The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Başarılı inovasyona giden yol ne zamandan beri deneme yanılmada çeviklik gerektiriyor?

İnovasyon

İnovasyon opsiyonel değildir. Olmazsa olmazlardandır. Veri, dijital teknolojiler, globalleşme ve diğer güçlerin yol açtığı değişimin hızlanması ve yıkımın boyutları şirketleri ayakta kalmak için değişime zorluyor.

EY Danışmanlık Hizmetleri ekibi için daha iyi bir çalışma hayatı demek, büyük ve karmaşık sektörel sorunlara çözüm geliştirmek ve müşterilerimizin işlerini korumalarına, optimize etmelerine ve büyütmelerine hizmet edecek fırsatlardan yararlanmalarına destek olmak demektir. Çok sayıda şirketin inovasyon yapmasına destek olduğumuz için bunu biliyoruz. Sizler ve bizler hep en başarılı olalım diye daima ön planda tuttuğumuz girişimciliği ve inovasyonu yeniden icat ettik ve hizmetlerimizin belkemiğine yerleştirdik.

Buna “Gerçekleşen İnovasyon” diyoruz.

İnovasyonu, zor olanı kolaylaştırma sanatı olarak tanımlıyoruz. Müşterilerimizle yeni yaklaşımları, araç ve hizmetleri paylaşarak ve uygulayarak, yerel uygulamaları örnek alınacak global uygulamalara dönüştürerek, yeni öneriler sunmalarına destek oluyoruz. İşlerini ileriye götürmeleri ve tehditleri fırsatlara çevirmeleri için sürekli olarak evriliyoruz. Birlikte çalışarak, daha iyi çıktılar tasarlamanıza ve uzun dönemli sonuçlara ulaşmanıza destek olabiliriz.

Sağlık kuruluşlarını nasıl iyileştirirsiniz?

Çeşitli sağlık hizmetleri sunan bir şirketin genel, müşteri odaklı bir inovasyon süreci tasarlamasına ve uygulamasına destek olduk. Böylece inovasyon döngüsünün süresi sekiz aydan sekiz haftaya düştü, bakım kalitesi yükseldi ve maddi açıdan tasarruf sağlandı.

Bize ulaşın
img02

Bir dirhem önlem ne zaman bin bakım değerinde oldu?

Global bir araştırma kuruluşunun iş planı varsayımlarını ve tahminlerini değiştirmesine destek olduk. Bu bağlamda rakiplerinin uygulamalarını değerlendirdik, önleyici sağlık ve bakım odaklı bir uygulama için implikasyonlarını dokümante ettik.

Bize ulaşın
img02

Mikroplardan nasıl kurtulursunuz?

Global bir tıbbi cihaz üreticisinin pazar büyüklüğünü tahmin etmesine, stratejisini ve kurumsal yönetimi geliştirmesine destek olduk. Böylece enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yönelik projesiyle inovasyon portföyünün değeri yüzde 100’ün üzerinde arttı.

Bize ulaşın
img02

Atardamarlar tıkalıysa, kalp nasıl atar?

Bir tıbbi cihaz üreticisi için hızlı bir pazar araştırması yaparak, şirketin kardiyoloji işini farklı görmesini sağlayan yenilikçi iş modellerinin tanımlanmasına destek olduk.

Bize ulaşın

 • Neden varız

  EY olarak hedefimiz müşterilerimiz, çalışanlarımız ve içinde bulunduğumuz çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturmak.

  Kurumsal performansların iyileştirilmesini, güvenli ve güvenilir bir iş ortamının tesis edilmesini hedefliyoruz.

  Müşterilerin heyecanlı olduğu kadar öngörülemeyen ve belirsiz bir dünyada fırsat arayışlarında daha geniş bir perspektiften bakabilen danışmanlara ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz.

  Çünkü çalışma hayatı iyileştikçe, dünya da iyileşir.

 • Nasıl çalışıyoruz

  Daha inovatif cevaplar bulmak için müşterilerimizle global ölçekte birlikte çalışıyoruz. EY danışmanları ile müşterilerimiz arasında süregelen yapıcı işbirliği şirketlerin daha iyi çalışmalarına yardımcı oluyor.

  Doğru kişileri seçiyor, müşterilerimizin bölgesel inovasyon programlarına ve aynı zamanda her yıl çok sayıda yeni inovasyona imza atılan global programımıza katılmalarını sağlıyoruz.

  Müşterilerimiz bizden giderek daha çok inovatif hizmet, yetkinlik, araç, veri, analitik bilgi ve içerik talep etmeye başladılar. Aynı zamanda yıllık ödeme bazlı veya değer odaklı hizmet temini istekleri de artıyor.

  Son değişikliklerin gerisinde kalmamanız veya sektörünüzde daha başarılı olmanız için yeni entelektüel sermaye geliştirmenize yardımcı oluyoruz. Bu kapsamda global inovasyon çerçevemizi ve portföy yönetimi sürecimizi uyguladığımız için, hizmetlerimiz bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerinizi karşılayabilecektir.

  EY ailesi olarak bütün bunları daha da ileriye götürmek için, global inovasyon programımızla yeni hizmetler, yeni sunum modelleri ve ilk hamle avantajları önerebiliyoruz.

  Bunu Gerçekleşen İnovasyon olarak tanımlıyoruz.

 • Ne yapıyoruz

  EY Danışmanlık Hizmetleri ekibi için daha iyi bir çalışma hayatı demek, büyük ve karmaşık sektörel sorunlara çözüm geliştirmek ve müşterilerimizin – şimdi ve gelecekte – işlerini korumalarına, optimize etmelerine ve büyütmelerine hizmet edecek fırsatlardan yararlanmalarına destek olmak demektir.

  Mükemmel fikirlerin iş dünyasında daha başarılı sonuçlar getirmesi için, daha başarılı inovatörler olmanıza yardımcı oluyoruz. Daha sonra her inovasyonun başarısının nasıl ölçüleceğini ve değerlendirileceğini belirlemek için birlikte çalışıyoruz.

  Süreçlerinizi hızlandırmak için esnek inovasyon metodolojimizden yararlanabilirsiniz. Global ölçekte edindiğimiz deneyimler bazında yeni inovasyon önerilerinde bulunabilir ya da zaten başarısı kanıtlanmış bir programı uyarlamanıza yardımcı olabiliriz.

  Şirketiniz genelinde fırsat arayabilmeniz için gerekli olan araçları sunabiliriz. İnovasyon konusunda yeni ve daha iyi sistem, süreç ve metrikleri belirleyebiliriz. Birlikte çalışarak inovasyon yetkinliklerinizin “ince ayarını” da yapabiliriz.

  İnovasyonun sürekli öğrenme, adaptasyon ve farklılaşmayla bağlantılı, günümüzün gerçeği olduğunun anlaşılmasına yardımcı olabiliriz.

Nasıl destek olabiliriz

Dünya bu kadar hızlı değişirken, inovasyon stratejisi nasıl tespit edilir?

İnovasyonu kurumsal hedefin merkezine – deneyimlerin, iş modellerinin ve süreçlerin dönüştürülmesi için - oturtmaya çalışıyoruz.

İş dünyasında üretim, dağıtım, bilgi ve deneyim çağından sonra; her sektörü etkileyen dijitalleşme ve küreselleşme gibi mega trendlerle şekillenen inovasyon çağına girdik. Bu çağda şirketlerin paydaşlarına değer yaratma şekilleri de değişmek zorunda. İnovasyonu kurumsal hedefin merkezine oturtan bir strateji geliştirilmesine yardımcı oluyor, bu doğrultuda, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için esnek inovasyon metodolojimizi kullanıyoruz:

 • Deneyimleri dönüştürmek
 • İş modellerini yeniden tasarlamak
 • Pazara girişi hızlandırmak
 • Sürdürülebilir büyüme sağlamak

Örneğin, çeşitli sanayi malları üreten bir şirket için büyüme ve inovasyon stratejisi geliştirdik, bir teknoloji şirketinin de yeni iş modelleri uygulamaya yönelik bir strateji geliştirmesine yardımcı olduk.

Profesyonel hizmetler sektörü büyük bir dönüşümden geçiyor. Bu nedenle, daha iyi bir çalışma hayatı oluşturmaya yönelik vizyonumuzda global önceliklerimiz arasında inovasyon da bulunuyor. Bu çerçevede yeni hizmet, sunuş modeli ve ilk hamle inovasyonlarına odaklandığımız global inovasyon stratejimizi ve yaklaşımımızı oluşturduk.

Kendi deneyimlerimiz ışığında, inovasyonun şirket kültüründe içselleştirilmesi ve tasarlanması, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla gerekli olan esnekliğin sağlanması için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.

İnovasyon yapmaya odaklanmak ve yarının fikirlerini belirlemek için network oluşturmak

Daha hızlı inovasyon yapılması ve hayata geçirilmesi için doğru networklerin oluşturulmasına destek oluyoruz.

Müthiş fikirleri belirlemek ve daha hızlı ticarileştirmek için çok önemli olan etkili ve uyumlu bir inovasyon ağının oluşturulmasına destek oluyoruz. İnovasyon yolculuğunuzu hızlandırmak için inovasyon metodolojimizden yararlanıyor ve iş ve teknoloji inovatörleriyle işbirliği yapıyoruz. Oluşturmak istediklerimiz:

 • Tüm çalışanların katıldığı, farklı global ekiplerden oluşan kurum içi inovasyon ağları
 • Müşterilerinizi, önde gelen inovasyon uzmanlarını, iş ortaklarınızı ve hızla büyüyen start-up çevresini içeren kurum dışı ekosistem

Müşterilerimiz için düzenli inovasyon eğitimleri ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Ayrıca inovasyon gurularının ve inovasyon konferansı konuşmacılarının bir araya geldiği programlar düzenliyoruz.

EY’de, kurum içi inovasyon ağımızda tüm çalışanlarımız yer alıyor, çünkü iyi fikirlerin herkesten, her zaman gelebileceğini biliyoruz. Ağımız, noktaların doğru zamanda ve doğru yerlerde birleşebilmesi amacıyla dünya genelinde departmanlar ve bölgeler bazında uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ayrıca P&G, SAP, IBM ve Microsoft gibi iş ortaklarımızla ortak inovasyonu yönlendirdiğimiz bir ekosistemi de oluşturuyoruz. Her yıl düzenlediğimiz EY Dünya Yılın Girişimcisi Yarışması ve start-upların yaşadıkları zorluklara yönelik programlarımız ile de yeni nesil şirketlerle bağlantı kuruyoruz.

Temel – Geliştirici – Yıkıcı inovasyonlar arasından seçim ve portföy yaklaşımıyla üstünlük kazanmak

Doğru inovasyon portföyünü oluşturmak için birlikte çalışıyoruz.

Çok sayıda projeden edindiğimiz deneyimlerle, inovasyonu zorlaştıran etmenleri azaltarak bir portföy şeklinde yönetilmesine yardımcı oluyoruz. Spesifik portföy yönetimi yaklaşımınızın değerlendirmesine ve tasarımına destek oluyoruz; sektörünüzü, büyüme hedeflerinizi ve risk profilinizi dikkate alarak doğru inovasyon kompozisyonunu belirliyoruz. Ayrıca, inovasyonların ve inovasyon portföyünün performansının ölçümünde kullanılacak metrikleri birlikte oluşturuyoruz.

EY’nin, dünya genelinden yeni ve inovatif uygulamaların bir araya getirildiği inovasyon çerçevesi ve portföy yönetim süreci aynı zamanda kendi global inovasyonlarımızın kaynakları. Hâlen portföyümüzde 80’i aşkın madde bulunuyor.

 • Yeni hizmet alanlarımız “İnsan Mükemmelliği” ve “Kârlılıkta Hızlı Dönüşüm” başlıklarını taşıyor
 • İnovasyon gündemimizde varlık tabanlı hizmetler ve yönetilen hizmetler gibi yeni sunum modellerine odaklanıyoruz. Bu bağlamda Program Performans Merkezi ve Deneyim Kaynaklı Dönüşüm iki örneği oluşturuyor
 • Ayrıca müşterilerimizin ilk hamle avantajından yararlanabilecekleri konuları da araştırıyoruz (örneğin tüketici ürünlerinin 3D baskısı ve finansal hizmet şirketlerinde robo-danışmanlık)

İnovasyon DNA’nızın bir parçası olacaksa, kültürünüz nasıl değişmeli?

İnovatif düşünmeyi tetikleyen yaklaşım, süreç ve araçlardan yararlanmanıza destek oluyoruz.

Başarılı inovasyonların teknoloji değil, insan kaynaklı olduğundan hareketle müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Lider şirketler düşünce özgürlüğünün sağlandığı ve inovatif çözümler geliştirilebilen bir ortam sunarak parlak beyinleri buluyorlar, bağlantıya geçiyorlar ve yetkilendiriyorlar. Böyle bir kültürü yeşertebilecek kurumsal yönetim çerçevesinin ve süreçlerin tasarımına ve implementasyonuna destek oluyoruz.

Ayrıca uyarlanmış araçlar geliştirmek veya kendi araç ve metodolojilerimizden yararlandırmak için de birlikte çalışıyoruz. Bazı araç ve metodolojilerimiz:

 • Çevik İnovasyon Uçuş Haritası
 • Uçtan Uca Deneyim Haritası
 • 4D Pazar Haritası
 • İnovasyon Mükemmelliği Değerlendirmesi
 • İnovasyon Laboratuvarı Değerlendirmesi

Deneyim stüdyosu dijital ortamda kenetlenen on alanıyla mucizeler yaratıyor

Hoş geldiniz Etkinlik alanı Gösterim alanı Müşterinin hayatı Ortak çalışma alanı
Etkileşimli karşılama alanı Gelişmiş müşteri sahnesi Talep üzerine çözüm setleri Deneyim dizaynı ortamı Yaratıcı ortak çalışma alanları
İleri teknoloji vitrini Dönüşümsel memnuniyet Yönetim kurulu alanı Enformel alan FlexWork alanı
Teknoloji ve çözüm sergileri Kutuda X-Studio Etkileşimli karşılama odası Enerji toplama ve etkileşim alanı Bedensel ve zihinsel yenilenme alanı

Global inovasyon yönetim stratejimizi ve sürecimizi üstün nitelikli çalışanlarımız ve yöneticilerimizle yürütüyoruz. Hem global ölçekte bütünlüğü sağlıyor, hem de farklı müşteri gereksinimlerine hızla cevap verebiliyoruz. İnovasyonu nasıl desteklediğimize dair bazı örnekler:

 • Kurum içi inovasyon merkezlerimiz pazardaki önermeleri hızla doğrulayabileceğimiz prototipler oluşturmamızı sağlar
 • My Ideas adında global bir fikir yönetim programı geliştirdik. Dünya genelindeki çalışanlarımız bu program aracılığı ile yeni hizmet fikirlerine yönelik kampanyalar düzenleyebiliyor, yeni fikirler sunabiliyor ve bu fikirleri geliştirmek için global insan kaynaklarımızdan yararlanabiliyorlar
 • Diğer yandan Innovation Marketplace'de dünya genelindeki ekiplerimizin yaptıkları inovasyonlar sergileniyor ve uygun olması durumunda müşterilerimizle de daha kolay paylaşılabiliyor
 • Hoş geldinizEtkileşimli karşılama odası
 • Etkinlik alanıGelişmiş müşteri sahnesi
 • Gösterim alanıTalep üzerine çözüm setleri
 • Müşterinin hayatıDeneyim dizaynı ortamı
 • Ortak çalışma alanıYaratıcı ortak çalışma alanları
 • İleri teknoloji vitriniTeknoloji ve çözüm sergileri
 • Dönüşümsel memnuniyetKutuda X-Studio
 • Yönetim Kurulu alanıEtkileşimli karşılama odası
 • Enformel alanEnerji toplama ve etkileşim alanı
 • FlexWork alanıBedensel ve zihinsel yenilenme alanı

Biz kimiz

Farklı geçmiş ve kültürleri temsil eden, global bir perspektif ve ortak çalışma temelli bir yaklaşımla hareket eden danışman ve sektör uzmanlarından oluşan bir ekibiz.

Global inovasyon ekibimiz herkesin katılımını sağlamaya ve herkesi yetkilendirmeye odaklanıyor.

Müşterilerimizin gereksinimlerini anlamak için çalışıyor ve daha başarılı olmaları için daha iyi sorular sormaya dikkat ediyoruz.

Örnek sorular:

 • Pazarınızda kim, nasıl yıkıcı gelişmelere yol açabilir?
 • Bu duruma nasıl hazırlanabilirsiniz?
 • Rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla, mevcudu korumak yerine, proaktif olabilmeniz için ne gerekir?
 • Yarın yok olmamak için kiminle ortaklık yapmanız gerekir?

Bize ulaşın

Global yayınlar