Mükemmelliği hizmetlerimiz, finans ile diğer iş kolları arasında güçlü bir ortaklık sağlarken etkili bir kontrol fonksiyonunun şu temel unsurlarını bir araya getirir: insan, süreç, politika, teknoloji ve dağıtım modeli.

Müşterilerimizin Finans ekipleri, şirketlerinin stratejik hedeflerini başarılı bir şekilde destekleyebilmeleri için Finansal Kontrol Mükemmelliği hizmetimizden yararlanabilirler. Biz, öncü uygulamalardan hareketle ve müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirdiğimiz hedef işletim modelleri (target operating model) ile müşterilerimize destek olmaktayız.

Biz, şirket yönetimleri için gerekli olan veri, analitik ve içgörüleri oluşturmak için SAP Simple Finance gibi öncü teknolojilerden faydalanmaktayız. Bu teknoloji, gerçek zamanlı bilgiye dayalı olarak “anlık içgörü” sağladığından özellikle entegre planlama, sürekli işletim ve tahminleme gibi alanlarda devrim yaratabilir.

Giderek karmaşıklaşan iş ortamını yönetmek için gerekli olan ölçek ve tutarlılığı inşa etmek amacıyla finansal hizmet modellerini tasarlıyor ve uyguluyoruz. Ve tüm bunları yaparken, risklerinizi ve maliyetleri de azaltmak için özen gösteriyoruz.

EY olarak Finansal Kontrol fonksiyonuna dair global standartları ve yerel gereklilikleri anlıyor; müşterilerimizin bu dengeyi yönetmelerine yardımcı oluyoruz.

Finans Teşhis

İş performans yönetimi aracı olarak kıyaslamaların (bencmarking) yapılması, rakiplerinizin karşısında nasıl performans sergileyeceğinizi anlamanızı sağlar.

Kıyaslamalar, iş performansını ölçümlemek, diğer ilgili standartlarla ve sektörlerle kıyaslama yapmak, temel bulgu ve gelişim fırsatlarını belirlemekle birlikte gelişmeler için fırsatlar yakalamak için bir program tasarlanması ve uygulanması konusunda müşterilerimize destek olmakta. Karışık veri setleri ve çeşitli sektörlerde oluşturulan 50,000’den fazla analiz noktası ile birlikte kıyaslamaları uygulamak gerçek bilgiye dayalı kararlar vermenizi sağlar. Aşağıda, Borçlar ve Finansal Raporlama gibi iki finans sürecinin tek bir organizasyonel birimden Global İş Servisleri’ne geçişine ilişkin devir süresi ve üretkenlik oranları ile maliyetlerin üst düzey kıyaslamasını gösteren bir EY Finans kıyaslama örneği yer almaktadır. Benchmarking Offerings deck.

Biz kimiz

Global bir perspektif ve ortak çalışma temelli bir yaklaşımla hareket eden danışman ve sektör uzmanlarından oluşan bir ekibiz.

Müşterilerimizin gereksinimlerini anlamak için çalışıyor ve daha başarılı olmaları için daha iyi sorular sormaya dikkat ediyoruz.

Örnek sorular:

 • Kârlı büyümeyi nasıl sağlayabilirsiniz?
 • Gelirlerinizi mi artırmalı maliyetlerinizi mi düşürmelisiniz?
 • Hedeflerinize ulaşmak için doğru kaynak, yetenek ve yapılara sahip misiniz?
 • Sahip olduğunuz bilgilerden maksimum seviyede faydalanabiliyor musunuz?
 • Düzenlemelere bağlı kalıyor musunuz?

Bize ulaşın

Global yayınlar