The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Risk olmadan getiri sağlanamıyorsa, doğru risk yönetimi fayda yaratır mı?

Risk

Günümüzde her mücadele alanı ve her fırsat değişim gerektiriyor; beraberinde de risk getiriyor. Bazı riskler görülebiliyor, bazıları tahmin edilebiliyor, bazılarına karşı hazırlık yapılabiliyor, bazılarına da yapılamıyor.

EY Danışmanlık Hizmetleri ekibi için daha iyi bir çalışma hayatı demek, büyük ve karmaşık sektörel sorunlara çözüm geliştirmek ve müşterilerimizin işlerini korumalarına, optimize etmelerine ve büyütmelerine hizmet edecek fırsatlardan yararlanmalarına destek olmak demektir.

Risk bağlantılı bilgi ve deneyimlerimiz ışığında, uluslararası ölçekte birlikte çalışarak risk yönetimini daha başarılı bir performans göstermenizi sağlayacak bir araç olarak görmenize destek olacak daha inovatif cevaplar bulabiliriz.

Stratejiden uygulamaya dek her aşamada daha iyi çıktılar ve uzun dönemli sonuçlar elde etmenize destek olabiliriz.

img01

Risk kontrolleri ciro artışı sağlayabilir mi?

Büyük bir tüketici ürünleri şirketinin kontrol sistemini basitleştirmesine, kontrol maliyetlerini düşürmesine ve raporlama süresini kısaltmasına, dolayısı ile yılda 5 milyon euro tasarruf etmesine destek olduk. Bu hem şirketin risk yönetimine faydalı oldu hem de dönem sonu kapanış süresi 25 günden 7 güne inerek kazanç sağlandı.

Bize ulaşın
img02

Verimlilikleri artırıp, BT giderlerini düşürebilir misiniz?

Büyük bir otomotiv grubunun 14 şirketinde bir SAP GRC (Kurumsal Kontrol-Risk-Uyumluluk) dönüşüm programıyla global süreçlerini standartlaştırmasına destek olduk. Bu şekilde uyumluluk, operasyonel risk ve iç kontrol çerçevelerinde rasyonalizasyon sağlanarak iş verimliliği arttı ve BT maliyetleri azaldı.

Bize ulaşın
img03

Kontrol sistemini modernize etmek kontrolleri güçlendirir mi?

Büyük bir bilim ve mühendislik şirketinin kurumsal bir SAP GRC (Kurumsal Kontrol-Risk-Uyumluluk) dönüşüm programıyla kontrollerini otomatikleştirerek etkinliği artırmasına, uyumluluğu güçlendirmesine ve uçtan uca global iş süreçlerini uyumlandırmasına destek olduk.

Bize ulaşın
img03

Faaliyetleri yavaşlatmadan erişim riski azaltılabilir mi?

Büyük bir enerji ve altyapı grubunda, SAP GRC (Kurumsal Kontrol-Risk-Uyumluluk) erişim kontrol kurallarını iş sorumluluklarına göre uyarlayarak, tüm coğrafya ve süreçlerinde geçerli olacak ölçeklenebilir bir uygulama güvenliği ve kurumsal kontrol çerçevesi geliştirilmesine, uyumluluğun güçlenmesine destek olduk.

Bize ulaşın
img04

Projelerinizin bağımsız değerlendirmesi yapılıyor mu?

Bir kamu kuruluşunda proje risklerinin yönetiminin ve tedarikçi çıktılarının bağımsız değerlendirmesini yaparak önemli projelerinin daha kaliteli ve başarılı olmasına destek olduk. Bu şekilde risklerin erken teşhisi, hataların düzeltilmesi, bütçe ve programların kontrol altında tutulması kolaylaştı.

Bize ulaşın
img04

Risk değerlendirmeleri program risklerini azaltabilir mi?

Karmaşık programların implementasyonunda zorlanan global bir iş hizmetleri şirketine destek sunduk. Sorunlu programın riskleri ile yüksek riskli ve yüksek profilli sözleşmelerini değerlendirerek problemli alanları tespit ettik. Bu şekilde çözüm seçeneklerini ve program riskini azaltmaya yönelik görüşlerimizi sunabildik.

Bize ulaşın

 • Neden varız

  EY olarak hedefimiz müşterilerimiz, çalışanlarımız ve içinde bulunduğumuz çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturmak. Kurumsal performansların iyileştirilmesini, güvenli ve güvenilir bir iş ortamının tesis edilmesini hedefliyoruz.

 • Nasıl çalışıyoruz

  Daha inovatif cevaplar bulmak için müşterilerimizle global ölçekte birlikte çalışıyoruz.

  Danışmanlarımız ile müşterilerimiz arasında süregelen yapıcı işbirliği şirketlerin daha iyi çalışmalarına yardımcı oluyor.

  Aralarında danışmanların, iş ortaklarımızın ve kurum dışı profesyonellerin bulunduğu global ekosistemimizden doğru kişileri seçiyor ve sizlere en yeni, en geçerli çözümleri sunuyoruz.

 • Ne yapıyoruz

  Müşterilerimizin işlerini korumalarını, optimize etmelerini ve büyütmelerini sağlayarak, fırsatlardan yararlanmalarına ve önemli karmaşık sorunları çözmelerine destek oluyoruz.

  Risklerin nerelerde daha büyük getiri imkânı yaratabileceğini değerlendirmenize de destek oluyoruz.

  Günümüzde risk ortamı öngörülemeyen bir hızda ve şekilde sürekli değişiyor. Kurumsal stratejilerin planlandığı gibi uygulanması amacıyla, en çok hangi varlıkların korunması gerektiğine dair görüş bildirmek ve stratejik kararlarda yol göstermek için birlikte çalışıyoruz.

  Bunu dört temel alanda yapıyoruz: Risk güvencesi, iç denetim, siber güvenlik ve risk dönüşümü.

  Jeopolitik, toplumsal, demografik, ekonomik ve bulut, mobil bağlantılı riskler ile günümüzde iş dünyasında yıkıcı etkiler yaratan her türlü risk çalışması kapsamımızda bulunuyor.

  Risk planlaması, risk yönetimi, risk azaltma ve çözüm geliştirme konularında destek sunuyor, normal işleyişe geri dönülebilmesi için iş sürekliliği ve acil kurtarma planları hazırlıyoruz. Risklerin daha yüksek getiri fırsatı sunduğu yerlerin değerlendirilmesine de destek oluyoruz.

  Her şirketin bir risk yönetimi çerçevesi olmalıdır. Bu çerçeveyi kuruyor ve iç denetim biriminizin kurallara uyumu kontrol etmesine yardımcı oluyoruz.

  Bu çerçeve kapsamında CEO’lara mevcut risk yönetimi stratejilerinin hedefe uygun olup olmadığını soruyor ve insanların yaptığı basit hataların nerelerde katastrofik güvenlik ihlallerine yol açabileceğini tespit ediyoruz.

Öngörüler

Biz kimiz

Farklı geçmiş ve kültürleri temsil eden, global bir perspektif ve ortak çalışma temelli bir yaklaşımla hareket eden danışman ve sektör uzmanlarından oluşan bir ekibiz.

İyi ve kötü iş riskleri hakkında sektörler, ülkeler ve disiplinler genelinde en kapsamlı görüşleri sunabilmek için müşteri sayımızı sürekli artırıyoruz.

Müşterilerimizin gereksinimlerini anlamak için çalışıyor ve daha başarılı olmaları için daha iyi sorular sormaya dikkat ediyoruz.

Örnek sorular:

 • Risk yönetimi nasıl maliyet tasarrufu sağlayabilir?
 • Risk yönetimi finansal performansı nasıl iyileştirebilir?
 • Kontrol edemediğiniz şeylere nasıl hazırlanabilirsiniz?
 • Hangi konu/alanlarda kırılgansınız?
 • Fırsatları maksimize etmek için hangi riskleri almalısınız?

Bize ulaşın

Global yayınlar