The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Finans sektörü mevcut piyasa koşullarının risklerini yönetmeye hazırlıklı mı?

Finansal Hizmetler Risk Yönetimi

Risk yönetimi ve mevzuat hizmetlerinin öncülerinden olarak bankacılık ve sermaye piyasaları, sigorta, varlık yönetimi, enerji ve kurumsal hazine sektörlerindeki müşterilerimizin çok sayıda zorlukla mücadele etmesine destek oluyoruz.

Finansal Hizmetler Risk Yönetimi olarak geniş sektör tecrübemiz ile nitel, nicel, teknoloji ve mevzuat ile ilgili becerilerimizin kombinasyonunu sunuyoruz. Dünyada önde gelen finansal kuruluşlara entegre risk ölçümü ve risk yönetimi hizmetleri veren ekibimiz sektörde yer alan kişiler, mevzuat düzenleyicileri ve analistlerden oluşuyor.

Risk anlayışımız, -sizlerin görebildiği ve herhangi birinin göremediği risk- daha iyi sorular sormak için bize ilham veriyor. Küresel bir ekip olarak yenilikçi çözümler ile performansınızı yükseltmenizi sağlayacak risk yönetimini anlamanıza destek oluyoruz.

Bu anlamda finansal risk stratejisinden uygulamasına kadar, daha iyi ve uzun vadeli sonuçlar elde edebilmeniz için sizlere destek olmayı hedefliyoruz.

Nasıl destek olabiliriz

Finansal Hizmetler Risk Yönetimi, finansal kuruluşların risklerini etkin ve verimli bir risk yönetimi anlayışı içinde yönetmelerine olanak sağlıyor.

Değişen risk ve mevzuat çevresi, yeni rekabetçi ortam, yeni ve gelişen iş modelleri konusunda müşterilerimize destek oluyoruz.

Yerli ve yabancı mevzuat bazında risk yönetimi ve mevzuat uyumluluğu ihtiyaçlarına destek veriyoruz.

Müşterilerimizin stratejik değişim yönetimi ihtiyaçlarını, ilgili sektör gerekliliklerini de dikkate alan entegre bir hizmet anlayışı ile çözümlemelerinde destek oluyoruz.

Kurumsal Risk

Kurumsal Risk Danışmanlık Hizmetleri ekibi, finansal hizmetler veren kurumlara tüm risklerin tanımı, ölçümü, azaltılması ve yönetiminde tespit, iyileştirme, uygulama ve değerlendirme çerçevesinde destek oluyor.

Çapraz fonksiyonel kaynak modelimiz iş, finans, mevzuat ve teknoloji alanlarında uzman kişileri içerir. Bu kişiler mevzuat gereklilikleri, sektör-işletme beklentileri ve altyapı talebi ile uyuşan, entegre ve kuruma uygun öneriler getirir.

Likidite Riski

Hazine ve Likidite Riski ekibi, müşterilerimize likidite riski tanımı, ölçümü ve yönetimi için gelişen rekabetçi ortamda mevzuat beklentileri ile uyumlu ve durum iyileştirmeye uygun stratejik öneriler getirir.

Kredi Riski

Kredi Riski ekibi, müşterilerine risk tanımı, ölçümü, yönetimi ve raporlaması odaklı kredi risk hizmeti verir.

Operasyonel Risk

Operasyonel Risk Danışmanlık Hizmetleri ekibi, finansal hizmetler veren kurumlara operasyonel risk çerçevesinde oluşum, iyileştirme, uygulama ve inceleme konusunda destek olur.

Çapraz fonksiyonel kaynak modelimiz iş, finans, mevzuat ve teknoloji alanlarında uzman kişileri içerir. Bu kişiler mevzuat gereklilikleri, sektör-işletme beklentileri ve altyapı talebi ile uyuşan, entegre ve işlemeye uygun öneriler getirir.

Uyum Riski

Mevzuat Uyum ekibi, müşterilerimizin etkili, esnek ve güçlü uyum programları tasarlayarak tek iş, mevzuat, risk toleransı, teknoloji ve operasyonel model ihtiyaçlarına değinerek mevzuat ve uyum yükümlülüklerini yerine getirmesine destek olur.

Sermaye Yönetimi

Sermaye Yönetimi ekibi, müşterilerimize mevzuat değişikliklerini öngörme, mevzuat değişikliklerine uyum ve iş modellerine etkisini değerlendirme konusunda sermaye yönetimi hizmetleri sunar.

Yeni geliştirilen mevzuat gerekliliklerine etkili karşılık vermenin müşterilerimizin karşılaştığı zorlu işlerden biri olduğunun farkındayız.

Piyasa Riski

Finansal risk tanımı, ölçümü, azaltılması, izlenmesi ve faiz oranı, emtia, hisse senedi ve döviz riski hareketlerini ölçme ve raporlama Piyasa Riski ekibinin faaliyet alanıdır.

Yapısal Finans

Yapısal Finans Danışmanlık Hizmetleri ekibi, yerli ve yabancı paraya dayalı yapısal finans piyasasına katılır ve yapısal finans işlerinin yürütümüne başından sonuna kadar destek olur.

Kantitatif Hizmetler

Kantitatif Danışmanlık Hizmetleri ekibi, nicel yöntemlerle kurumların risk ölçüm ve değerleme yöntemlerini geliştirme ve validasyonuna destek olur.

Bize ulaşın

Global yayınlar