The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Herkes “nasıl” diye sorarken, siz “neden” diye soranlardan mısınız?

Dönüşüm

Günümüz koşullarında şirketlerde sürekli bir değişim yaşanıyor. Paydaşların beklentileri değişiyor; çalışanlar, müşteriler ve yatırımcılar birlikte olmak için daha anlamlı gerekçeler arıyorlar.

Başarılı şirketler, bir kuruluşun “karakterinin” – inanç ve davranışlarının – sattığı ürün ve hizmetler kadar önem kazandığını biliyorlar. Aynı zamanda, onları başarıya götüren iş modellerinin, süreç ve araçların günümüzün karmaşık, hızlı ve dijital dünyası için yeterli olmadığını da görüyorlar.

Kestirme çözümler ve yeterince planlanmayan yatırımlar artık durumu kurtarmıyor. Aksine, müşterilerin, yatırımcı ve hissedarların gereksinimleri değiştiği için, çevikliği artıracak köklü dönüşümün düşünülmesi gerekiyor.

Değişimi, bir uçta performans kabiliyetinizi ve diğer uçta kimliğinizi, bir şirket olarak varoluş hedefinizi dönüştürme çabalarınızın yer aldığı bir spektrum üzerinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu spektrum boyunca her konuda – araçlar, teknoloji, süreç, fonksiyon, organizasyon yapısı, işleyiş modeli ve hedef – değer yaratmanıza destek oluyoruz.

Farklı birikimleri olan ve farklı kültürleri temsil eden çalışanlarımızdan kurulu ekiplerimiz, global ölçekte bağlantılı olmamız ve sektörel konularınızı iyi bilmemiz sayesinde daha faydalı sorular sorabiliyor ve inovatif cevaplar bulabiliyorlar.

Birlikte, stratejiden uygulamaya kadar her aşamada daha iyi çıktılar ve uzun dönemli sonuçlar elde ediyoruz.

img01

“Eski dünyaya” ait bir şirket pazardaki egemenliğini yeni dijital dünyamızda nasıl koruyabilir?

Uzun zamandır faaliyette bulunan bir taşıt pazarlama şirketinin dijital rakiplerine ayak uydurmak ve müşterilerine daha iyi hizmet vermek için iş modelini dönüştürmesine destek sunduk.

Bize ulaşın

 • Neden varız

  EY olarak hedefimiz müşterilerimiz, çalışanlarımız ve içinde bulunduğumuz çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturmak. Kurumsal performansların iyileştirilmesini, güvenli ve güvenilir bir iş ortamının tesis edilmesini hedefliyoruz.

 • Nasıl çalışıyoruz

  Müşterilerimizle birlikte inovatif çözümler geliştirmek için uluslararası ölçekte ekipler kuruyoruz. EY danışmanları ile müşterilerimiz arasında süregelen yapıcı işbirliği şirketlerin daha iyi çalışmalarına yardımcı oluyor.

  Sizi ve hedefinizi yaptığımız her şeyin merkezine koyuyoruz.

  Müşterilerimizin sorunlarına çözüm bulmak için en güncel, doğru ve kapsamlı kaynaklardan yararlanıyoruz. Uluslararası ekibimiz öncü bilgi ve deneyimlerini sizlerle paylaşıyorlar.

 • Ne yapıyoruz

  Geçmişte geçici ve kısa süreli olduğu düşünülen güçler artık kalıcı.

  Mega trendler şirketleri dönüşüm programlarını daha proaktif ve planlı bir şekilde organize etmeye zorluyor. Bu çabaların yürütülmesi yeni perspektifler, yaklaşım ve araçlar gerektiriyor.

  Bir şirket hedefe odaklanarak yönetildiğinde, “yangın yerinden” çıkıp daha iyi bir amaca doğru yol alacak, korkuya dayalı dönüşüm yerine arzuya dayalı dönüşümü gerçekleştirecektir.

  Hedef odaklı şirketlerde, üst düzey yöneticiler ayrı ayrı liderlerin bir kümesi olarak değil, tek bir liderlik ekibi olarak görev yaparlar. Her seviyede çalışan dönüşüm sürecinde aktif olarak rol alır ve tüm potansiyelini işe yönlendirir.

  Hedef, yeni ve belirleyici bir dönüşüm yaklaşımını şekillendirir. İnsanların yaptıkları her işte aktif olmalarının sağlandığı bu yaklaşımla “Neden dönüşelim?” sorusuna cevap verilerek değer beklentilerinin tümü gerçekleşir

  Müşterilerimiz için en önemli olan sonuç ve deneyimlere ilişkin olarak neyi ve nasıl yaptıklarını değerlendirmelerine de destek oluyoruz. Örneğin, “Daha müşteri odaklı nasıl olabiliriz?” veya “Marka koordinasyonunu ve istikrarlı müşteri deneyimlerini nasıl sağlarız?” ya da “Paydaş beklentilerini aşan sosyal sorumluluk standartları doğrultusunda nasıl çalışabiliriz?” Bu soruların cevapları müşterilerimizin dönüşüm konusundaki kararlarını belirlemelerine destek olacaktır.

  Tüm enerjimizi, kaynaklarımızı ve yatırımlarımızı “hedef odaklı dönüşüm yolculuklarını” anlamaya yöneltmiş bulunuyoruz. Bunu, bir fark yaratacağımıza inandığımız için yapıyoruz. Sektörel dönüşümlere, sıra dışı kurumsal performans başarılarına destek olabiliyor ve bu süreçteki herkesin yaşantısını iyileştirebiliyoruz.

Biz kimiz

Farklı geçmiş ve kültürleri temsil eden, global bir perspektif ve ortak çalışma temelli bir yaklaşımla hareket eden danışman ve sektör uzmanlarından oluşan bir ekibiz.

Dönüşüm “mimarlarımız” - BT odaklı temel program implementasyonlarından hedef odaklı dönüşüme kadar - doğru bir dönüşüm sürecinin seçimine, planlanmasına ve yürütülmesine destek oluyorlar.

Bu bizim için çok doğal, çünkü EY olarak biz de daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulması yönündeki hedefimizi gerçekleştirmek için bir dönüşümden geçiyoruz. Yolculuğumuz bize sizlerle de paylaşabileceğimiz önemli dersler öğretiyor ve benzer yolculukları yaşayanları daha iyi anlamamızı ve onlarla empati kurmamızı sağlıyor.

Bize ulaşın

Global yayınlar